Zaliczka na koszty NW

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5066
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Zaliczka na koszty NW

#1 Post autor: piotrusb » 20-04-2017, 09:40

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2017 r., sygn. akt I C 738/16.
Powodowie wykazali, że zarządca pozwanej wspólnoty poinformował właścicieli lokali o podjęciu uchwały w sprawie rocznego planu finansowego oraz ustalenia wysokości zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz fundusz remontowy. Nade wszystko jednak powodowie wykazali także, że przyjęta uchwała nałożyła na właścicieli lokali obowiązek partycypacji w zaliczkach na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej – koszty eksploatacji oraz fundusz remontowy w stosunku od 1 lokalu przy założeniu, że ma on powierzchnię 1m2 zamiast w wielkości odpowiadającej ich udziałom w nieruchomości wspólnej. Z treści projektu finansowego na rok 2016 i z brzmienia samej uchwały wynika, iż opłata na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną płatna miesięcznie w formie zaliczek do dnia 10-tego każdego miesiąca w rozliczeniu od 1 lokalu będzie wynosić 100 zł / m 2 jeśli chodzi o koszty eksploatacji i 168 zł / m 2 jeśli chodzi o fundusz remontowy. Tymczasem jak słusznie wskazują powodowie w myśl art. 12 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy, podstawowego przepisu dla wskazania praw i obowiązków właścicieli lokali, pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

Ugruntowane orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych wskazuje konsekwentnie, że z art. 12 ust. 2 u.w.l. wynika bezwzględnie obowiązująca zasada, że właściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej proporcjonalnie do swych udziałów (tak m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r., I ACa 1267/14, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 maja 2014 r., I ACa 136/14, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2012 r., I ACa 331/12). O tym, jakie są to wydatki i ciężary mówi natomiast kolejny art. 14 tej ustawy. Są to (koszty zarządu nieruchomością wspólną) w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości jak również wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Powodowie wykazali tym samym, że przyjęty w zaskarżonej uchwale sposób uiszczania zaliczek na koszty eksploatacji i fundusz remontowy nie odpowiada prawu – w tym przypadku art. 12 ust. 2 ustawy, wiążąc się z ustaleniem nowej krzywdzącej dla części z nich reguły rozliczania się wobec pozwanej. Co więcej jest on również sprzeczny z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną. Prowadzi on bowiem do tego, że właściciel lokalu np. o powierzchni 30 m2 mający mniejszy udział w nieruchomości wspólnej ponosić będzie te same koszty i ciężary utrzymania tejże nieruchomości, co właściciele lokalów dużych np. o powierzchni 180 m2 mający większy udział w nieruchomości wspólnej. Decyzja ustawodawcy o zastosowaniu kryterium wielkości udziału uwzględnia reguły sprawiedliwościowe. Wyłącznie w powiązaniu wielkości obciążeń właścicieli lokali mieszkalnych z posiadanym udziałem tych lokali w nieruchomości wspólnej urzeczywistnia się zasada równości obciążeń właścicieli lokali. Poza tym zwykle nieruchomość wspólna przynosi niewielki dochód a wielokrotnie wręcz żaden, to zaś wymusza rozwiązanie, aby właściciele lokali ponosili wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (wymienione przykładowo w art. 14 ustawy) w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych dochodach.

Wobec powyższego Sąd uchylił uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2016 oraz ustalenia wysokości zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz fundusz remontowy z podziałem kosztów według rozliczenia od jednego lokalu.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -02-17_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”