Powierzenie zarządu uchwałą

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4670
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Powierzenie zarządu uchwałą

#1 Post autor: piotrusb » 04-06-2018, 14:45

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5marca 2018 r., sygn. akt I A Cz 191/18.
Ponieważ wspólnota mieszkaniowa powstaje albo wskutek zawarcia odrębnej umowy w formie aktu notarialnego albo z momentem ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu mieszkalnego dołączony akt notarialny pełni w istocie rolę statutu dla pozwanej Wspólnoty. (…)
Zgodnie z § (...) przedmiotowego aktu „Przedstawiciele Spółki oraz J. i R. małżonkowie M. oświadczają, iż w związku z zawarciem niniejszej umowy, powstaje Wspólnota Mieszkaniowa, wobec czego postanawiają, że sposób zarządu nieruchomością wspólną zostanie określony zgodnie z rozdziałem 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, na podstawie stosownych uchwał podjętych przez Wspólnotę Mieszkaniową”.
Tego samego dnia, tj. 22 stycznia 2014 roku w Kancelarii Notarialnej odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz podjęto m. in. uchwałę o następującym brzmieniu: „Wspólnota Mieszkaniowa - która powstała z mocy samego prawa na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r., w związku z wyodrębnieniem i zbyciem nabywcy pierwszego lokalu w budynku - powierza na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali - zarząd nieruchomością wspólną spółce pod firmą (...) spółka jawna z siedziba w K.(…)

Jeżeli strony umowy w pierwszym akcie notarialnym umówiły się co do sposobu określenia zarządu, delegując uprawnienie do powołania zarządu na rzecz właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej, a następnie osoba zarządcy została wskazana w drodze uchwały tych właścicieli, to taki sposób powołania zarządu nie pozostaje w sprzeczności z art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali ani z przepisami prawa i nie godzi również w interesy współwłaścicieli w ramach wspólnoty.
Należy uznać, że skoro przy wyodrębnieniu pierwszego lokalu dwóch pierwszych współwłaścicieli może ustanowić zarząd lub umówić się w trybie art. 18 ust. 1 u.w.l. co do sposobu zarządu i tak ustalony sposób zarządu będzie wiążący dla każdego kolejnego współwłaściciela to także dwaj pierwsi współwłaściciele są uprawnieni delegować swoje uprawnienie do wyboru zarządu w drodze umowy zebraniu właścicieli lokali wspólnoty mieszkaniowej, aby ci mogli podjąć decyzję co do wyboru zarządu w drodze uchwały.
Dokonując wykładni przepisów ustawy o własności lokali należy unikać nadmiernego formalizmu pamiętając, że normując sposób zarządu nieruchomością wspólną, ustawodawca kierował się przede wszystkim tym, iż zarząd ten powinni kształtować właściciele lokali, a także i tą okolicznością, iż zależy on od liczebności uczestników wspólnoty mieszkaniowej.
Jak to podnoszone jest w nauce prawa, ustawa o własności lokali stoi na gruncie swobody kształtowania sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Zasada ta została wyeksponowana już w pierwszym przepisie dotyczącym zarządzania nieruchomością wspólną, czyli w art. 18 ust. 1 u.w.l. (por. Dziczek Roman, Własność lokali. Komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. VII).
Ostateczne wątpliwości rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 9 lutego 2017r., III CZP 106/16, stwierdzając, że „W braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych.”
Powierzenie zatem zarządu nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ust. 1 u.w.l. spółce, której następcą prawnym jest spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w K., które nastąpiło na podstawie jednomyślnej uchwały nr (...) z dnia 22 stycznia 2014 r. pojętej przez Wspólnotę Mieszkaniową w formie aktu notarialnego, przed notariuszem W. S. w Kancelarii Notarialnej w K., repertorium (...) nr (...) należy uznać za skuteczne.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -03-05_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”