Interes wspólnoty, a prawo do użytkowania piwnicy

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4885
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Interes wspólnoty, a prawo do użytkowania piwnicy

#1 Post autor: piotrusb » 24-06-2019, 10:25

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 11 marca 2019 r., sygn. akt I C 414/18.
Uchwała potwierdza, w zakresie wykorzystywania piwnicy powodów, to co wynikało z zawartej pierwotnie umowy najmu. Nie przyznaje im mniej praw niż mieli do tej pory. Nie wykazano też aby komukolwiek praw tych przyznawała więcej. Milczy na temat pomieszczenia pralni. Należy przypomnieć, że jak dotąd nie było żadnej umowy ani orzeczenia, które określałoby sposób korzystania z pomieszczeń wspólnych. Powodowie, co wynika z zeznań powoda, w sposób pozbawiony podstawy prawnej od chwili zawarcia umowy najmu to jest od 1988 r. objęli w wyłączne posiadanie nie tylko pomieszczenie piwniczne przyznane im do wyłącznego korzystania, ale i pralnię, którą zgodnie z treścią umowy mieli używać wraz z innymi najemcami. Nie jest też prawdą, jak podawał to powód na zebraniu Wspólnoty, że w akcie notarialnym przyznano mu dwa pomieszczenia. Uchwała nie zmienia tu więc zastanego stanu istniejącego dotąd. Nie jest przeto sprzeczna z prawem czy usprawiedliwionym interesem powodów.
Jak wykazano to w procesie, wbrew twierdzeniom powodów, nie jest też sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, jeżeli chodzi o naruszenie praw osób starszych przez pozbawienie ich dogodnej możliwości składowania węgla na zimę. Jak przyznał to sam powód, od 17 lat jego mieszkanie jest ogrzewane gazem. (…)

Mają jednak rację powodowie w tym zakresie, że uchwała wobec braku planu piwnic jest w istocie „martwa”. Jak już wskazano nie nakłada ona na nikogo żadnych obowiązków i nie określa sposobu identyfikacji piwnic. Jak zgodnie podały strony pomieszczenia piwniczne nie są dotąd oznaczone. Może przeto pojawić się wątpliwość czy (...) ma nosić mniejsze czy większe pomieszczenie piwniczne. W tej sytuacji może pojawić się pytanie czy nie narusza ona zasada prawidłowego zarządu. Skoro jednak ani nie określa sposobu zarządu ani go nie przedefiniowuje to nie sposób postawić jej zarzut, że w istocie wpływa na ten zarząd w jakikolwiek sposób. Przewidziana w przepisie art. 25 ustawy o własności lokali sprzeczność odnosi się do prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną, a nie tą która wyłącznie należy do danego właściciela. Skoro intencją uchwały, jak twierdzą powodowie, miałoby być odebranie im jednej z dwóch piwnic, celem pomnożenia korzyści dla Wspólnoty, to akurat takie działanie byłoby zgodne z prawidłowym zarządem nieruchomością wspólną a nie z nim sprzeczne.
W kontekście powyższych rozważań należy stwierdzić, że nie wykazano aby zaskarżona uchwała naruszał prawo, interes powodów lub by była sprzeczna z prawidłowym zarządem nieruchomością wspólną w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -03-11_002
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”