Kolejna nowelizacja uwl

Czyli kodeks cywilny i inne ustawy, rozporządzenia oraz przepisy
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4712
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Kolejna nowelizacja uwl

#1 Post autor: piotrusb » 28-07-2018, 19:43

25 lipca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali.

Celem ustawy jest usunięcie luki prawnej w zakresie normy kompetencyjnej, która powstała w wyniku zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716), wprowadzonej ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. (Dz. U. z 2017 r., poz.1529) oraz doprecyzowanie przepisów przejściowych zawartych w tej ustawie.

Ustawa wprowadza zasadę, że to starosta, w formie zaświadczenia, będzie stwierdzał spełnienie wymagań w zakresie koniecznym do ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu.

Jednocześnie zasady dotyczące ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu nie będą miały zastosowania do budynków istniejących przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą.

Ustawodawca zdecydował, że ograniczenie, iż odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne nie będzie miało zastosowania do budynków, które zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 11 lipca 2003 r.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tekst ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/naz ... 2224_u.pdf
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 4712
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Kolejna nowelizacja uwl

#2 Post autor: piotrusb » 10-08-2018, 16:07

I kolejna nowelizacja dotycząca tej samej kwestii.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2018 poz. 1496) - t.zw. specustawa mieszkaniowa - wchodzi w życie 22 sierpnia 2018 r.
W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716) w art. 2 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.”.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „LEX - prawo w działalności wspólnot mieszkaniowych”