wychłodzone mieszkanie

Jeżeli nie wiesz, gdzie zamieścić swoje pytanie - pozostaw je w tym dziale.
Wiadomość
Autor
petunia
.
.
Posty: 36
Rejestracja: 21-05-2013, 13:27

wychłodzone mieszkanie

#1 Post autor: petunia » 30-05-2022, 18:44

Proszę o radę, w następującej sprawie. W ubiegłym roku zmarł mój sąsiad zajmujący mieszkanie nad moim lokalem.
Mieszkanie przejął syn, ale nie wprowadza się. Od września ubiegłego roku kaloryfery w tym mieszkaniu są zakręcone, okna uchylone, pomijam fakt trzaskania tych okien w czasie silnych wiatrów. Kiedy otrzymałam rozliczenie centralnego ogrzewania za ubiegły rok, to rachunek miałam ogromny, mimo ustawienia termostatów tak jak co roku, niestety miałam w mieszkaniu o 1 stopień chłodniej, kaloryfery bardzo często były gorące, obawiam się, że rozliczenie za ten rok będzie również dla mnie tragiczne, Z synem zmarłego lokatora nikt nie ma kontaktu, co mam robić w takiej sytuacji. Syn nie mieszka, lokal stoi pusty, a u mnie jest znacznie chłodniej. Administracja nie reaguje.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5655
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: wychłodzone mieszkanie

#2 Post autor: piotrusb » 31-05-2022, 11:15

To jest tak zwany wampiryzm energetyczny. Wampir energetyczny to właściciel, który bądź nie ogrzewa w ogóle swojego lokalu, bądź robi to w sposób bardzo ograniczony, narażając swoich sąsiadów na dodatkowe i nieuzasadnione koszty. Ze względu na przenikalność termiczną ścian i stropów lokal nieogrzewany pobiera ciepło od sąsiednich, należycie ogrzewanych pomieszczeń. To powoduje, że właściciele tych ostatnich, dla utrzymania temperatury niezbędnej do zachowania komfortu cieplnego, muszą zwiększyć ogrzewanie (np. mocniej odkręcając termoregulatory na grzejnikach CO), a to przekłada się na wyższe koszty eksploatacji lokalu.

Wspólnota może podjąć decyzję ustalającą minimalną kwotę opłaty za ogrzewanie lokalu. Taki warunek może zostać przyjęty bądź odrębną uchwałą bądź jako zapis w regulaminie rozliczania energii cieplnej, do uchwalenia którego obliguje wspólnotę art. 45a ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Kwota taka powinna być ekwiwalentem ilości energii cieplnej niezbędnej do utrzymania w lokalu minimalnej temperatury (np. 17-18 stopni C). Ten zaś parametr można ustalić metodą porównawczą poprzez określenie takiej ilości ciepła dla lokalu o identycznej lub zbliżonej kubaturze i zastosowanie współczynników korekcyjnych uwzględniających położenie lokali, szacowanego i wzorcowego, w bryle budynku. Tego typu regulacja powinna skutecznie zniechęcić wampirów energetycznych do absorbcji ciepła od sąsiadów, bo nawet nie ogrzewając swoich lokali będą oni ponosili koszty adekwatne do właściwego, czy choćby minimalnego, ustalonego przez wspólnotę, poziomu ogrzewania.

W orzecznictwie mamy w tej kwestii trzy zgodne wyroki: Sądu Okręgowego w Łodzi z 21 października 2014 r., sygn. akt II C 1386/13 Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 4 października 2017 r., sygn. akt II C 68/17 oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 21 września 2015 r., sygn. akt I ACa 248/15, w których składy orzekające oddaliły powództwo o uchylenie uchwały ustalającej minimalną kwotę opłaty za ogrzewanie lokalu. W obu przypadkach sądy stwierdziły, że uchwała taka jest zgodna z przepisami prawa energetycznego (art. 45a ust. 8 upe), leży w interesie wspólnoty jako ogółu właścicieli oraz uwzględnia rekomendowaną przez orzecznictwo i doktrynę metodę rozliczania mediów (por. wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2013 r., sygn. akt II CSK 347/12), natomiast praktyki wampirów energetycznych będące w istocie, bardziej lub mniej zamierzoną, kradzieżą energii cieplnej, stoją w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, a także z art. 13 ust. 1 uwl oraz art. 140 kodeksu cywilnego i w związku z tym nie zasługują na ochronę prawną.

Jednak warunkiem wprowadzenia takiej minimalnej opłaty jest, iż wspólnota musi pełnić rolę pośrednika w rozliczeniach kosztów ogrzewania lokalowego pomiędzy właścicielami, a przedsiębiorstwem energetycznym – dostawcą energii cieplnej lub medium do jej wytworzenia (gazu, prądu). W praktyce sytuacja taka ma miejsce jeśli we wspólnocie jest instalacja CO. Jeśli jednak takiej instalacji nie ma lub też jest ona ograniczona wyłącznie do nieruchomości wspólnej, zaś właściciele stosują indywidualne ogrzewanie swoich lokali, to wspólnota nie może wprowadzić regulaminu rozliczania ciepła, co wynika z art. 45a ust. 2 upe, ani ustalić minimalnych kosztów ogrzewania lokalu, gdyż przekraczałaby wówczas swoją legitymację ustawową ściśle ograniczoną do nieruchomości wspólnej (por. uchwała Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., sygn. akt III CZP 65/07, wyrok Sądu Najwyższego z 8 października 2008 r., sygn. akt V CSK 143/08, postanowienie Sądu Najwyższego z 14 listopada 2014 r., sygn. akt I CSK 130/14, wyroku Sądu Najwyższego z 11 maja 2016 r., sygn. akt I CSK 415/15).

