Nie można uchylić ustawy nieistniejącej

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4919
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Nie można uchylić ustawy nieistniejącej

#1 Post autor: piotrusb » 25-01-2018, 11:27

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. akt I C 1580/16
W zmodyfikowanym żądaniu pozwu strona powodowa domagała się uchylenia uchwał, a na wypadek gdyby sąd uznał, że to roszczenie nie jest uzasadnione to domagała się ustalenia nieistnienia uchwał nr (...) i (...). Określenie „uchwała nieistniejąca” dotyczy szczególnie istotnych uchybień, jakich dopuszczono się przy podejmowaniu uchwał. W orzecznictwie wskazuje się, że przykładem takiej uchwały nieistniejącej jest uchwała podjęta bez wymaganego statutem quorum lub bez wymaganej większości głosów (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1994 r., sygn. akt III CZP 81/94). Brak wymaganej większości głosów powoduje, że uchwała nie istnieje w obrocie prawnym i jako taka nie może być zaskarżona (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2006 r., sygn. akt I CK 336/05)
.
Postępowanie dowodowe przeprowadzone w niniejszej sprawie wykazało, iż za podjęciem zaskarżonych przez powódkę uchwał nie opowiedziała się odpowiednia liczba osób posiadających większość udziałów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007) domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Z udziałów poszczególnych właścicieli, ujawnionych w księgach wieczystych prowadzanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, nie wynika, jakoby ,,za” uchwałami głosowali właścicieli, których suma udziałów stanowi większość czyli co najmniej (...) udziałów, a jedynie (...) udziałów. Tym samym - powództwo o uchylenie uchwał nr (...) i (...), które nie zaistniały w obrocie prawnym jest bezprzedmiotowe, ponieważ nie wywołuje żadnych skutków w sferze praw i obowiązków właścicieli lokali i podlega oddaleniu, o czym orzeczono w pkt I. sentencji wyroku.

Strona pozwana uznała powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwał nr (...) i (...) i sąd, który na zasadzie art. 213 § 2 kpc jest związany tym uznaniem, stwierdza, że uchwały nr (...) i (...), które miały być podjęte na zebraniu w dniu 13.06.2016r. przez Wspólnotę Mieszkaniową nie istnieją.

Sąd uznał, że pozwany jest prawidłowo reprezentowany. Uchwałą z dnia 13 lutego 2002 r. nr (...) podjętą większością głosów 93,18% wybrano zarząd Wspólnoty w osobach K. S. i A. S.. Wobec śmierci w grudniu 2016 r. K. S. jedyną osobą wchodzącą obecnie w skład zarządu jest A. S., który to zarząd jest organem powołanym do reprezentowania wspólnoty.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -12-07_002
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8298
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Nie można uchylić ustawy nieistniejącej

#2 Post autor: irenalo » 25-01-2018, 12:15

Ustawy? :-) (tytuł)

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 4919
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Nie można uchylić ustawy nieistniejącej

#3 Post autor: piotrusb » 25-01-2018, 13:36

Oczywiście uchwały :-)
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”