Wspólnota może wydzierżawić nieruchomość sąsiednią na parking

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5096
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Wspólnota może wydzierżawić nieruchomość sąsiednią na parking

#1 Post autor: piotrusb » 27-05-2019, 10:25

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 września 2018 r., sygn. akt I ACa 1566/17.
Oczywistym pozostaje, że właściciele lokali tworzą wspólnotę mieszkaniową, a zarządem wspólnoty objęta jest nieruchomość wspólna. Przedmiot tego zarządu służy właścicielem lokali, w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej i prawidłowego korzystania z lokali stanowiących własność poszczególnych właścicieli. Wspólnota w tym celu może podejmować wszelkie działania, w tym także nabywać nieruchomości (art. 22 ust.3 pkt 6a ustawy o własności lokali), o ile jest to związane ze sprawowaniem prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną. W konsekwencji uznać należy, że w kompetencjach wspólnoty mieści się także wydzierżawienie nieruchomości sąsiedniej, o ile czynność taka jest funkcjonalnie powiązana z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania wspólnoty. Fakt, że nieruchomość, na której powstał parking służący właścicielom lokali, została wydzierżawiona powoduje, że poszczególni właściciele lokali nie nabyli praw własności do tej nieruchomości – co było podstawą oceny przez Sąd I instancji, że nie doszło do naruszenia praw właścicieli przez ograniczenie dostępu do rzeczy wspólnej. Tym niemniej poprzez wydzierżawienie tej nieruchomości przez wspólnotę oraz sposób i zakres jej wykorzystania (służący przecież wszystkim członkom wspólnoty) czynności zarządu tą nieruchomością mieszczą się w graniach kompetencji wspólnoty, jako powiązanej funkcjonalnie z nieruchomością wspólną i służącej prawidłowemu korzystaniu z nieruchomości wspólnej i lokali stanowiących własność członków wspólnoty. Tym samym nie sposób przyjąć, by sporna uchwała nie mieściła się w zakresie uprawnienia wynikającego z art. 22 ustawy. Stwierdzić zatem należy, że poprzez podjęcie uchwały określającej zasady korzystania przez właścicieli z wydzierżawionej nieruchomości, na której znajduje się parking, nie doszło do naruszenia prawa.

Po drugie, podkreślić należy, że - w oczywisty sposób - wydzierżawienie gruntu i wybudowanie na nim parkingu przeznaczonego wyłącznie dla właścicieli lokali, zostało podjęte w interesie członków wspólnoty i celem poprawy standardu korzystania z nieruchomości wspólnej. Stan faktyczny związany z wielkością parkingu w stosunku do liczby lokali, w konieczny sposób wymuszał ustalenie zasad korzystania z parkingu. Nie sposób uznać, że określone sporną uchwałą zasady naruszają interesy członków wspólnoty, skoro wynikające z nich reguły są – co do zasady – równe dla wszystkich właścicieli lokali.

Bezzasadne są wreszcie zarzuty apelujących, kwestionujące jasność i precyzję poszczególnych postanowień regulaminowych. Z postanowień zawartych w pkt (...) oraz (...) Regulaminu wprost wynika reguła, że prawo do korzystania z miejsc parkingowych mają samochody z identyfikatorem, że identyfikatory wydawane są nieodpłatnie przez zarząd wspólnoty właścicielom mieszkań posiadającym samochód, że wjazd na teren parkingu odbywa się przez bramę otwieraną przy użyciu pilota, zaś mieszkańcy nabywają pilota na własny koszt, jak też, że na jedno mieszkanie przysługuje jedno miejsce parkingowe. Przy takiej treści postanowień nie sposób dopatrzeć się niejasności skutkujących niewiadomym sposobem ich zastosowania, tym bardziej, że apelujący w uzasadnieniu apelacji nie precyzują, na czym ich zastrzeżenia polegają i w czym twierdzona przez nich nieprecyzyjność zapisów się przejawia.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -09-17_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”