W taki przypadku, albo jeśli wspólnota zachowuje bierność właściciel lokalu płacący zawyżone rachunki a ciepło ma jeszcze jedna drogę. Brak ogrzewania lokalu jest rodzajem immisji pośredniej, która zakłóca sąsiadom spokojne korzystanie z ich prawa własności. W związku z tym ci ostatni mogą skorzystać z art. 144 kc, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych oraz art. 222 § 2 kc, stosownie do którego przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Na podstawie tego przepisu każdy pokrzywdzony przez wampira energetycznego właściciel lokalu może wystąpić do sądu z żądaniem zaniechania naruszeń swojego prawa własności. Ponadto jeśli właściciel taki na skutek zachowania sąsiada poniósł szkodę np. wzrosły znacząco koszty ogrzewania jego lokalu, to wówczas może on również domagać się odszkodowania na podstawie art. 415 kc, zgodnie z którym każdy kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W takim jednak przypadku powód musi wykazać winę (zaniedbanie, zaniechanie) pozwanego, swoją szkodę (co do faktu i wysokości) oraz związek przyczynowo-skutkowy między powyższymi kategoriami.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

petunia
.
.
Posty: 36
Rejestracja: 21-05-2013, 13:27

Re: wychłodzone mieszkanie

#3 Post autor: petunia » 01-06-2022, 07:35

Serdeczne dzięki za wyczerpującą odpowiedź.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

Awatar użytkownika
rafal
.
.
Posty: 108
Rejestracja: 08-04-2009, 22:27

Re: wychłodzone mieszkanie

#4 Post autor: rafal » 02-06-2022, 14:46

Czy w przypadku opisanym w pytaniu koszty CO rozliczanie są w oparciu o wskazania podzielników kosztów ogrzewania?
rafal

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

petunia
.
.
Posty: 36
Rejestracja: 21-05-2013, 13:27

Re: wychłodzone mieszkanie

#5 Post autor: petunia » 23-11-2022, 22:45

Tak, właśnie w oparciu o podzielniki ciepła. Od początku sezonu grzewczego, tzn. od października 2022 termostaty ustawione są identycznie jak co roku, a temperaturę mam niższą obecnie o 2 stopnie w stosunku do roku 2020. Piony centralnego jak również kaloryfery są tak gorące, że nie można się do nich dotknąć, a mimo to mieszkanie jest dość chłodne. Nie ma przecież obecnie mrozów, a co będzie jak będą mrozy, strach pomyśleć ile będzie mnie to ogrzewanie w tym roku kosztowało. Nie wiem co mam robić.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5655
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: wychłodzone mieszkanie

#6 Post autor: piotrusb » 24-11-2022, 10:58

W wyroku z 8 września 2020 r. (sygn. akt I NSNc 51/19) Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, odrzucając skargę Prokuratora Generalnego na wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 21 grudnia 2017 r. (sygn. akt III Ca 1246/17) stwierdziła, że zakręcenia zaworów termostatycznych nie zmienia faktu, że lokal jest ogrzewany z sąsiednich lokali, za co lokator winien uiszczać stosowne opłaty. W przedmiotowej sprawie mieszkaniec Łodzi pozwał swoją spółdzielnię mieszkaniową o zwrot nadpłat w rozliczeniach kosztów ogrzewania jego mieszkania w poprzednich pięciu latach. Wskazał, że w okresie grzewczym korzystał tylko z grzejnika w kuchni i utrzymywał w ten sposób niższą, ale znośną temperaturę mimo nieużywania kaloryferów w trzech pokojach. Tymczasem odczyt na podzielnikach ciepła wskazywał 2–3 kreski, co nie mogło być wynikiem zużycia przez niego ciepła, lecz tzw. zimnego odparowania, za co nie chciał płacić, a przedstawione mu do zapłaty faktury zakwestionował jako niezgodne z normą PN-EN 835. Sąd rejonowy oddalił żądanie, a Sąd Okręgowy w Łodzi werdykt ten utrzymał, wskazując, że powód nie podważył regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej w spółdzielni, który odpowiadał wymogom art. 45a upe, ani by spółdzielnia naruszyła te zasady. Sąd Najwyższy odrzucił skargę nadzwyczajną, wytykając Prokuratorowi Generalnemu brak jej spójnego uzasadnienia. Jednocześnie jednak sąd wyraził pogląd w kwestii rozliczania ciepła, uznając, że i tak skarga byłaby bezzasadna. SN wskazał mianowicie, że normy mówią jedynie o kryteriach, jakie winny spełniać podzielniki kosztów ogrzewania, nie opisując systemu rozliczeniowego. Trafnie zatem w ocenie sądu spółdzielnia wskazywała, że grzejnik nie był jedynym źródłem ciepła w mieszkaniu powoda. Cechą instalacji CO jest bowiem to, że jej część jest wspólna dla wielu mieszkań i dostarcza do nich ciepło poza głównym źródłem ciepła dla lokatora, tj. grzejnikami w jego mieszkaniu. Nawet więc w razie zakręcenia zaworów termostatycznych przez mieszkańca jego lokal nadal będzie ogrzewany ciepłem z sąsiednich lokali. Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, iż powód, świadomie rezygnując z ogrzewania czterech pomieszczeń w mieszkaniu przez zakręcenie grzejników, korzystał z ciepła dostarczanego przez sąsiednie ogrzewane pomieszczenia i ciepło takie nie jest zwolnione od opłaty.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Poczekalnia i tematy ogólne”