TK zbada zgodność usm z Konstytucją

Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5977
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Odp.: TK zbada zgodność usm z Konstytucją

#13 Post autor: piotrusb » 17-03-2015, 17:21

Wyrok wchodzi w życie z dniem opublikowania go w dzienniku ustaw co nastąpiło dnia 10 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 201).
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

Awatar użytkownika
rafal
.
.
Posty: 108
Rejestracja: 08-04-2009, 22:27

Odp.: TK zbada zgodność usm z Konstytucją

#14 Post autor: rafal » 04-05-2015, 11:30

Pod adresem
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/e ... =K%2060/13
dostępnym jest wyrok TK wraz z uzasadnieniem
rafal

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

Awatar użytkownika
rafal
.
.
Posty: 108
Rejestracja: 08-04-2009, 22:27

Odp.: TK zbada zgodność usm z Konstytucją

#15 Post autor: rafal » 29-10-2015, 12:37

Rządowe Centrum Legislacji opracowało analizę wyroku TK z 05.02.2014r. sygn. akt K 60/13

Analiza do pobrania z strony RCL http://ppiop.rcl.gov.pl/?r=orzeczenia/index pozycja 14 tabeli
rafal

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5977
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Odp.: TK zbada zgodność usm z Konstytucją

#16 Post autor: piotrusb » 29-10-2015, 13:56

Co bardzo istotne:
Trybunał Konstytucyjny w niniejszej sprawie nie określił wprost skutków analizowanego wyroku, ani też nie wskazał konkretnej daty od której wyrok ten wywołuje konkretne skutki prawne. Jednakże mając na uwadze okoliczność, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego został ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 10 lutego 2015 r., a zgodnie z art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji, z tym dniem orzeczenie Trybunału staje się częścią obowiązującego porządku prawnego, z całą pewnością należy przyjąć, że od tego momentu wykładnia przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy — Prawo spółdzielcze powinna być dokonywana z uwzględnieniem przedmiotowego rozstrzygnięcia Trybunału. (...)

Odnosząc się natomiast do kwestii niezgodności z Konstytucją przepisu art. 26 § 2 ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odrębna własność lokalu, do odpowiedniej części funduszu remontowego, Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że niezgodności tego przepisu nie stwarza możliwości dochodzenia wypłaty świadczeń uiszczonych na fundusz remontowy przez podmioty, które przestały być członkami spółdzielni przed wejściem w życie wyroku. W obowiązującym stanie prawnym brak jest w przepisach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych unormowań, które określałyby zasady rozliczania byłych członków ze spółdzielnią. Ich wprowadzenie i określenie zasad rozliczania w zróżnicowanych stanach faktycznych należy do ustawodawcy. Wprowadzenie przepisów określających zasady rozliczania, przez ustawodawcę, oznacza ich działanie na przyszłość. Nie ma zatem możliwości dokonywania na ich podstawie podziału funduszu remontowego w okresie poprzedzającym ich wejście w życie. (...)

Odnosząc się do potrzeby wykonania przedmiotowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego podkreślenia wymaga, że stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów w zakresie wskazanym w sentencji orzeczenia wymaga podjęcia pilnych prac legislacyjnych, zwłaszcza w tym obszarze, którym Trybunał Konstytucyjny wskazał na niepełność regulacji ustawowych. Dodatkowo pilne podjęcie prac legislacyjnych uzasadnia fakt, że statuty spółdzielni podejmowane są w oparciu o przepisy ustawowe, tym samym w celu zapewnienia spójności ww. aktów koniecznym jest wprowadzenie odpowiednich regulacji jak najszybciej.

Ze względu na tematykę niniejszego wyroku podmiotem właściwym do podjęcia prac mających na celu wykonanie wytycznych Trybunału Konstytucyjnego jest Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Sejmu i Senatu nie zostały podjęte żadne prace legislacyjne zmierzające do wykonania ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”