Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

Czyli kodeks cywilny i inne ustawy, rozporządzenia oraz przepisy
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

#67 Post autor: piotrusb » 01-02-2019, 22:39

W dniu dzisiejszym Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy przekształceniowej uwzględniającą wszystkie opisane powyżej propozycje.

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/s ... k/1084.pdf
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

#68 Post autor: piotrusb » 09-05-2019, 16:04

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło wstępne założenia nowelizacji ustawy przekształceniowej.

1. Przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mają być objęte grunty zabudowane także wolnostojącymi garażami oraz innymi budynkami i urządzeniami pełniącymi rolę infrastruktury mieszkaniowej.
2. Ma być wprowadzony uproszczony tryb podziału nieruchomości w przypadkach, gdy będzie to niezbędne. Chodzi przede wszystkim o pawilony handlowe lub kioski znajdujące się na tej samej działce co budynki mieszkalne, co w obecnym stanie prawnym blokuje uwłaszczenie.
3. Termin wydania przez urzędy zaświadczeń o przekształceniu ma ulec wydłużeniu do dwóch lat.
4. Ustawa ma regulować także, czy i w jakich przypadkach będzie wymagane zezwolenie na przekształcenie prawa na rzecz cudzoziemca, dzięki czemu lokal użytkowy należący do obywatela spoza UE przestałby blokować (jak to jest obecnie) uwłaszczenie w całym budynku.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

#69 Post autor: piotrusb » 06-06-2019, 09:26

W ramach prac parlamentarnych nad nowelizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niektórych innych ustaw zmieniana jest tzw. ustawa uwłaszczeniowa z lipca 2018 r. Według jednej z senackich poprawek osoby, które chcą jednorazowo wnieść opłatę przekształceniową będą mieć na dopełnienie formalności dwa miesiące od chwili otrzymania zaświadczenia o przekształceniu. Sejm ma rozpatrzeć poprawki w przyszłym tygodniu.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

#70 Post autor: piotrusb » 01-07-2019, 10:42

Kolejne liczne poprawki do ustawy uwłaszczeniowej: zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (uchwalona po poprawkach Senatu w dniu 13 czerwca br.; w tej chwili oczekuje na podpis Prezydenta; https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/Przeb ... sp?nr=3364). M. in.

Przepisy ustawy stosuje się również, jeżeli na gruncie zabudowanym budynkami, o których mowa w art. 1 ust. 2, położone są także inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile łączna powierzchnia użytkowa budynków innych niż określone w art. 1 ust. 2 nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.

Wniosek o założenie księgi wieczystej lub wyłączenie działki gruntu z istniejącej księgi wieczystej, może złożyć zarząd spółdzielni mieszkaniowej, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do wniosku nie stosuje się przepisu art. 22 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego nieruchomość wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w prawo własności tego gruntu, nie stanowi nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Jeżeli przed wydaniem przez właściwy organ zaświadczenia dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata, opłaty te podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty lub opłaty jednorazowej, o czym właściwy organ zawiadamia dotychczasowego użytkownika wieczystego. W przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, właściwy organ dokonuje, z urzędu, zwrotu nadpłaty w terminie 30 dni licząc od dnia wydania zaświadczenia lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 9.

Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 7 ust. 8.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „LEX - prawo w działalności wspólnot mieszkaniowych”