Nie ma możliwości prawnej kontrolowania uchwały, która nie została podjęta

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Nie ma możliwości prawnej kontrolowania uchwały, która nie została podjęta

#1 Post autor: piotrusb » 22-11-2018, 11:38

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt I ACa 182/18.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokali uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali. Głosowanie odbywało się w trybie indywidualnego zbierania głosów, a uchwała zostałaby podjęta z chwilą oddania za nią głosów przez wymaganą większość, liczoną w tym wypadku wielkością udziałów. W głosowaniu brali udział właściciele lokali posiadający łącznie 71,2% udziałów. Za przyjęciem uchwały głosowali wyłącznie powodowie dysponujący 16,6% udziałów. Bezsprzecznie w głosowaniu nad podjęciem zaproponowanej uchwały nie brali udziału wszyscy uprawnieni właściciele lokali. Gdyby jednak właściciele nie biorący udziału w głosowaniu nad uchwałą oddali głosy za jej podjęciem to łączna ilość oddanych głosów za przyjęciem uchwały wyniosłaby 45,4% (16,6% udziałów powodów plus 28,8% niegłosujących) czyli nie byłoby możliwe uznanie, że uchwała została podjęta skoro nawet w tym hipotetycznym przypadku za jej podjęciem głosowałoby mniej niż 50% udziałów. Tego wyliczenia powodowie zdają się nie kwestionować wyciągając jednak wniosek, że skoro nie podjęto uchwały o projektowanej treści to została podjęta tym samym uchwała o treści przeciwnej (negatywnej), czyli uchwała o nie wyrażeniu przez Wspólnotę woli naprawienia stropu w lokalu nr (...) i pokryciu jej kosztów z funduszu remontowego. Taki wniosek jest nieuprawniony, nielogiczny i sprzeczny z powołanym art. 23 ust, 2 ustawy o własności lokali, który jednoznacznie stanowi, że uchwały zapadają większością głosów. Jeżeli za podjęciem uchwały nie głosuje większość właścicieli to uchwała nie zapada, czyli nie zostaje podjęta. Nie ma prawnej możliwości kontrolowania, według reguł określonych w art. 25 ustawy o własności lokali uchwały, która nie została podjęta. Nieprzewidzianej żadnym przepisem ustawy o własności lokali kontroli sądowej podlegałaby, przy takim założeniu, decyzja właścicieli lokali czy podjąć uchwałę o proponowanej (poddanej pod głosowanie) treści, czy nie. Wnioskowane przez powodów „uchylenie uchwały o treści negatywnej” musiałoby wtedy doprowadzić do nakazania Wspólnocie podjęcia uchwały, której nie chciała podjąć.
W pełni prawidłowo zatem Sąd Okręgowy uznał, że uchwała o treści poddanej pod głosowanie nie została podjęta przez pozwaną Wspólnotę, a konsekwencją tego faktu jest, że prawidłowo nie zastosował Sąd Okręgowy do oceny prawnej głównego żądania pozwu art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali , który to przepis pozwala sądowi kontrolować prawidłowość podjętej uchwały.
Z tych przyczyn nie doszło do zarzucanego w apelacji naruszenia przepisów prawa materialnego.

Ponieważ rozpoznanie żądania głównego pozwu nie wiązało się z badaniem przesłanek z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali, który to przepis nie znalazł w niniejszej sprawie zastosowania, nie doszło również do naruszenia powołanych w apelacji przepisów prawa procesowego. Powołani w oddalonym przez Sąd Okręgowy wniosku dowodowym świadkowie mieli zeznawać na okoliczności nieistotne dla rozstrzygnięcia ( brak umożliwienia im oddania głosu, przyczyn podjęcia zaskarżonej uchwały oraz potrzeby jej podjęcia).
Nie był również uzasadniony zarzut naruszenia art. 189 k.p.c. bowiem powodowie ewidentnie nie mają interesu prawnego w ustaleniu nieistnienia uchwały. Faktu, że uchwała nie została podjęta nie kwestionuje pozwana Wspólnota, a jedynie potrzeba rozstrzygnięcia sporu na tle istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego daje podstawę do wystąpienia z powództwem o ustalenie, o którym mowa w art. 189 k.p.c. Powodowie nie pozostają zatem w sporze z pozwaną co do nieistnienia uchwały z 30 marca 2016r., bowiem pozwana konsekwentnie przyznaje, że uchwała nie istnieje skoro nie została podjęta.
Wobec bezzasadności wszystkich zarzutów apelacji podlegała ona oddaleniu.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -09-20_002
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”