Wady lokalu i nie zamieszkiwanie w lokalu nie mają znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów przez właściciela

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5162
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Wady lokalu i nie zamieszkiwanie w lokalu nie mają znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów przez właściciela

#1 Post autor: piotrusb » 04-03-2020, 12:01

Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia marca 2018 r. (opublikowany 20 lutego 2020 r.), sygn. akt: I C 490/17
Powodowa wspólnota w niniejszej sprawie domagała się od pozwanej jako właścicielki lokalu zapłaty zaległych zaliczek na poczet kosztów eksploatacji i zarządu nieruchomością wspólną za okres od sierpnia 2015 roku do lutego 2017 roku opierając swe roszczenie na treści art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu i jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż powyższy obowiązek ciąży na właścicielu lokalu. Pozwana bezspornie jest właścicielem lokalu oraz posiada udział w częściach wspólnych i hali garażowej, co wynika z wydruków z ksiąg wieczystych, dlatego zarzuty pozwanej w tym zakresie nie mogły stanowić przedmiotu badania w niniejszej sprawie. (...)

Przesądziwszy powyższe nie ulega wątpliwości w ocenie sądu, iż pozwana jest w myśl art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z użytkowaniem spornego lokalu oraz pokrywaniem kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Ponadto podkreślić należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali, obowiązek właścicieli lokali uiszczania zaliczek w formie bieżących opłat płatnych miesięcznie jest ustawowo określonym sposobem pokrywania przez właścicieli lokali kosztów zarządu nieruchomością wspólną, na które składają się w szczególności wydatki i ciężary wymienione w art. 14 tejże ustawy. W konsekwencji odpowiedzialność pozwanej nie budzi wątpliwości. Jak już wyżej wskazano obowiązek uiszczania zaliczek i pokrywania kosztów związanych z posiadanym lokalem nie jest obowiązkiem umownym a ustawowym, który wynika z art. 13-15 ustawy o własność lokali. Stąd też faktyczne przebywanie bądź nie w należącym do pozwanej lokalu miałoby znaczenie o tyle o ile sam fakt oraz wpływ tej okoliczności na wysokość zobowiązania pozwana by udowodniła. Tymczasem żadne dowody w tym kierunku, nie zostały przeprowadzone. (...)

Podobnie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia są zarzuty pozwanej dotyczące wystąpienia wad lokalu. Spór w tym zakresie nie jest objęty żądaniem pozwu, pozwana zaś nie podniosła zarzutu potrącenia z tego tytułu.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/ ... -03-08_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”