Właściciel lokalu ma interes prawny do zaskarżenia projektu organizacji ruchu na osiedlu

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4648
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Właściciel lokalu ma interes prawny do zaskarżenia projektu organizacji ruchu na osiedlu

#1 Post autor: piotrusb » 20-04-2018, 15:42

Wyrok NSA z 17 stycznia 2018 r., sygn. akt I OSK 1722/17.
Skarżący kasacyjnie trafnie upatruje naruszenia tego interesu w ograniczeniu przysługujących mu na mocy art. 140 Kodeksu cywilnego uprawnień w wykonywaniu prawa własności. Stosownie do treści tego przepisu w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Z powyższego wynika, że właściciel nieruchomości ma legitymację skargową do zaskarżenia do sądu administracyjnego takiej czynności organu gminy, która ogranicza jego konstytucyjną i ustawową swobodę korzystania i dysponowania swoją nieruchomością. Kwestionowana w niniejszej sprawie czynność Prezydenta [...] W. wprowadza do porządku prawnego nowe reguły - zakaz postoju i zatrzymywania się na odcinku drogi zbiorczej ulicy H. (z wyłączeniem zatok parkingowych). Zakaz ten uszczupla uprawnienia właścicielskie skarżącego, naruszając jego interes prawny. Utrata możliwości zatrzymywania się i postoju na ulicy H. utrudni obsługę komunikacyjną nieruchomości skarżącego - nie będzie możliwe zatrzymanie się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, konieczne będzie zaparkowanie w dalszej odległości i dojście piesze.

Niezrozumiałe jest twierdzenie Sądu I instancji, że skarżący - jako właściciel jednego z wielu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. H. [...], a zarazem współuprawniony do gruntu tej nieruchomości - posiada jedynie interes faktyczny, natomiast interes prawny może przysługiwać wspólnocie mieszkaniowej tej nieruchomości. Wyjaśnić w tym miejscu należy, że wspólnota mieszkaniowa działa na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Po myśli art. 6 tej ustawy wspólnotę mieszkaniową stanowi ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Jej uprawnienia sprowadzają się do zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną (art. 1 ust. 1 i art. 18 i nast. cyt. ustawy). Wspólnota mieszkaniowa ma zatem jedynie stosowne uprawnienia związane przede wszystkim z częściami wspólnymi nieruchomości, a nie z wyodrębnionymi lokalami. Właściciel lokalu znajdującego się w budynku nie traci uprawnień właścicielskich do gruntu i części wspólnych położonego na nim budynku na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Wobec tego, uznając w ślad za Sądem I instancji, że "właściciel gruntu położonego przy danej drodze, mający za pomocą tej drogi skomunikowanie z otoczeniem, w przypadku zmiany organizacji ruchu ograniczającej dostępność do jego terenu - ma zarówno interes prawny w sprawie kwestionowania wprowadzonej zmiany organizacji ruchu, jak i spełniona będzie przesłanka jego naruszenia", przyznać należy, że skarżący w niniejszej sprawie także jako współwłaściciel części wspólnych nieruchomości położonej przy ulicy ul. H. [...] spełnił powyższy warunek. Zgodnie bowiem z utrwalonym w orzecznictwie sądów administracyjnych poglądem, to nie wspólnota mieszkaniowa legitymuje się tytułem prawnorzeczowym do gruntu nieruchomości, a właściciele poszczególnych lokali (por. np. wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2016 roku sygn. akt I OSK 1627/14). Interes prawny takiego współwłaściciela zauważalny jest przede wszystkim w sytuacji sprzeczności jego interesów z interesem wspólnoty mieszkaniowej, której stanowisko nie może pozbawiać uprawnień właścicieli lokali wynikających z art. 101 ust. 1 u.s.g.

W rezultacie słusznie twierdzi skarżący kasacyjnie, że istnieje bezpośredni, konkretny i aktualny związek między sferą jego indywidualnych praw a czynnością Prezydenta [...] W. w przedmiocie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na ulicy P. A. H. w W. Trafnie zatem zarzuca skarżący naruszenie art. 101 ust. 1 u.s.g. w zw. z art. 140 Kodeksu cywilnego oraz naruszenie art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D7611BF286
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów administracyjnych”