Zawiadomienie mailem o zebraniu jest prawidłowe; remont balkonów finansowany z FR; dopuszczlność powództwa z art.189 kpc

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Zawiadomienie mailem o zebraniu jest prawidłowe; remont balkonów finansowany z FR; dopuszczlność powództwa z art.189 kpc

#1 Post autor: piotrusb » 18-03-2019, 11:29

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt II C 731/18.
Strona powodowa podniosła, że nie została prawidłowo zawiadomiona o terminie zebrania. We wspólnocie przyjęte było, iż zawiadomień dokonuje się w drodze email. Administrator przesyłał email do właścicieli lokali zawierający zawiadomienie o terminie zebrania. Właściciele w korespondencji zwrotnej, zwykle powiadamiali administratora o potwierdzeniu przybycia lub zgłaszali prośbę o zmianę terminu. W wypadku zebrania zwołanego na 24 kwietnia 2018 roku, zastosowano taki właśnie schemat zawiadomienia. Zawiadomienie w drodze email zostało wysłane do strony powodowej. Obecność na zebraniu nie została potwierdzona. Zważywszy na przyjęty sposób komunikowania się właścicieli lokali, zachowanie formy pisemnej korespondencji, należało uznać iż strona powodowa została właściwie zawiadomiona. To, że zawiadomienie o terminie było przesłane w formie pozwalającej właścicielom na ewentualne postulowanie wyznaczenia innego terminu, nie oznacza że terminu nie wyznaczono. W zawiadomieniu podano konkretną datę zebrania, co w świetle obowiązujących przepisów jest wystarczające. Niezależnie od powyższej argumentacji, zdaniem sądu zarzuty formalne mogą stanowić podstawę uchylenia uchwały tylko wówczas, gdy zarzucana wadliwość miała lub mogła mieć wpływ na treść uchwały, a taka okoliczność w sprawie niniejszej nie wystąpiła (np. wyroki Sądu Najwyższego z 8 lipca 2004 r., sygn. akt IV CK 543/03, z 16 października 2002 r., sygn. akt IV CKN 1351/00).

Strona powodowa została zawiadomiona o treści podjętej uchwały i oddała głos przeciwko podjęciu uchwały proponowanej treści. Zatem jej głos był wzięty pod uwagę.
Uchwała nr (...) z dnia 24 kwietnia 2018 roku wspólnoty mieszkaniowej ulicy (...) dotyczyła przyjęcia planu gospodarczego na rok 2018, podwyższenia zaliczki na fundusz eksploatacyjny z kwoty 2,41zł/mkw/m-c do 2,45zł/mkw/m-c, podwyższenia zaliczki na fundusz remontowy z kwoty 0,50zł/mkw/m-c do 1zł/mkw/m-c, ustalenia zakresu remontów polegającego na naprawie krawędzi płyt balkonów.
Zdaniem strony powodowej podwyższenie zaliczki na fundusz remontowy z przeznaczeniem na remont krawędzi balkonów narusza prawo, bowiem z takiego funduszu mogą być prowadzone remonty wyłącznie części wspólnych.
Przeprowadzone postępowanie dowodowe wyświetliło, iż przedmiotem remontu mają być tylko i wyłącznie okładziny znajdujące się na zewnątrz balkonów do których dostęp jest z rusztowania posadowionego przed budynkiem. Powyższe oznacza, że planowany remont dotyczy elementów balkonów trwale związanych z budynkiem i znajdujących się na zewnątrz balkonów. Jak wskazał SN w cytowanej przez stronę powodową w pozwie uchwale z dnia 7 marca 2008 r., III CZP 10/08, wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem obciążają wspólnotę mieszkaniową. Za części zewnętrzne według oceny SN należy uznawać te elementy do których właściciel lokalu nie ma bezpośredniego dostępu z będących jego własnością pomieszczeń. Zatem argumentacja powoda, że przedmiotem uchwały były elementy pomieszczeń przeznaczonych do wyłącznego użytku właścicieli nie zasługuje na aprobatę.
Mając na uwadze wymienioną argumentację, sąd w tej części powództwo oddalił.(…)

Nie ulega wątpliwości, iż dopuszczalne jest powództwo z art. 189 k.p.c. w przypadku uchwały wspólnoty mieszkaniowej i jest ono niezależne od zaskarżenia uchwały na podstawie art. 25 u.o.w.l. Strona powodowa będąc właścicielem lokalu, ma interes prawny w dochodzeniu ustalenia nieistnienia uchwały na podstawie art. 189 k.p.c.
Skoro w uchwale brak jest zapisu o zmianie stawki wynagrodzenia administratora, uchwała w tym zakresie nie istnieje o czym orzeczono w wyroku.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -02-07_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”