Zaskarżenie zmiany numeracji budynku

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4730
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Zaskarżenie zmiany numeracji budynku

#1 Post autor: piotrusb » 18-10-2018, 09:55

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 263/18.

Posesję stanowiły dwa przylegające do siebie budynki oznaczone tym samym numerem 96. Prezydent postanowił zachować ten numer dla jednego budynku, zaś drugiemu zmienił oznaczenie na 94A. Pełnomocnik skarżącej podkreślał, iż wspólnota mieszkaniowa formalnie składa się z dwóch odrębnych budynków wielorodzinnych, posadowionych na odrębnych działkach ewidencyjnych. Z uwagi na fakt, iż budynki te przylegają do siebie, to w sposób naturalny tworzą zwartą, jednolitą zabudowę ze wspólnym zapleczem w postaci podwórka, stanowiącym parking mieszkańców obu budynków. Tym samym zarówno wizualnie i funkcjonalnie, a ponadto formalnie, począwszy od lat 50 ubiegłego wieku, to jest od daty wybudowania tych budynków, stanowiły one jedną posesję oznaczoną numerem porządkowym 96. Ta numeracja utrwalona została zarówno w świadomości mieszkańców przedmiotowej posesji, mieszkańców okolicznych budynków oraz innych podmiotów, np. takich jak Poczta Polska, czy firmy kurierskie. W związku z tym zaś, że wcześniejsza posesja zlokalizowana pod nr 94, również zabudowana budynkiem wielorodzinnym, stanowi zupełnie odrębną funkcjonalnie i organizacyjnie nieruchomość, oddzieloną szerokim wjazdem oraz pasami zieleni i chodnikami, w ocenie strony skarżącej, lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie dla jednego budynku dotychczasowego oznaczenia nr 96, natomiast odnośnie drugiego budynku właściwym byłoby nadanie numeru porządkowego 96B, gdyż numer 96A jest już przypisany do budynku znajdującego się na podwórku posesji dotychczas oznaczonej jako nr 96.
WSA oddalił jednak skargę jako niezasadną stwierdzając, iż:
...konieczność uregulowania stosunków właścicielskich w ramach wspólnoty mieszkaniowej, poprzez skorygowanie błędów zawartych w aktach notarialnych sprzedaży przez Miasto Łódź lokali zlokalizowanych w przedmiotowych budynkach, które to błędy przysparzają rozmaitych problemów prawnych nabywcom tych lokali, stanowiła w ocenie sądu wystarczającą przesłankę skorzystania przez Gminę z przysługujących jej uprawnień nadania, a w rzeczywistości uporządkowania numerów porządkowych. Oba bowiem budynki, pomimo bezpośredniego usytuowania obok siebie, sprawiającego wrażenie całości, stanowią dwie odrębne nieruchomości, zlokalizowane na dwóch odrębnych działkach ewidencyjnych, dla których urządzone są dwie odrębne księgi wieczyste. Tym samym, dążąc do realizacji wynikającej z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007) zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, jak również wykonując obowiązki organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków, wynikające z przepisów upgk, organ był zobowiązany do uporządkowania istniejącego stanu rzeczy w zakresie numeracji budynków. Dokonując powyższego organ administracji, stosownie do treści § 5 ust. 2 rozporządzenia, mając na uwadze możliwość zachowania dotychczas istniejących numerów porządkowych budynków ujawnionych w ewidencji, jak również zasadność zachowania dotychczasowej zasady numeracji oraz jej ciągłości, w sposób prawidłowy nadał budynkowi, w którym znajduje się lokal mieszkalny skarżącej, numer porządkowy 94A. Ustalając tę numerację organ uwzględnił kierunek wzrastania numeracji porządkowej ulicy. Nadając przedmiotowy numer organ uwzględnił także istniejącą numerację porządkową zarówno budynku poprzedzającego, oznaczonego numerem 94, jak również istniejący, cofnięty w głąb nieruchomości oznaczonej dotychczas numerem porządkowym 96, budynek mieszkalny oznaczony numerem 96A.

Sąd zaznaczył również, że kwestia wizualnego odbioru budynków nie stanowi przesłanki, którą winien kierować się organ rozstrzygając w powyższym zakresie. Natomiast proponowany przez skarżącą sposób numeracji, w ocenie sądu, mógłby skutkować problemami z właściwą lokalizacją budynków przez służby ratownicze. Ponadto przyjęcie takiego porządku nie odpowiadałoby wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa obowiązkowi zachowania ciągłości numerów i zaburzyłoby dotychczasową chronologię numeracji. Reasumując sąd stwierdził, że nadanie skarżoną czynnością numeru porządkowego 94A nieruchomości, w której znajduje się należący do skarżącej lokal, nastąpiło zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem, a zaistniałe po dokonanej zmianie skutki polegające na konieczności wymiany dokumentów, czy też czasową, w początkowym okresie, dezorientację osób trzecich, mogą wprawdzie stanowić czasowe niedogodności tak dla skarżącej, jak i dla pozostałych mieszkańców, jednakże nie dają one podstaw do uznania, że doszło do naruszenia prawa przez organ dokonujący tej czynności.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/55CA8B1371
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów administracyjnych”