Zarządca nie ma prawa utrudniać dłużnikowi dostępu do bieżącej wody

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5602
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Zarządca nie ma prawa utrudniać dłużnikowi dostępu do bieżącej wody

#1 Post autor: piotrusb » 03-01-2022, 14:44

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 listopada 2021 r., sygn. akt VII SA/Wa 1343/21.
Ustalenie, że pozbawienie uczestników G. dostępu do bieżącej wody w dotychczasowy (a więc zapewniony przez działającą pompę elektryczną) sposób przez zamontowanie na istniejącej sieci doprowadzającej wodę do zajmowanego przez nich lokalu pompy ręcznej było ingerencją przynajmniej znacznie utrudniającą użytkowanie go do celów mieszkalnych i nieuzasadnioną względami technicznymi lub użytkowymi nie wymaga żadnej wiedzy specjalistycznej. Należy też zauważyć, że obecnie korzystanie z wody w lokalu zajmowanym przez uczestników wymaga tego, aby jedno z nich pompowało ręcznie wodę, co niewątpliwie wymaga określonego wysiłku fizycznego. Tym samym nie jest możliwe korzystanie z wody przez oboje uczestników naraz. Samo to jest już okolicznością wystarczającą do uznania wystąpienia przesłanki z art. 66 ust. 1a Pr. bud., tak więc kwestia jakości dostarczanej wody (i konieczność potencjalnej analizy specjalistycznej w takim zakresie) nie jest już przesądzająca. Wbrew sugestiom pełnomocnik skarżącego nie istnieje też sposób obiektywnego stwierdzenia, czy obsługa pompy ręcznej przez G. G. lub A. G. w celu np. nabrania odpowiedniej ilości wody do kąpieli (a więc ok. 200 – 300 l.) utrudnia korzystanie z wody tylko nieznacznie. Nie ma w tym zakresie wzoru matematycznego, czy też zasady fizyki pozwalającej taką okoliczność jednoznacznie stwierdzić. Pozostaje natomiast zdrowy rozsądek i dokonana w jego ramach ocena, że niewątpliwie konieczność ręcznego pompowania wody przez osoby w wieku uczestników (zamiast wykorzystania poprzedniego, automatycznego doprowadzenia wody) stanowi znaczne utrudnienie przez skarżącego korzystania z lokalu mieszkalnego przez uczestników.

Skarżący nie ukrywał tego, że zainstalowanie pompy ręcznej było działaniem represyjnym, odwetowym wobec uczestników. Już w odwołaniu od decyzji PINB pełnomocnik skarżącego podkreślała, że uczestnicy nie płacą za korzystanie z lokalu i za energię elektryczną, co było przyczyną instalacji pompy ręcznej w miejsce dotychczasowej pompy elektrycznej. Znamiennym jest też wskazanie takiego uzasadnienia mającego usprawiedliwiać działanie skarżącego przez profesjonalnego pełnomocnika, radcę prawnego. Pełnomocnik profesjonalny powinien wiedzieć, jakie środki prawne przysługują osobie mającej roszczenie majątkowe względem innej osoby. W katalogu tych środków nie mieści się w żadnym razie pozaprawne oddziaływanie na rzekomego dłużnika, mające zmusić go per facta concludentia do zapłaty lub innych czynności, zamiast uzyskania zasądzającego wyroku sądu powszechnego. W takim jednak postępowaniu cywilnoprawnym skarżący musiałby nie tylko wykazać zasadność roszczenia o zapłatę, ale też wskazać kauzę żądanego świadczenia i podstawy odpowiedzialności majątkowej uczestników w stosunku do skarżącego.

W takim właśnie kontekście Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznaje za konieczne odwołanie się do uzasadnienia uchwały Senatu RP z 24 lipca 2014 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Wprawdzie dotyczy ono zmian w art. 191 § 1 k.k., ale w konsekwencji również i zmian w ustawie Prawo budowlane. Z uzasadnienia projektu wynika, że celem zmiany ustaw było zapewnienie "funkcji ochronnej przepisu w stosunku do osób, które stają się ofiarami przemocy pośredniej. Obserwowane są powszechnie bezkarne zachowania, takie jak: wyłączanie prądu lub ogrzewania, odcinanie dostępu do wody, odbieranie kluczyków do samochodu, wyjmowanie okien, zamurowywanie wejścia do mieszkania czy zamykanie pomieszczeń na kłódkę. Właściciele mieszkań pragnąc wymusić ich opuszczenie przez lokatorów, dopuszczają się zalewania mieszkań, dewastowania budynku, zanieczyszczania oraz niszczenia jego części wspólnych np. poprzez usuwanie drzwi i okien". Podkreślono również, że "w efekcie osoby, które nie zawsze są uprawnionymi w ramach stosunku cywilnego, nawet nie wywiązując się ze swoich obowiązków, powinny być w trakcie trwania, czasem przez wiele lat, spornego stosunku prawnego traktowane w sposób spełniający standardy zachowania oczekiwane w rozwiniętym społeczeństwie, a państwo winno stać na straży utrzymania, a czasem nawet wymuszenia tych standardów".
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E0CC283BD2
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów administracyjnych”