Uchwała odwołująca uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż alkoholu

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4712
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Uchwała odwołująca uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż alkoholu

#1 Post autor: piotrusb » 09-08-2018, 11:07

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 października 2017 r., sygn. akt I ACa 424/17.

Powódka - Centrum (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła o uchylenie w całości uchwały nr (...) podjętej przez pozwaną Wspólnotę Mieszkaniowej w dniu 31 marca 2016r. W motywach żądania wskazała, że kwestionowaną uchwałą uchylona została uchwała nr (...) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie (...) , prowadzonym w należącym do powódki lokalu użytkowym. Zdaniem spółki , § (...)uchwały narusza art.(...) kc, gdyż stanowi niedopuszczalne odstąpienie od wcześniej wyrażonej zgody na sprzedaż napojów alkoholowych, co nastąpiło uchwałą nr (...) z dnia 21 marca 2016r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo, a Sąd Apelacyjny wyrok ten podtrzymał.
Zdaniem Sądu Wspólnota była uprawniona do uchylenia uprzedniej uchwały nr(...), którą wyraziła zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym powódki i nie jest usprawiedliwionym argument powodowej spółki , że jedyną formą zniesienia takiego aktu jest orzeczenie Sądu, wydane po rozpoznaniu żądania jej uchylenia na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali.
Nie ma w zawiązku z tym racji powódka, gdy twierdzi , iż podjęcie uchwały objętej zadaniem uchylenia jest sprzeczne z art. 61 §1 kc. Norma ta bowiem nie wyklucza uprawnieninia Wspólnoty do tego , aby kolejnym, tego rodzaju aktem uchylić uchwałę poprzednią, dotyczącą tej samej kwestii. Dla potwierdzenia tego stanowiska odwołał się przy tym do wypowiedzi Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, zawartej w wyroku z dnia 5 czerwca 2008, sygn. I ACa 118/08.
Sąd I instancji nie podzielił także zarzutu spółki dotyczącego wadliwej, mającej wpływ na treść negowanej uchwały procedury głosowania. Wskazał , że z okoliczności faktycznych ustalonych w sprawie wynika, że w ramach Wspólnoty, suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa jedności, a wniosek o głosowanie według zasady jeden właściciel - jeden głos złożyło łącznie tylu jej członków, którzy łącznie reprezentowali ponad 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej. Tym samym warunki normatywne do zastosowania tej zasady głosowania, opisane przez art. 23 ust. 2a ustawy, zostały spełnione. Sąd przy tym zauważył, że strona powodowa, wobec twierdzeń pozwanej wskazujących na realizację tych warunków zmiany generalnej zasady sposobu głosowania nad uchwałami, nie zajęła w toku procesu polemicznego stanowiska. (…)

Zupełnie innym zagadnieniem - pozostającym jednak poza przedmiotem rozważań Sądu II instancji w rozstrzyganej sprawie - jest ewentualna możliwość dochodzenia przez powódkę wobec pozwanej roszczeń natury odszkodowawczej, których źródłem mógłby, potencjalnie by, podlegający indemnizacji uszczerbek majątkowy, spowodowany zmianą stanowiska Wspólnoty, w zakresie wyrażenia zgody na prowadzenie przez spółkę działalności gospodarczej o przyjętym przez nią profilu, w lokalu stanowiącym przedmiot jej własności.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -10-03_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”