Nie można zaskarżyć uchwały małej wspólnoty na gruncie uwl

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5021
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Nie można zaskarżyć uchwały małej wspólnoty na gruncie uwl

#1 Post autor: piotrusb » 28-05-2019, 11:14

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I C 369/18.
Treść żądań każdego z pozwów i ich uzasadnienia nie pozostawiają wątpliwości, że powód domagał się w rozpoznawanej sprawie uchylenia trzech uchwał podjętych przez właścicieli lokali tworzących tzw. małą wspólnotę mieszkaniową. Nie budzi przy tym wątpliwości, że strony jako członkowie tej wspólnoty nie określiły w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali, czy w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego sposobu zarządu nieruchomości wspólną. W tej sytuacji do zarządu nieruchomości wspólną, stosownie do treści art. 19 ustawy o własności lokali, mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (dalej kc) i kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc). Jako że podejmowanie uchwał wpisuje się w czynność zarządzania nieruchomością wspólną, to zastosowanie w tym zakresie mają przepisy art. 199-209 kc oraz art. 611-616 kpc. W tym miejscu wskazać należy, że Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 7 października 2009 r., (...)) podkreślał, że uregulowanie zarządu rzeczą wspólną w przepisach art. 199-209 kc jest uregulowaniem kompletnym, gdyż nie zawiera odesłania do innych przepisów i jest wystarczające do sprawowania zarządu bez potrzeby stosowania zasad określonych w innych szczególnych przepisach dotyczących zarządu. Przewiduje ono możliwość zwrócenia się do sądu o rozstrzygnięcie w wypadkach, w których stosownie do tego uregulowania rozstrzygnięcie takie jest potrzebne dla zapewnienia prawidłowości zarządu. Oznacza to, że jeżeli właściciele lokali tworzący tzw. małą wspólnotę mieszkaniową nie określili sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowienie odrębnej własności lokali lub w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego, to do tego zarządu nie maja zastosowania przepisy ustawy o własności lokali dotyczące zarządu nieruchomością wspólną dużej wspólnocie mieszkaniowej tj. przepisy o podejmowaniu uchwał przez właścicieli lokali (art. 22 ust. 2 i 4, art. 23 i 24) oraz o zaskarżaniu uchwał do sądu (art. 25). Sąd rozpoznający niniejszą sprawę podziela ten kierunek wykładni.

Twierdzenia zawarte przez powoda w uzasadnieniu każdego z pozwów w zakresie kwestii zarządu małą wspólnotą są prawidłowe. Jednak nie mogą odnieść oczekiwanego przez powoda skutku tj. uchylenia zaskarżonych uchwał przez sąd, albowiem jak już wyżej wskazano tryb zaskarżania uchwały przewidziany w art. 25 ustawy o własności lokali co do zasady przeznaczony jest do dużych wspólnot, nie zaś do małych. Brak jest jednocześnie podstaw prawnych do uchylenia uchwał w świetle przepisów kodeksu cywilnego odnoszących się do współwłasności.

Powyższe jest wystarczające do oddalenie powództw w całości, bez potrzeby badania merytorycznej treści zaskarżonych uchwał.
Sąd oddalił zatem wnioski dowodowe: o przesłuchanie świadków zgłoszone na okoliczność realnych potrzeb wspólnoty związanych z podjętymi uchwałami, o przesłuchanie stron, a także o zwrócenie się o dane do administratora wspólnoty o wskazanie stanu wysokości zaległości finansowych powoda na rzecz Wspólnoty na dzień podejmowania uchwał i obecnie, gdyż dotyczyły one okoliczności nieistotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -03-13_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”