Instalowanie wodociągu do nieruchomości współwłasnościowej jest czynnością zwykłego zarządu

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4774
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Instalowanie wodociągu do nieruchomości współwłasnościowej jest czynnością zwykłego zarządu

#1 Post autor: piotrusb » 27-06-2018, 16:23

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt I ACa 394/17.
Jest poza sporem, że pozwany wykonał przyłącze wodociągowe we własnym zakresie. Postąpił tak, co wymaga podkreślenia, w związku z postawą powódki, która konsekwentnie, choć irracjonalnie, przeciwstawiała się wykonaniu wspólnego przyłącza. W ocenie Sądu Apelacyjnego działanie pozwanego nie doprowadziło jednak do naruszenia przepis art. przepisów o zarządzie nieruchomością wspólną, w szczególności zasady wyrażonej w art. 201 k.c. Zgodnie z w/w przepisem do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli, a w braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. W świetle poglądów judykatury, które Sąd Apelacyjny aprobuje, instalowanie wodociągu do nieruchomości wspólnej należy uznać za czynność zwykłego zarządu (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lipca 2010 r., II OSK 906/09, uchwała Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2002 r., III CZP 18/02). W realiach współczesnych warunków życia dostęp do bieżącej wody stanowi podstawowe medium w budynku mieszkalnym, a zatem trudno przyjąć, iż jest to czynność która miałaby wymagać zgody wszystkich współwłaścicieli jako przekraczająca zwykły zarząd. Ocena taka jest szczególnie uzasadniona w okolicznościach rozpoznawanej sprawy, gdzie do wspólnej nieruchomości było już uprzednio doprowadzone przyłącze, które zostało zlikwidowane z uwagi na wypowiedzenie przez Nadleśnictwo Z. umowy o dostarczenie wody. Udział pozwanego w nieruchomości wspólnej jest większy od udziału powódki. Pozwany był zatem uprawniony do dokonania przedmiotowej czynności. Powódka natomiast jeśli czuła się pokrzywdzona działaniem powoda to mogła skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 202 k.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Powódka jednak z tego uprawnienia nie skorzystała, co zresztą nie dziwi, w sytuacji gdy działanie pozwanego w żadnym razie nie mogłoby być uznane za rażąco sprzeczne z zasadami zarządu rzeczą. Należy również odnotować, iż stosownie do treści art. 200 k.c. każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną. W niniejszej sprawie powódka w żaden sposób nie wywiązała się ze wskazanego obowiązku, przeciwnie uniemożliwiała prawidłowy zarząd.

Reasumując, Sąd Apelacyjny ocenił, iż Sąd Okręgowy prawidłowo uznał, iż pozwany W. P. nie naruszył przepisów dotyczących zarządu nieruchomością wspólną jak również że jego zachowanie jako niezawinione nie podlega regulacji przepisów statuujących odpowiedzialność deliktową z tytułu czynu niedozwolonego.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -09-13_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”