Należności właściciela przy przejściu z usm na uwl

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4724
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Należności właściciela przy przejściu z usm na uwl

#1 Post autor: piotrusb » 07-12-2015, 15:58

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt V Ca 3921/14.

Spółdzielnia Mieszkaniowa sprawująca zarząd nieruchomością wspólną domagała się w pozwie zasądzenia od właściciela wyodrębnionego prawnie lokalu kwoty 9.118,27 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego. Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego na rzecz Spółdzielni kwotę 1.446,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami, natomiast oddalił powództwo w pozostałej części. Sąd Okręgowy wyrok ten podtrzymał stwierdzając w uzasadnieniu:
Sąd Rejonowy prawidłowo przyjął, że z dniem 23 kwietnia 2009 r. doszło do powstania Wspólnoty Mieszkaniowej. Z tą chwilą powodowa Spółdzielnia Mieszkaniowa utraciła prawo do wykonywania zarządu nieruchomością wspólną na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także uprawnienie do pobierania należności od właścicieli związanych korzystaniem z nieruchomości wspólnej, a także z eksploatacją i utrzymaniem lokali. Sposób zarządu został wówczas poddany reżimowi ustawy o własności lokali, a wyłączony spod regulacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Za chybiony należy zatem uznać zarzut naruszenia art. 24(1) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Sąd odwoławczy w pełni podziela zapatrywania Sądu I instancji, iż uchwała właścicieli lokali podjęta w formie aktu notarialnego jest ważna i obowiązująca. Twierdzenia apelującego co do nieważności przedmiotowej uchwały należy uznać za pozbawione podstaw. (...) Nie sposób również zaaprobować argumentów przedstawionych przez powódkę, wskazujących, jakoby omawiana uchwała miała być nieważna ze względu na pozbawienie jej cech aktu dyspozytywnego właścicieli lokali. Nie budzi bowiem wątpliwości, że podejmujący tę uchwałę właściciele lokali wyrazili swą wolę co do tego, by w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali (art. 24(1) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). (...)

Na marginesie wskazać również należy, iż w sytuacji, gdy strona powodowa podnosiła swoje zastrzeżenia co do poprawności uchwał, to miała możliwość zaskarżenia ich zgodnie z dyspozycją art. 25 ustawy o własności lokali. Pomimo tego, ze wskazanego uprawnienia nie skorzystała, a wobec upływu terminu do wniesienia powództwa, utraciła na chwilę obecną prawo do kwestionowania powyższych uchwał.

Nie sposób zgodzić się również z zarzutem naruszenia art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Stosownie do dyspozycji powołanego przepisu, zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jako zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 24(1). Podkreślenia wymaga, że jeśli nawet spółdzielnia mieszkaniowa sprawowała zarząd nieruchomością wspólną, to możliwe jest zgodnie z art. 24 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podjęcie przez większość właścicieli uchwały o poddaniu kwestii zarządu nieruchomością wspólną przepisom ustawy o własności lokali. Z chwilą podjęcia takiej uchwały zostaje utworzona wspólnota mieszkaniowa, zaś spółdzielnia traci wykonywanie ustawowego zarządu nieruchomością wspólną. Stosunki między właścicielami lokali określają od chwili podjęcia uchwały przepisy ustawy o własności lokali, a nie prawo spółdzielcze. (...)

Sąd Rejonowy zasadnie uznał, że od dnia 23 kwietnia 2009r. do stosunków prawnych pomiędzy stronami nie mają już zastosowania przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wobec tego domaganie się przez powódkę od pozwanego opłat celem realizacji obowiązków płatniczych (zgodnie art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) jest uzasadnione jedynie za okres poprzedzający wskazaną datę. Nadto nadmienić należy, że jeżeli na dzień orzekania znane były Sądowi Rejonowemu rzeczywiste koszty, jakie poniosła strona powodowa na utrzymanie lokalu w okresie poprzedzającym dzień wyodrębnienia się Wspólnoty, to właśnie je winien ponieść pozwany. Brak było w niniejszej sprawie podstaw, aby zasądzić od strony pozwanej na rzecz powódki zwrot hipotetycznych, zaliczkowych kosztów związanych z eksploatacją lokalu.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -11-27_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”