Kto ponosi koszty sporządzenia dokumentacji technicznej budynku

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4851
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Kto ponosi koszty sporządzenia dokumentacji technicznej budynku

#1 Post autor: piotrusb » 26-02-2018, 11:13

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt II Ca 1160/17.

Powodowa wspólnota mieszkaniowa domagała się zapłaty od pozwanej spółki kwoty 6.150 zł na podstawie art. 29 ust. 1 d pkt 1 uwl. Wywodziła, że pozwana była uprzednio właścicielem budynku wspólnoty i nie przekazała powódce pełnej dokumentacji technicznej tego budynku. Powódka zmuszona była zlecić sporządzenie tej dokumentacji, a koszty w tym zakresie, zgodnie z powołanym przepisem obciążać powinny pozwaną.
Sąd Rejonowy, uznał żądanie za niezasadne wobec braku uchwały wspólnoty w przedmiocie upoważnienia zarządu do dokonania czynności o jakich mowa w art. 29 ust 1c u.w.l.. Sąd Rejonowy odwołał się tu do poglądów piśmiennictwa wskazujących na powinność uzyskania przez zarząd lub zarządcę akceptacji działań podejmowanych w celu wykonania obowiązku z art. 29 ust 1c u.w.l. jeżeli działania te wiążą się z obciążeniem finansowym przekraczającym bieżące koszty funkcjonowania wspólnoty. Pogląd ten należało podzielić. Brak jest bowiem podstaw do podważenia takiej wykładni omawianego przepisu, z której wynika, że „podjęcie czynności zmierzających do opracowania dokumentacji budynku i rozliczenia kosztów” to nie tyle bezpośrednie zlecenie wykonania dokumentacji, co przedstawienie wspólnocie stosownej informacji o powinności podjęcia tych czynności za jej akceptacją. Trafnie wskazał też Sąd Rejonowy, że brak wymaganej zgody wspólnoty skutkować może wystąpieniem przez zarząd do sądu o rozstrzygnięcie w trybie art. 24 u.w.l.

Niemniej jednak na etapie postępowania odwoławczego nastąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych. Powodowa wspólnota podjęła bowiem w dniu 15 marca 2017 roku uchwałę akceptującą działania zarządu w sprawie sporządzenia spornej w sprawie dokumentacji za kwotę 6.150 zł oraz obciążającą pozwaną kosztami jej sporządzenia na zasadzie art. 29 ust 1d u.w.l. Uchwała ta zyskała walor prawomocności, co wynikało z niezaprzeczonych przez pozwaną twierdzeń powódki (art. 230 k.p.c.).
Okoliczność ta miała znaczenie o tyle, że w orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, iż uchwała wspólnoty (nawet podjęta z naruszeniem przepisów) staje się wiążąca, jeśli w ciągu sześciu tygodni nie zaskarżono jej do sądu (art. 25 u.w.l.). Potem może być zdyskwalifikowana tylko z powodu bardzo drastycznych uchybień (por. wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 2006 r., I CK 336/05).
Zatem, co do zasady, prawomocne uchwały wspólnoty są wiążące i stanowią podstawę roszczeń wspólnoty względem jej członków.

W rozpoznawanej sprawie związanie wskazaną uchwałą było o tyle bardziej niewątpliwe, że dodatkową podstawą do jej podjęcia był art. 29 ust. 1d u.w.l., który daje możliwość w istocie dowolnego uregulowani przez wspólnotę zasad rozkładania między swoich członków kosztów związanych z aktualizacją dokumentacji technicznej budynku. Uchwała taka pozostaje zatem źródłem zobowiązania członka wspólnoty tak co do zasady jak i wysokości.
W rozpoznawanej sprawie przesądził ona przy tym, że sporządzenie spornej dokumentacji było powódce potrzebne w świetle decyzji większości jej członków.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -11-21_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”