Plan gospodarczy nie musi zawierać kosztu każdego planowanego przedsięwzięcia

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5261
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Plan gospodarczy nie musi zawierać kosztu każdego planowanego przedsięwzięcia

#1 Post autor: piotrusb » 22-04-2021, 09:20

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15 lutego 2021 r., sygn. akt II C 830/19.
Przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) nie stawiają uchwałom o planie gospodarczym wymogu wskazania konkretnego kosztu każdego z przewidzianych w niej przedsięwzięć. Ogólna tylko wzmianka o gromadzeniu środków na planowany w 2019 r. remont elewacji kamienicy nie może - wbrew twierdzeniom powódki - uchodzić za przejaw wadliwości uchwały, a tym bardziej za świadectwo naruszenia zasad prawidłowego zarządzania oraz interesów samej skarżącej. Ustawa nie precyzuje treści planu gospodarczego i jedynie w zakresie ustalenia wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej ustawa wymaga wyodrębnienia tego kosztu w planie gospodarczym (art. 22 ust. 3 pkt. 1 ustawy o własności lokali). Taki wymóg stałby w opozycji do racjonalnej gospodarki, jako że nie pozwalałby on dostosować procesu inwestycyjnego do aktualnego stanu faktycznego. Nadto, w realiach funkcjonowania wspólnot, takich jak strona pozwana, nierealne jest przeprowadzenie kalkulacji co do każdego wydatku. Wszak opracowanie takiego kosztorysu wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przejawem racjonalności gospodarowania funduszami Wspólnoty jest również przewidzenie możliwości dokonywania przez zarząd w razie konieczności korekt w poszczególnych pozycjach planu gospodarczego.

Uchwała mająca na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty oznacza wadliwe działanie zebrania właścicieli lokali prowadzące do uzyskania przez określonych członków lub grupę członków korzyści kosztem innego członka lub członków. Naruszenie subiektywnego interesu właściciela i subiektywnie postrzeganego interesu wspólnoty poprzez podjęcie uchwały nie uzasadnia jej uchylenia na podstawie art. 25 ust. 1 u.w.l. Naruszenie interesu w rozumieniu tego przepisu stanowi bowiem kategorię obiektywną, ocenianą m.in. w świetle zasad współżycia społecznego. Odpowiedź na pytanie, czy skarżona uchwała narusza słuszne interesy musi być zawsze osadzona w realiach faktycznych sprawy. W przypadku interesu właściciela musi istnieć co najmniej znaczna dysproporcja pomiędzy potrzebą ochrony interesu określonego właściciela a ochroną interesu wyrażonego podjętą uchwałą (wyrok SA w Katowicach z 30.06.2015 r., I ACa 150/15; : wyrok SA Poznaniu z 28.05.2015 r., I ACa 15/15).

Stan faktyczny w niniejszej sprawie okazał się między stronami bezsporny. Sąd ustalił, że na zebraniu w dniu 28 marca 2019 r. członkowie Wspólnoty rozmawiali o zbieraniu funduszy na remont kamienicy, lecz nie było mowy o kolejności prac budowlanych, ich kosztach, dokładnych terminach ich wykonania i firmach, które miałyby te prace wykonać.

Ze względu na duże koszty niezbędnych robót budowlanych oraz brak perspektyw na otrzymanie dotacji na ten cel, sfinalizowanie zamierzenia budowlanego wymagało długoletniego gromadzenia pieniędzy pochodzących ze składek na fundusz remontowy członków Wspólnoty. Przy czym członkowie Wspólnoty aprobowali zamierzenia przedstawione przez Zarząd. Także powódka zdawała sobie sprawę, że cała nieruchomość wymaga odremontowania. Co prawda powódka nie jest w stanie określić, które części nieruchomości wymagały priorytetowo remontów, ale też osobiście nigdy nie zgłaszała Wspólnocie potrzeby przeprowadzenia konkretnie wskazanych prac i napraw, lecz miała świadomość, że w marcu 2019 roku istniała potrzeba zbierania środków na remont kamienicy. Zeznając na rozprawie przyznała wprost, że nie kwestionuje zaskarżonej uchwały w zakresie istniejących w niej zapisów dotyczących zbierania środków na remont elewacji, a wytoczone powództwo jest wyłącznie wyrazem niezadowolenia z tego, w jakiej kolejności Zarząd Wspólnoty rozdysponował środki z funduszu remontowego w 2019 r. oraz że prace remontowe zostały przeprowadzone bez uchwały podjętej w tym przedmiocie.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -03-02_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”