Psi problem

Czyli o stosunkach i problemach wewnątrz naszych wspólnot.
Wiadomość
Autor
napad
.
.
Posty: 182
Rejestracja: 13-12-2015, 21:26

Psi problem

#1 Post autor: napad » 24-04-2018, 10:37

Developer mieszkańcom posiadającym mieszkania parterowe ,aby wynagrodzić brak balkonów przypisał w użytkowanie kawałki ziemi .Jest taki zapis w akcie notarialnym i nikt tego nie kwestionuje.Przez jakiś czas wszystko było ok. ludzi sadzili sobie tam kwiatki ,malutkie krzaczki (to też zostało ujęte w akcie notarialnym do jakiej wielkości rośliny mogą być posadzone )w pewnym momencie zrobił się problem.
Wprowadziła się pani posiadająca psa -dobermana,nie ma z nim problemu do czasu jak siedzi w mieszkaniu ,pani wypuszcza psa na teren który ma przypisany robiąc z niego niejako wybieg dla pupila ,a pies dostaje małpiego rozumu.Pomijam fakt ,że na każdego ptaszka ,przechodzącą obok osobę ,dziecko szczeka ,ale też szczeka o tak sobie bez powodu.Szczeka cały czas jak jest na dworze ,zaczyna się robić ciepło ludzie będą przebywać z dziećmi więcej na dworze,okna pootwierane ,a pies szczeka.Rozmowy z pania nic nie dały twierdzi ,że teren ma przypisany i może go wykorzystywać jak chce.
Nie chcę wyjść na wroga zwierząt inni mieszkańcy także posiadają psy ,psy szczekają bo taka jest ich natura ,ale z tym psem jest coś nie tak wychodzi na dwór -odwala mu i ciągle szczeka ,szczeka jak właścicielka jest w domu -jak wyjeżdża i zamknie psa w mieszkaniu jest spokój .gdyby to był mój doberman to pewnie bym zastosował jakąś obroże antyszczekową ,ale z panią nie ma dyskusji.
Wiadomo ,że nikt nie chce wyciągać zaraz armaty i wzywać SM lub policję ,ale jakie widzicie rozwiązanie psiego problemu?

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 4650
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Psi problem

#2 Post autor: piotrusb » 24-04-2018, 15:30

Rada gminy w formie uchwały określa obowiązki spoczywające na osobach utrzymujących zwierzęta domowe na terenie gminy. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Art. 4. 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.
Art. 10 ust. 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.
2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.
W moim przypadku jest Uchwała nr XIV/292/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy:
§28 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.
3. Na terenie nieruchomości prywatnej pies może przebywać na swobodzie, o ile nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psa poza jej teren.
Musisz sprawdzić jakie zapisy obowiązują w Twojej gminie i zwrócić na to uwagę sąsiadce. Może ona wypuszczać pieska do ogrodzonego ogródka, ale odpowiada za jego zachowanie. Jeśli sąsiadka na to nie zareaguje, to pozostaje wzywanie Policji lub Straży Miejskiej/Gminnej, która może skierować do sądu wniosek o ukaranie. Jeśli i to nie pomoże to pozostaje powództwo o zaniechanie immisji (art. art. 222 § 2 kc w zw. z art 144 kc).
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

napad
.
.
Posty: 182
Rejestracja: 13-12-2015, 21:26

Re: Psi problem

#3 Post autor: napad » 25-04-2018, 09:23

Znalazłem coś takiego:
§ 10. 1. Posiadacze psów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do:
1) sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi
i innych zwierząt;
2) zachowania szczególnej ostrożności przy ich wyprowadzaniu i przewożeniu środkami publicznej komunikacji
zbiorowej;
3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa lub inne zwierzęta domowe.
2. Nieruchomości, na których trzymane są psy i inne zwierzęta domowe, muszą być zabezpieczone w taki
sposób, aby zwierzęta nie mogły się z nich wydostać.
§ 11. 1. W miejscach publicznych mogą przebywać zwierzęta domowe, zwłaszcza psy, wyłącznie pod
nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania zwierzęcia.
2. W przypadku psów wymagane jest zachowanie następujących zasad:
1) psa prowadzi się na smyczy;
2) psy objęte wykazem ras psów uznawanych za agresywne oraz pozostałe psy odpowiadające wielkością rasom
psów średnich i dużych prowadzi się również w kagańcu;
3) dopuszcza się zwalnianie psa ze smyczy poza ciągami komunikacyjnymi tylko w przypadku, gdy właściciel lub
opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Przepisy § 10 ust. 1 pkt 3, § 11 ust. 2 pkt 2 i 3 nie dotyczą psów przewodników oraz psów służbowych.
§ 12. Zabrania się:
1) pozostawiania psów i innych zwierząt bez nadzoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje
się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający wydostanie się
zwierzęcia na zewnątrz;
2) drażnienia, szczucia lub płoszenia psów i innych zwierząt;
3) kąpieli psów i innych zwierząt w kąpieliskach i fontannach miejskich.

Czyli nie jesteśmy w stanie nic zrobić pozostaje zakup elektronicznego odstraszacza lub polewanie psa wodą ;-)

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 4650
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Psi problem

#4 Post autor: piotrusb » 25-04-2018, 10:37

napad pisze:
25-04-2018, 09:23
Czyli nie jesteśmy w stanie nic zrobić pozostaje zakup elektronicznego odstraszacza lub polewanie psa wodą
Dlaczego? Jesteście w stanie. Sam napisałeś:
napad pisze:
25-04-2018, 09:23
Posiadacze psów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do:
1) sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi i innych zwierząt;
a w poprzednim poście podałem Ci sankcje za nieprzestrzeganie takiego zapisu i ścieżki postępowania.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

napad
.
.
Posty: 182
Rejestracja: 13-12-2015, 21:26

Re: Psi problem

#5 Post autor: napad » 30-04-2018, 19:58

A no tak,uważasz ,że to wystarczy?

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

elmaz
.
.
Posty: 3100
Rejestracja: 21-10-2008, 22:25

Re: Psi problem

#6 Post autor: elmaz » 08-05-2018, 14:37

napad pisze:
25-04-2018, 09:23
Czyli nie jesteśmy w stanie nic zrobić pozostaje zakup elektronicznego odstraszacza lub polewanie psa wodą ;-)
Karanie psa za głupotę właściciela to chyba nie jest najlepsza ścieżka postępowania.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Obyczaje we wspólnocie mieszkaniowej”