Wspólnoty nie obowiązuje ustawa o rachunkowości

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4807
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Wspólnoty nie obowiązuje ustawa o rachunkowości

#1 Post autor: piotrusb » 28-05-2019, 11:23

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 października 2018 r., sygn. akt I ACa 165/18.
Trafnie powołuje Sąd I instancji, że sprawozdanie finansowe z działalności wspólnoty nie musi odpowiadać wymogom przewidzianym ustawą o rachunkowości oraz, że jest dokumentem o mniejszym stopniu sformalizowania. Skoro zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o własności lokali zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek prowadzić tylko uproszczoną dokumentację finansową, to nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Nadto, sprawozdanie stanowi część sprawozdania rocznego składanego przez zarząd. Winno ono odpowiadać wymogom określonym w uchwałach bądź umowie właścicieli lokali (o ile takie są) i zawierać co najmniej taki zakres danych, jaki zawiera prowadzona dla danej nieruchomości wspólnej pozaksięgowa ewidencja przychodów i kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów nieruchomości wspólnej. Podkreśla się, że minimalny zakres rocznego sprawozdania finansowego, sporządzonego na podstawie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, winien zawierać informację o zaliczkach uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. W tym zakresie nie obowiązuje formalizm charakterystyczny dla tego rodzaju dokumentów opracowywanych przez większe podmioty gospodarcze (patrz: uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 marca 2015 r., sygn. I ACa 1330/14).

Bezzasadne są także oceny apelujących, jakoby niedopuszczalne było zawarcie w jednej uchwale dwóch kwestii – zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia zarządowi absolutorium. Zważyć należy, że obie kwestie są ściśle powiązane ze sobą, skoro już z art. 30 ustawy o własności lokali wynika, że zarządcy obowiązani są corocznie składać sprawozdanie z własnej działalności, a ust.2 pkt 3 tego przepisu wskazuje, że przedmiotem dorocznego zebrania właścicieli winno być sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Tym samym ustawodawca łączy kwestię przyjęcia sprawozdania z udzieleniem zarządowi absolutorium.

Całkowicie chybione są zarzuty powodów co do niewłaściwego sprawowania zarządu, odwołujące się do działania na szkodę właścicieli poprzez brak podjęcia skutecznych czynności dla likwidacji stacji bazowej GSM na sąsiedniej nieruchomości. Podzielić należy argumentację Sądu Okręgowego, iż powodowie nie wykazali, by do tego rodzaju działań zarząd był zobligowany przez członków wspólnoty.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -10-04_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”