Strona 1 z 1

Udostępnienie danych członka Wspólnoty innemu członkowi

: 19-12-2017, 14:36
autor: franki
Czy zarząd ma obowiązek udostępnić nazwisko właściciela konkretnego lokalu innemu członkowi Wspólnoty? Chodzi o samo nazwisko, bez innych danych.
Wydaje mi się że tak, ale ciekaw jestem Waszych opinii ( właściciel ten mógłby sobie nawet przejrzeć KW gruntową i tam znaleźć KW lokalowe a tam info o włascicielu ale wspólnota ma ponad 400 lokali i byłoby to czasochłonne)

Re: Udostępnienie danych członka Wspólnoty innemu członkowi

: 19-12-2017, 15:25
autor: piotrusb
To zależy do jakich celów. Należy się tu odwołać do zasady adekwatności w ochronie danych osobowych. Wspólnota z mocy ustawy (uwl, która jest tu lex specialis w stosunku do uodo) przetwarza dane swoich członków, ale może to robić tylko w celach określonych w tej ustawie i z niej wynikających. Np. pozostali właściciele lokali mogą i powinni znać nazwisko właściciela, który nie reguluje swoich zobowiązań wobec wspólnoty. Natomiast jeśli jest to potrzebne do tego, żeby jeden z właścicieli skontaktował się z innym w sprawie nie związanej z zarządem nieruchomości wspólnej, to, w mojej ocenie, zarząd nie ma podstaw do udostępnienia danych osobowych, bez uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą.

To, że odpowiednie nazwisko można znaleźć przez Internet w KW jest od powyższego niezależne.

Re: Udostępnienie danych członka Wspólnoty innemu członkowi

: 19-12-2017, 16:42
autor: franki
A jeśli chodzi o nazwisko właściciela, którem zarząd wydał zgodę na wykonanie pewnych czynności na terenie nieruchomości wspólnej albo wykonał takie czynności bez zgody, lub też taka osoba narusza zasady i regulaminy przyjęte we wspólnocie?

Re: Udostępnienie danych członka Wspólnoty innemu członkowi

: 19-12-2017, 16:44
autor: piotrusb
W takim przypadku uważam, że właściciele mają prawo znać nazwisko takiego właściciela.

Re: Udostępnienie danych członka Wspólnoty innemu członkowi

: 19-12-2017, 17:16
autor: irenalo
W każdym przypadku właściciel ma prawo znać nazwisko innego właściciela lokalu czyli współwłaściciela nieruchomości.