Mała, czy duża wspólnota

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5134
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Mała, czy duża wspólnota

#1 Post autor: piotrusb » 05-09-2017, 10:03

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2017 r., sygn. akt V ACa 437/16.
Ustalenie czy mamy do czynienia z tak zwaną małą wspólnotą mieszkaniową czy też z tak zwaną dużą wspólnotą mieszkaniową, jest istotne przede wszystkim dla ustalenia właściwej reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej oraz dla ustalenia, czy doszło do podjęcia skutecznej czynności prawnej w zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd.
W sprawach zwykłego zarządu w tak zwanej małej wspólnocie mieszkaniowej decyduje większość właścicieli, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, a w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wszyscy właściciele.

Przedmiotowa uchwała pozwanej wspólnoty zaskarżona przez powódkę została podjęta przez większość właścicieli, bez zgody wszystkich właścicieli. Z tego też względu kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu między stronami ma kwestia czy pozwana wspólnota jest tak zwaną małą wspólnotą mieszkaniową, jak twierdzi powódka, czy też tak zwaną dużą wspólnotą mieszkaniową, jak twierdzi pozwana.
Sąd Okręgowy przyjął, że pozwana wspólnota jest tak zwaną małą wspólnotą mieszkaniową. Uzasadniając dokonanie takiego ustalenia wskazał ten Sąd na treść księgi wieczystej, aktu notarialnego z 2004 r. oraz załącznika do przedmiotowej uchwały stanowiącego listę głosujących. Na podstawie tych dokumentów Sąd Okręgowy ustalił, że w pozwanej wspólnocie jest (...) lokali. Natomiast jako nieprzydatną do ustalenia ilości lokali w pozwanej wspólnocie uznał Sąd I instancji informację(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wskazano, że w budynku jest (...) lokali, w tym (...) lokali wyodrębnionych i (...) lokale niewyodrębnione ((...) lokale użytkowe i (...) lokal o innym przeznaczeniu).

Skarżąca w apelacji podnosi, że informacja (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. w sposób jednoznaczny potwierdza okoliczność, że w pozwanej Wspólnocie jest (...) lokali mieszkalnych, co uzasadnia ustalenie, że pozwana jest tak zwaną dużą wspólnotą mieszkaniową, a odmienne ustalenie dokonane przez Sąd I instancji w tym zakresie, czyni zasadnym zarzut sprzeczności istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego tej argumentacji skarżącej nie sposób odmówić słuszności. Nie wskazał bowiem Sąd Okręgowy racjonalnych przyczyn, dla których nie uznał za miarodajnej dla ustalenia ilości lokali w pozwanej Wspólnocie informacji (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stwierdzającej, że jest w niej (...) lokali. Informacja ta została wprawdzie sporządzona w rok po podjęciu przedmiotowej uchwały, jednakże bez wyjaśnienia czy jej treść była aktualna również w dniu podejmowania tej uchwały, brak możliwości skutecznego odparcia zarzutów apelacji pozwanej. Zwłaszcza, że argumentację pozwanej o istnieniu w pozwanej Wspólnocie w dniu podejmowania przedmiotowej uchwały większej ilości lokali od ustalonej przez Sąd I instancji potwierdza też treść załącznika do uchwały stanowiącego listę głosujących, w którym pod pozycją pierwszą wskazano przy właścicielu Gminie oprócz lokalu numer (...) dwa inne lokale.

W ocenie Sądu Apelacyjnego zarówno brak ujawnienia w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, jak i w akcie notarialnym z 2004 r. przedstawionym przez powódkę, lokali na istnienie których wskazuje skarżąca, nie uzasadnia w świetle powyższych okoliczności odrzucenia argumentacji pozwanej. Wręcz przeciwnie dokumenty, na które powołuje się skarżąca wymagają ustalenia ilości i charakteru lokali w nich wymienionych oprócz lokali mieszkalnych, a w szczególności czy są to lokale wyodrębnione lub niewyodrębnione w rozumieniu art. 19 ustawy o własności lokali, czy też są jedynie pomieszczeniami przynależnymi lub pomocniczymi względnie częściami składowymi w odniesieniu do innego lokalu, bez wpływu na określenie charakteru pozwanej Wspólnoty.
Brak ustalenia przez Sąd I instancji charakteru lokali, na które powołuje się skarżąca, a w konsekwencji okoliczności czy pozwana Wspólnota jest tak zwaną wspólnotą małą czy też tak zwaną wspólnotą dużą, uzasadnia stwierdzenie nierozpoznania przez ten Sąd istoty sprawy oraz powoduje konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I instancji w pierwszej kolejności dokona ustaleń co do charakteru spornych pomiędzy stronami pomieszczeń, a w szczególności czy są to lokale uzasadniające zaliczenie pozwanej wspólnoty do tak zwanych dużych wspólnot mieszkaniowych. Dopiero po określeniu czy pozwana Wspólnota jest tak zwaną małą wspólnotą mieszkaniową, czy też tak zwaną dużą wspólnotą mieszkaniową, Sąd Okręgowy winien rozważyć zasadność argumentacji pozwanej co do braku możliwości stosowania w odniesieniu do żądania powódki art. 25 ustawy o własności lokali.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -04-13_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”