Pominięcie w głosowaniu właściciela większościowego

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4724
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Pominięcie w głosowaniu właściciela większościowego

#1 Post autor: piotrusb » 20-07-2017, 09:36

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 13 czerwca 2017 r., sygn. I C 353/16.

W skład pozwanej wspólnoty wchodzi 57 lokali mieszkalnych, przy czym powód - miasto S. jest właścicielem 31 lokali. Jest większościowym współwłaścicielem nieruchomości wspólnej. Członkowie wspólnoty od kilku lat przymierzali się do zmiany zarządcy. Nie chcieli, by Przedsiębiorstwo (...) pełniło tę funkcję. Ostatecznie w 2016 r. podjęli decyzję o tym, by w drodze indywidualnego podjąć uchwałę o wypowiedzeniu umowy zarządcy. Został sporządzony wniosek właścicieli lokali o to, by w sprawie wypowiedzenia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną dotychczasowemu Zarządcy, głosowanie odbyło się według zasady „jeden właściciel – jeden głos”. Pismo to zostało podpisane przez 17 właścicieli lokali. Po uzyskaniu 17 głosów „za” podjęciem uchwały, zarząd uznał, że sporna uchwała została podjęta. Oddane głosy stanowiły 62,96% wszystkich uprawnionych do głosowania.
Nie budzi wątpliwości, iż uchwały są najważniejszym sposobem podejmowania decyzji we wspólnocie mieszkaniowej. Zgodnie z art. 22 w zw. z art. 18 ust. 3 i art. 19 u.w.l. czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały właścicieli wyrażającej zgodę na podjęcie takiej czynności. Powyższe wynika z zasady określonej w art. 6, iż wspólnotę mieszkaniowa tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Właściciele lokali mogą podejmować uchwały na zebraniu, w drodze indywidualnego zbierania głosów oraz w sposób mieszany.

Zaskarżona uchwała bez wątpienia była głosowana w trybie indywidualnego zbierania głosów. Powyższy sposób głosowania polega na tym, że projekt uchwały przedstawiany jest poszczególnym członkom wspólnoty do zapoznania oraz odebrania od ich głosów. Niezbędne jest również, by projekt uchwały pod głosowanie został przedstawiony przez zarząd. Zbieranie głosów należy bowiem wyłącznie do zarządu.
Poza sporem jest, iż głosy nad uchwałą zbierali członkowie zarządu i to nie tylko od tych właścicieli, którzy stawili się na spotkanie zorganizowane w tym celu, lecz również od tych, którzy na to spotkanie nie przyszli. Członkowie zarządu udali się do lokali mieszkalnych tych nieobecnych na spotkaniu osób, by od nich odebrać głos.
Powód podniósł wprawdzie, że brak jest wskazania przyczyn braku głosów właścicieli lokali nr (...), to jednak zeznania świadków oraz przesłuchanie pozwanej, wskazują, że zarząd nie pomijał żadnego właściciela lokali przy czynności zbierania głosów (za wyjątkiem Miasta S.), a nieoddanie głosu przez część z nich było wynikiem obiektywnych przeszkód, np. ich nieobecności w domu z uwagi na obowiązki zawodowe.

Jednakże zebrany materiał dowodowy wskazuje, iż przy czynności głosowania nad sporną uchwałą został pominięty większościowy współwłaściciel części wspólnej, tj. Miasto S.. Pozwana nie wskazała obiektywnych, uzasadnionych okoliczności uzasadniających takie pominięcie. Członek zarządu, D. W. wprost wskazała, że z momentem uzyskania 17 głosów za uchwałą zarząd uznała, że uchwala została skutecznie zawarta i nie ma potrzeby głosowania nad sporną uchwałą przez powoda.
W tym stanie rzeczy, stwierdzić należy, iż wykluczenie jednego właścicieli lokalu, w tym wypadku Miasta S., pomimo braku ku temu obiektywnych okoliczności, stanowi naruszenie art. 23 u.w.l w zw. z art. 6 u.w.l. i tylko z tego powodu uchwała ta winna zostać uchwalona.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -06-27_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 4724
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Pominięcie w głosowaniu właściciela większościowego

#2 Post autor: piotrusb » 20-07-2017, 09:42

Wyrok jest co najmniej dyskusyjny, bo skoro głosowano w trybie jeden właściciel-jeden głos (a do wprowadzenie takiego trybu wystarczał wniosek właścicieli posiadających łącznie co najmniej 20% udziałów w nieruchomości wspólnej, skoro większość udziałów należała do jednego właściciela) i za uchwałą opowiedziało się 17 z 27 właścicieli, to uchwała uzyskała większość i zagłosowanie przeciw niej przez właściciela większościowego - Miasto S. nie zmieniłoby wyniku głosowania.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”