Małą wspólnotę będą tworzyły maksymalnie trzy lokale

Czyli kodeks cywilny i inne ustawy, rozporządzenia oraz przepisy
Wiadomość
Autor
irenalo
moderator
moderator
Posty: 8267
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Małą wspólnotę będą tworzyły maksymalnie trzy lokale

#7 Post autor: irenalo » 18-01-2019, 08:00

I nic się nie dzieje.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8267
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Małą wspólnotę będą tworzyły maksymalnie trzy lokale

#8 Post autor: irenalo » 25-04-2019, 12:14

Z opóźnieniem ale coś się ruszyło.

"Planowany termin przyjęcia projektu przez RM I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2019 r."

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8267
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Małą wspólnotę będą tworzyły maksymalnie trzy lokale

#9 Post autor: irenalo » 25-04-2019, 12:39

tps://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/projekty-ustaw-przeslan/2887,Projekty-ustaw-przeslane-do-Sejmu-RP.html

Jest treść.

Art. 6. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, 1496 i 1506) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy.”;
2) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 19. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.”;
3) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.”
4) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych oraz niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd może żądać także dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego lokalu, i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej dwóch lat.”.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 4784
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Małą wspólnotę będą tworzyły maksymalnie trzy lokale

#10 Post autor: piotrusb » 25-04-2019, 12:55

Projekt po I czytaniu sejmowym w dniu 12 kwietnia został skierowany do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Druk nr 3364:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3364
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8267
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Małą wspólnotę będą tworzyły maksymalnie trzy lokale

#11 Post autor: irenalo » 25-04-2019, 22:03

Może ktorejś nocy w końcu uchwalą. :-)

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 4784
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Małą wspólnotę będą tworzyły maksymalnie trzy lokale

#12 Post autor: piotrusb » 16-05-2019, 11:36

Prokuratoria Generalna, Narodowy Bank Polski oraz Sąd Najwyższy nie zgłosiły uwag do projektu.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „LEX - prawo w działalności wspólnot mieszkaniowych”