Nie można żądać ustalenia nieistnienia uchwały hipotetycznej

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Nie można żądać ustalenia nieistnienia uchwały hipotetycznej

#1 Post autor: piotrusb » 23-11-2018, 11:08

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 maja 2018 r., sygn. akt I ACa 1533/17.
Powódka domagała się ustalenia nieistnienia uchwały w sprawie wykonania remontu nieruchomości wspólnej w roku 2016, podjętej podczas zebrania właścicieli, ewentualne uchylenia w/w uchwały, w przypadku gdyby została ona podjęta. Jako podstawę prawną roszczenia o ustalenie nieistnienia w/w uchwały powódka wskazała art. 189 k.p.c, z kolei jako podstawę prawną roszczenia ewentualnego o uchylenie uchwały powódka wskazała art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali. Sąd przytoczył treść art. 189 k.p.c. i wskazał, że interes prawny w rozumieniu tego przepisu jest obiektywną. Jest to obiektywna (czyli rzeczywiście istniejąca), a nie tylko hipotetyczna (czyli w subiektywnym odczuciu strony) potrzeba prawna uzyskania wyroku odpowiedniej treści występująca wówczas, gdy powstała sytuacja rzeczywistego naruszenia albo zagrożenia naruszenia określonej sfery prawnej.

Sąd zwrócił uwagę, że zarówno z treści żądania jak i uzasadnienia pozwu wynika, że powódka nie wie, jakiej treści zaskarżona uchwała została podjęta, czy w ogóle kwestionowana uchwała została podjęta, wie tylko, iż przedmiotem uchwały jest wykonanie remontów nieruchomości wspólnej w 2016 r. - wywody zawarte w uzasadnieniu żądania pozwu nie odnoszą się do treści kwestionowanej uchwały. Powódka zaskarżyła w istocie uchwałę hipotetyczną (co do której nie ma wiedzy, czy została podjęta), opierając się tylko na przypuszczeniu, że być może miało to miejsce na zebraniu wspólnoty a to wobec treści doręczonego jej z zawiadomienia z dnia 17 marca 2016r. o zebraniu Wspólnoty w dniu 30 marca 2016r, na odwrocie którego wskazano projekty uchwał, które miały być poddane pod głosowanie na tym zebraniu pozwanej Wspólnoty. Jednym z projektów był projekt uchwały dotyczącej remontów nieruchomości wspólnej w 2016r. – uchwała „nr (...) podjęta w dniu 12 marca 2013r.” Pozostałe projekty uchwał nosiły oznaczenie (...) i (...) podjęte w dniu 30 marca 2016r.

Zdaniem Sądu powódka nie tylko nie wykazała, że uchwała dotycząca remontów nieruchomości wspólnej została podjęta i jaką ma treść, a wręcz wprost stwierdziła, że wiedzy w tym zakresie nie posiada - przedmiotem zaskarżenia w gruncie rzeczy była jedynie hipotetyczna możliwość podjęcia uchwały datowanej na 2013r. wobec zapowiedzianego przedmiotu zebrania. W takiej sytuacji za wiarygodne Sąd uznał informacje przedstawione przez członków zarządu wspólnoty i zarządcę nieruchomości, że przedmiotowa uchwała w ogóle nie została poddana pod głosowanie, zaś w numerze i dacie projektowanej uchwały dotyczącej remontów wystąpiła oczywista omyłka pisarska poprzez wpisanie błędnego numeru i daty, w której miała być podjęta. Z wyjaśnień tych wynika, że z uwagi na konflikt z powódką w dniu 30 marca 2016r, jak również w dacie późniejszej właściciele lokali pozwanej Wspólnoty nie podjęli żadnej uchwały remontowej, tj. ani z datą wsteczną, ani z datą późniejszą z 2016r. i nie antydatowali więc uchwały remontowej. Sąd zauważył też, że nie sposób wykazać okoliczności negatywnej - można wykazać tylko okoliczność pozytywną, czyli że uchwała została podjęta. Powódka nie złożyła żadnych wniosków dowodowych, które miałyby tą okoliczność wykazać. Skoro zaś uchwała nie została podjęta, a nawet poddana pod głosowanie to strona pozwana nie miała o czym zawiadamiać powódki jako członka Wspólnoty.
W tej sytuacji Sąd Okręgowy wskazał, że zarówno powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały jak i jej uchylenie musiało powinno ulec oddaleniu.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -05-09_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”