Regulamin co; absolutorium dla zarządu

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4711
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Regulamin co; absolutorium dla zarządu

#1 Post autor: piotrusb » 22-04-2016, 14:23

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 lutego 2016 r., sygn. akt I ACa 1580/15.
Co do uchwały wprowadzającej regulamin rozliczania kosztów c.o. i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej sąd I instancji słusznie zwrócił uwagę na niezrozumiałą przyczynę określania zaliczek na c.o. wg powierzchni lokali, zaś ostatecznego rozliczenia w(...)Nawet bowiem, jeśli ostateczne rozliczenie nastąpi wg faktycznego zużycia, wskazywanego przez liczniki indywidualne właścicieli, to zaliczki naliczane wg powierzchni lokali są krzywdzące dla właścicieli mających niewielkie zużycie, ale dużą powierzchnię lokalu. Jest to rozwiązanie nieracjonalne i nie znajdujące uzasadnienia w sytuacji, gdy - wobec opomiarowania lokali - rozmiar zużycia jest znany.

Słusznie też zakwestionował sąd rozliczenie kosztów, jakie generują części wspólne w indywidualnych rozliczeniach każdego z właścicieli. Do kosztów zarządu nieruchomością wspólną, które obciążają właścicieli lokali - każdego w odpowiedniej ułamkowej części - zalicza się, zgodnie z art. 14 u.w.l., m.in. opłaty za dostawy energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej. Nawet jeśli w częściach wspólnych brak odbiorników (a tak nie jest w przedmiotowej nieruchomości), musi być w regulaminie ustanowiony jakiś mechanizm, pozwalający na rozliczanie np. strat, różnic pomiędzy wskazaniami liczników głównych a sumą liczników indywidualnych. W zakwestionowanym regulaminie takiej regulacji brak.

Nie może być uznane za prawidłowe postanowienie regulaminu, zgodnie z którym pozostawiono właścicielom lokali dowolność w prognozowaniu ciepłej wody użytkowej „na podstawie swoich doświadczeń i jej zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym”.

Przedmiotowy regulamin jest obszerny, po części poprzez tę obszerność niejasny i nieprecyzyjny. Zważywszy na to, że zakwestionowane przez powódkę postanowienia stanowią istotne i zasadnicze regulacje, musiał ulec uchyleniu w całości. (...)

Co do uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium, wbrew twierdzeniom strony apelującej także takie uchwały podlegają kontroli w wyniku zaskarżenia przez któregoś z członków wspólnoty. Tak bowiem, jak w każdym wypadku zaskarżenia uchwały wspólnoty, to, że zyskała ona odpowiednią większość głosów nie stoi na przeszkodzie jej zaskarżeniu i poddaniu ocenie przez sąd. Przeciwna argumentacja zawarta w apelacji nie może zatem odnieść skutku. Odnosząc się zaś do treści uchwały podzielić należy pogląd sądu I instancji, iż sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone w sposób prawidłowy, bowiem bezpodstawnie umieszczono w nim wydatki poniesione na części nieruchomości, nie stanowiące nieruchomości wspólnej. Nadto – jak wynika z treści materiału dowodowego – także w roku 2013 dokonywano rozliczeń m.in. kosztów części wspólnych w sposób taki, jak w przedmiotowym regulaminie (bez stosownego mechanizmu i bez podstawy w jakimkolwiek dokumencie).

Obowiązek przedstawienia przez zarząd sprawozdania w kształcie określonym art. 45 ust. 2 ustawy z 1994 r. o rachunkowości spełnia bardzo ważną rolę, gdyż umożliwia właścicielom kontrolę nad działalnością zarządu i stanowi podstawę udzielenia mu absolutorium (art. 29 ust. 2 i 3 u.w.l.). Brak sprawozdania finansowego (wskutek uchylenia uchwały podjętej w tym przedmiocie) powoduje, że nie można mówić o złożeniu przez zarząd sprawozdania rocznego, o jakim mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.w.l. Nieudzielenie absolutorium może być właśnie wynikiem nieprzyjęcia sprawozdania finansowego.

Ocena zarządu lub zarządcy równoznaczna jest z dokonaniem oceny, czy nieruchomość wspólna zarządzana była prawidłowo, a końcowym efektem tej oceny jest udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium zarządowi (por. art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 29 ust. 2 u.w.l.) lub postawienie wniosków na temat pracy zarządcy. Dobra ocena (udzielenie absolutorium) umożliwia zarządowi lub zarządcy dalsze sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną. Zła ocena (nieudzielenie absolutorium) może powodować odwołanie zarządu (a przynajmniej niektórych jego członków) albo podjęcie kroków zmierzających do rozwiązania umowy powierzającej zarząd (lub do zmiany zarządcy). Do takich konsekwencji nie musi dojść, jednakże ocena działalności zarządu poprzez udzielenie lub nieudzielenie absolutorium winna uwzględniać całokształt jego działalności. W niniejszej sprawie, oprócz wadliwości sprawozdania finansowego, będących konsekwencją niewłaściwego działania i finansowania z funduszu remontowego kosztów utrzymania garażu, istotne znaczenie ma podkreślone przez sąd nieprofesjonalne działanie zarządcy, wadliwość szeregu podejmowanych (a proponowanych i opracowanych przez zarządcę) uchwał, co owocuje procesami sądowymi, a także brak odpowiedniej współpracy choćby z niektórymi (jak powódka) właścicielami lokali. Wszystkie te okoliczności powodują, że także uchwała została zasadnie uchylona.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -02-22_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”