Brak odebrania głosu nie przesądza o nieważności uchwały

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4650
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Brak odebrania głosu nie przesądza o nieważności uchwały

#1 Post autor: piotrusb » 24-04-2018, 16:43

Wyrok Sąd Okręgowy w Radomiu z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt I C 400/16.
Spór w zakresie uchwały numer (...) dotyczy powiadomienia powódki i wysokości składki na fundusz remontowy. Jak wynika z protokołu podjęcia uchwały na protokole brak jest podpisu powódki w związku z tym jej wyjaśnienia wskazujące, iż o uchwale dowiedziała się dopiero w lutym zasługują na wiarę. Niezaprzeczalnie A. P. jako współwłaściciel nieruchomości ma prawo brać udział w podejmowaniu uchwał jako członek organu Zebrane Ogółu (...). Jeżeli uchwałą jest podejmowana w trybie zbierania podpisów to również członek tego organu powinien mieć możliwość zapoznania z przedmiotową uchwałą i oddać głos. Uchybienie to jednak nie miało wpływu na podjętą uchwałę albowiem pozostali współwłaściciele, reprezentujący większość, oddali głos popierający uchwałę numer (...). Powódka nie wykazała aby brak jej głosu wpływał na podjętą uchwałę. Powódka ma udział w wysokości 1/3 w nieruchomości a głos popierający uchwałę był reprezentowany przez większość współwłaścicieli w wysokości 2/3. Zdaniem Sądu, nie odebranie głosu od powódki było uchybieniem ale nie miało wpływu na treść uchwały (porównaj wyrok SA w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 roku VI ACa 1862/15, wyrok SA w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie IV ACa 157/16 i z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie I ACa 1081/15).

Dlatego też nieuzasadniony jest zarzut naruszenia prawa lub umowy. Zgodnie z art. 23 ust.1 i 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku uchwała została podjęta w trybie zbierania głosów i podjęta przez większość właścicieli lokali liczoną według wielkości udziałów. Umowa dotycząca zarządu nieruchomością z 20 października 2014 roku nie określa w odmienny sposób, od obowiązującego prawa, głosowania nad uchwałami.

Zdaniem Sądu, podjęta uchwała dotycząca miesięcznych opłat ponoszonych przez współwłaścicieli nie jest niezgodna z prawem, umową właścicieli, nie narusza zasady gospodarowania nieruchomością lub interesów właściciela. Dom na nieruchomość został wybudowana przeszło 100 lat temu i z zachowania samej powódki w stosunku do organów administracji budowlanej wynika, że dom podlega remontowi. Niesporny jest szacunkowy koszt, który zależnie od firmy, która się podejmie prac, oscyluje w granicach od ok 8 000 zł do ok 10000 zł. Powyższe zdaniem Sądu, wskazuje że dla utrzymanie substancji materialnej nieruchomości konieczne jest poniesienie przez współwłaścicieli kosztu remontu i dlatego zmiana w stawce na fundusz remontowy jest uzasadniona i zgodna z interesem wszystkich właścicieli, stanem nieruchomości, racjonalnym zarządzaniem, umową współwłaścicieli i prawem. Z przedstawiony przez pozwanego obliczeń wynika, że po roku Wspólnota będzie posiadała środki na pokrycie kosztów a przynajmniej znaczną jej część. Oczywiście możliwy jest inny sposób finansowania inwestycji, choćby taki jak zaproponowała powódka, przez jednorazową wpłatę, ale zważyć należy że podjęta uchwała jest zgodna z prawem i wola większości winna znaleźć odzwierciedlenie wśród właścicieli z mniejszościowym udziałem.

Uchwałą z dnia 15 kwietnia 2016 roku została podjęta z udziałem powódki i przy jej krytycznym stanowisku. Po dokonanej korekcie sprawozdania za 2015 rok uchwała jest zgodna z prawem i umową właścicieli. Zarząd złożył sprawozdanie finansowe, rozliczył składki i podał podstawy rozliczenia. Powódka, pomimo twierdzeń zawartych w pozwie, nie wskazała aby uchwała ta była niezgodna z prawem, umową właścicieli, zasadami prawidłowego zarządzania lub jej interesem.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -11-06_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”