Do kogo powinno być kierowane powództwo o wydanie pomieszczenia wspólnego

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5657
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Do kogo powinno być kierowane powództwo o wydanie pomieszczenia wspólnego

#1 Post autor: piotrusb » 12-07-2022, 10:26

Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 21 września 2021 r., sygn. akt I C 457/20.
Nieruchomość przy ul. (...) w G. jest zabudowana budynkiem, w którym znajduje się 8 lokali stanowiących odrębne prawa do lokalu mieszkalnego. Na czwartej kondygnacji budynku znajduje się pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 15,87 metrów kwadratowych, zamykane zamek w drzwiach, stanowiące część wspólną nieruchomości. Klucze do pomieszczenia gospodarczego opisanego wyżej posiada zarząd wspólnoty tej nieruchomości. Przedmiotowe pomieszczenie nie jest typowym lokalem użytkowym (w tym ze względu m.in. na brak zaplecza socjalnego, nietypowe położenie – w budynku mieszkalnym na wysokiej kondygnacji). Pozwana wspólnota zakwestionowała powództwo o wydanie twierdząc, że władztwo nad spornym pomieszczeniem przysługuje zarządowi wspólnoty.

Powództwo o nakazanie (wydania) oddalono z uwagi na brak legitymacji biernej pozwanych, gdyż nie są oni w posiadaniu (lub choćby władztwie faktycznym) przedmiotowego spornej pomieszczenia. W dacie wnoszenia pozwu i w dacie wyrokowania status przedmiotowej wspólnoty podlegał przepisowi art. 20 ustawy o własności lokali w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. W tym stanie rzeczy przedmiotowa wspólnota mieszkaniowa ma zdolność prawną (ograniczoną) i procesową. Pozwane osoby fizyczne, nawet jeżeli część z nich jest w składzie zarządu wspólnoty, nie są tożsame z zarządem wspólnoty jako stroną procesu, gdyż oznaczenie strony w procesie cywilnym nie kwestią swobodnej interpretacji stron lub sądu. Reasumując, skoro pozwane osoby fizyczne nie są w posiadaniu przedmiotowego pomieszczenia, to powództwo skierowane przeciwko nim oddalono na mocy art. 222 § 1 k.c. w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o własności lokali a contrario. Należy zauważyć, że przepis art. 12 ust. 1 ustawy o własności lokali ma treść normatywną bardzo zbliżoną do art. 206 k.c., co nie zmienia faktu, że w danej sprawie to przepis art. 12 ust. 1 ustawy o własności lokali był podstawą rozstrzygnięcia (lex specialis). Kwestia samego sposobu przeznaczenia spornego pomieszczenia (objęta odrębnym procesem przed Sądem Okręgowym w Gdańsku) nie miała żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia. W niniejszej sprawie o oddaleniu powództwa o nakazanie zadecydował brak legitymacji biernej pozwanych, a nie treść i byt prawny zaskarżonej uchwały właścicieli o sposobie przeznaczenia pomieszczenia (której wykonanie skądinąd wstrzymano w trybie zabezpieczenia powództwa).
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -10-08_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”