Monitoring we wspólnocie mieszkaniowej

Czyli ustalanie granic nieruchomości oraz zakres odpowiedzialności wspólnoty i właścicieli lokali.
Wiadomość
Autor
biglaki
.
.
Posty: 17
Rejestracja: 21-05-2006, 00:38

Monitoring we wspólnocie mieszkaniowej

#1 Post autor: biglaki » 11-06-2020, 12:51

Witam

W mojej wspólnocie mieszkaniowej 10 właścicieli, jeden właściciel zamontował kamerę na klatce schodowej jest na to uchwała głosy zebrane w drodze indywidualnej bez powiadomienia zarządu, obecnie inny właściciel postanowił też zamontować sobie kamerę która będzie skierowana w stronę moich drzwi i moim zdaniem będzie naruszała moją prywatność, między naszymi drzwiami jest odległość okolo 3 m w ten sposób przy otwartych drzwiach będzie widział wnętrze mojego mieszkania, jest to mały korytarz gdzie tylko są nasze mieszkania, więcej nic tam nie ma, moim zdaniem jak chce kamerę to niech skieruje w kierunku swoich drzwi.
Firma która obecnie nami zarządza nie odpowiada na maile, dodam administratorem danych jest właściciel nie ma żadnej informacji dla osób postronnych że jest monitoring, moim zdaniem administratorem danych powinna być wspólnota, wcześniej nie zgodzili się na monitoring całej części wspólnych, teraz 5 rodzin ma większość i tylko wybrani mogą założyć monitoring który służy tylko inwiligacji kto co robi i kto przychodzi jak sobie z tym poradzić? gdzie szukać pomocy?

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5077
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Monitoring we wspólnocie mieszkaniowej

#2 Post autor: piotrusb » 16-06-2020, 10:23

Przede wszystkim zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 20 marca 2012 r., sygn. akt. I ACa 107/12 zabronione jest nakierowanie kamer nie na teren nieruchomości wspólnej, ale na okna, czy drzwi konkretnego lokalu; śledzenie wizualne określonych osób, ich zachowań i zwyczajów. Możesz więc, powołując się na powyższe orzeczenie zażądać pisemnie demontażu takiej kamery lub zmiany jej ustawienia. W razie odmowy lub braku reakcji możesz skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i/lub (są to niezależne rzeczy) wystąpić przeciwko wspólnocie z powództwem. Każda osoba uważająca, iż w związku z nagraniami monitoringu zostało naruszone jej prawo do prywatności lub ochrony wizerunku, ma możliwość dochodzenia swoich praw na zasadach ogólnych kc. Może zatem wystąpić z roszczeniem o ochronę dóbr osobistych, o których mowa w art. 23 i 24 kc, żądając dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia (np. skasowania nagrania), naprawienia szkody, jak również zapłaty zadośćuczynienia. Ponadto, właścicielowi lokalu przysługuje roszczenie negatoryjne z art. 222 ust. 2 kc, a więc o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń.

Po drugie każdej osobie przysługuje prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Obowiązek udzielenia takich informacji wynika z art. 13 RODO, zaś przepisy rozdziału III szczegółowo określają prawa osoby, której dane dotyczą.

Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:
- prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
- prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
- prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
- prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
- prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Ponadto zapisane (niezależnie od metody zapisu i rodzaju nośnika) dane z systemu monitoringu, na podstawie których można zidentyfikować określone osoby fizyczne, są danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO. Administratorem takich danych jest wspólnota. Administrator jest prawnie zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą. Istotne znaczenie ma realizacja wobec osoby obserwowanej obowiązku informacyjnego ujętego w art. 13 RODO. Zgodnie z dokumentem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 12 października 2012 r. „Zagadnienia dotyczące monitoringu wizyjnego w działalności Biura GIODO" administrator danych osobowych jest zobowiązany do umieszczenia tablic informujących o zainstalowanym monitoringu, które powinny być widoczne, syntetyczne, umieszczone w sposób trwały w niezbyt dużej odległości od nadzorowanych miejsc.

Wspólnota ma obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa uwzględniający stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze. Obejmuje to wymogi ujęte w sekcji II rozdziału 4 RODO – Bezpieczeństwo danych osobowych. I tak:
- pomieszczenie centrali monitoringu (w którym znajdują się rejestratory, serwery itp.) powinno być zamknięte i dostępne tylko dla określonych, imiennie upoważnionych osób (członków zarządu, pracowników: administratora, zarządcy, agencji ochrony);
- dostęp do danych powinien być zabezpieczony indywidualnym identyfikatorem i hasłem (niedopuszczalne jest np. jedno hasło dla wszystkich członków zarządu);
- system monitoringu powinien zapisywać w dzienniku zdarzeń wszelkie próby logowania, dostępu do danych, ich kopiowania, czy kasowania;
- system powinien być zabezpieczony przed utratą zasilania (UPS);
- nagrania powinny być udostępniane wyłącznie na uzasadnione (pisemne) wnioski i w obecności osób upoważnionych do dostępu np. w przypadku konieczności ustalenia sprawcy kradzieży, czy wandalizmu;
- nagrania powinny być udostępniane (wraz ze sporządzeniem kopii) na pisemne wnioski upoważnionych organów (sądy, prokuratura, Policja, służby specjalne itp.);
- kluczowa jest zasada adekwatności, ograniczenia i minimalizmu (motyw 39, art. 5 ust. 1 lit. c RODO); wspólnota może więc udostępniać wyłącznie te dane z nagrań monitoringu (czasowo i terytorialnie), które są niezbędne do realizacji określonego celu (np. ustalenia sprawcy kradzieży, napadu, czy wandalizmu);
- do danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora lub procesora.

Wspólnota, zgodnie z zasadą rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO) powinna prowadzić odpowiednią dokumentację związana z monitoringiem:
- rejestr czynności przetwarzania;
- regulamin systemu monitoringu (na konieczność opracowania takiego dokumentu zwrócił uwagę m. in. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 5 lipca 2012 r., sygn. akt I ACa 4/12, zapisy odnośnie konieczności stosowania takiego regulaminu znajdują się też w ustawie o ochronie danych osobowych);
- procedura zarządzania użytkownikami i prawami dostępu;
- upoważnienia do przetwarzania danych;
- rejestr osób upoważnionych do przetwarzania;
- umowy powierzenia i podpowierzenia danych.

Jeżeli wspólnota nie realizuje powyższych obowiązków możesz również skierować skargę do PUODO.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Nieruchomość wspólna”