Własność garaży a opłata za koszty zarządu NW

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4817
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Własność garaży a opłata za koszty zarządu NW

#1 Post autor: piotrusb » 01-07-2016, 09:41

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 1242/15.

Pozwana Spółka Akcyjna jest właścicielem lokali mieszkalnych i użytkowych we wspólnocie, nie pokrywała jednak związanych z własnością tych lokali kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Sąd Okręgowy w Bielsku–Białej zasądził od pozwanej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej kwotę 118.217, 98 zł z ustawowymi odsetkami, a Sąd Apelacyjny wyrok ten podtrzymał stwierdzając:
W apelacji pozwany kwestionował dopuszczalność pobierania przez powódkę [wspólnotę] zaliczek na koszt utrzymania nieruchomości wspólnej w część dotyczącej lokali tzw. garaży argumentując, że brak jest możliwości pobierania tych zaliczek albowiem garaże te stanowią odrębną nieruchomość.

Tego, że garaż wielostanowiskowy stanowi odrębną nieruchomość nie kwestionuje ani sąd, ani strona powodowa. (...) Okoliczność ta nie zwalania jednak pozwanego z obowiązku uiszczania zaliczek na koszt utrzymania nieruchomości wspólnej. Lokale ten stanowią przedmiot odrębnej własności. Zarząd tymi lokalami powinien odbywać się na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny. Jednocześnie z lokalami tymi związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości. Tak więc współwłaściciele lokali niemieszkalnych są również członkami wspólnoty mieszkaniowej. Powyższa konstatacja przesądza o legitymacji czynnej wspólnoty w toku tego procesu, gdzie powód dochodzi zaliczek na koszt utrzymania nieruchomości wspólnej. Powyższe przesadza także o braku zasadności pozostałych zarzutów apelacji, a dotyczących naruszenia przepisów prawa materialnego w postaci art. 12,13, 14 i 15 ustawy o własności lokali. Powódka posiada zdolność sądową w zakresie dochodzenia zaliczek na koszt utrzymania nieruchomości wspólnej. Nie sposób zgodzić się z twierdzeniami apelacji o naruszeniu art. 3 ustawy o własności lokali przez sąd okręgowy poprzez przyjęcie, że garaże pozwanego stanowią nieruchomość wspólną. Takiego ustalenia sąd I instancji nie poczynił. Sąd ten stwierdził jedynie w oparciu o dokumenty urzędowe w postaci odpisów z ksiąg wieczystych, że z lokalami stanowiącymi odrębną własność związany jest udział w nieruchomości wspólnej. Cała apelacja oparta jest na nieprawdziwym założeniu o nieistnieniu części wspólnych nieruchomości w przypadku lokali garaży i stanowi jedynie niczym nie uzasadnioną polemikę z orzeczeniem sądu I instancji.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -05-17_002
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”