Wymiana instalacji elektrycznej

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5104
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Wymiana instalacji elektrycznej

#1 Post autor: piotrusb » 16-11-2020, 10:34

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. akt I ACa 39/19.
W oparciu o przepisy art. 6 k.c. oraz 232 i 3 k.p.c. to na powodzie ciążył obowiązek wykazania, że zaskarżona uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, narusza zasady prawidłowego zarządzania, czy też w inny sposób narusza jego interesy. Motywem podjęcia zaskarżonej uchwały była modernizacja instalacji elektrycznej. Głównym celem prac modernizacyjnych miała być poprawa jakości i bezpieczeństwa mieszkańców nieruchomości. Prace te były nie tylko pożądanymi, zaakceptowanymi przez pozwaną Wspólnotę, ale i pracami koniecznymi. Wprawdzie protokół z przeglądu instalacji elektrycznej wykazał dopuszczenie tejże instalacji w klatkach schodowych nr (...) i (...) do użytkowania oraz potwierdził dobry stan techniczny przewodów, jednak z drugiej strony do tego protokołu został dołączony wykaz zaleceń do wykonania w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania instalacji elektrycznej, bezpieczeństwa w jej korzystaniu przez mieszkańców, takich jak wymiana wyłączników oraz zabezpieczeń, które przestały spełniając obowiązujące normy. Nietrafny jest argument powoda dotyczący wymieniany wewnętrznych linii zasilania 25 lat temu. Na przestrzeni lat zmieniły się uwarunkowania i okoliczności, co sprawiło, że dotychczasowe parametry instalacji, w szczególności WLZ, przestały odpowiadać wymogom praktycznym i potrzeba ich przystosowania do przenoszenia większych mocy, a w konsekwencji wymiany na nowe. W ciągu ostatnich lat bardzo wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną ze strony mieszkańców budynku, co wiązało się z jednej strony z przejściem z ogrzewania piecowego na ogrzewanie elektryczne, a z drugiej strony z coraz większa liczbą używanych w gospodarstwach domowych urządzeń elektrycznych. Nadto w okresie poprzedzającym podjęcie spornej uchwały instalacja elektryczna w budynku podlegała licznym awariom, na usuwanie których strona pozwana wydatkowała corocznie spore kwoty pieniędzy, co rodziło straty finansowe dla jej członków. Zatem przewidziany przedmiotową uchwałą remont instalacji elektrycznej był działaniem zgodnym z zasadami prawidłowego gospodarowania nieruchomością wspólną, gdyż zapewnił członkom pozwanej Wspólnoty bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, a także zminimalizował przyszłe wydatki na usuwanie kolejnych awarii i doraźne naprawy.

Zaskarżona uchwała miała pełne umocowanie w obowiązującym prawie, w szczególności w przepisach ustawy o własności lokali, a nadto nie wykazano w toku postępowania, aby naruszała ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną oraz uzasadnione interesy powoda. Właściciele lokali skupieni we wspólnocie mieszkaniowej mają bowiem prawo - respektując obowiązujące uregulowania i zasady współżycia społecznego - kształtować zarząd nieruchomością wspólną zgodnie z wolą większości, w szczególności dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców wspólnoty, a subiektywne i nieumotywowane przekonanie (w szczególności) pojedynczego właściciela lokalu o bezzasadności i niecelowości działania większości mieszkańców wspólnoty nie może mieć w tym zakresie pierwszeństwa. Na marginesie zaś zauważyć należy, że żaden inny - poza powodem nie wnosił sprzeciwu wobec konieczności przeprowadzenia stosownych prac remontowych w zakresie instalacji elektrycznej.

Pozwana Wspólnota dostrzegając potrzebę dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do bieżących potrzeb, na co wpływ też miały częste awarie, sukcesywnie dokonuje jej wymiany w pewnej określonej kolejności. Niewątpliwie taki proces wymiany należy postrzegać jako niezbędny i konieczny, realizujący podstawowy obowiązek wspólnoty mieszkaniowej, jakim jest dbanie o części wspólne budynku.

Z akt sprawy wynika, że poprzednia wymiana instalacji elektrycznej miała miejsce 25 lat temu. Odbyła się ona w pewnych określonych warunkach technicznych, przy obowiązujących ówcześnie normach i przy innym, znacznie mniejszym, zakładanym obciążeniu. Połączenie wymiany pionu głównego, który musi spełniać określone wymagania techniczne, z wymianą tablic elektrycznych, wyłączników p.poż, wewnętrznych linii zasilających, wyłączników i oświetlenia, jest w ocenie Sądu Apelacyjnego, jak najbardziej celowe. Przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w sposób planowy potwierdza właściwe działanie wspólnoty oraz jest zgodne jest z zasadami prawidłowego gospodarowania nieruchomością.

Rzeczywiście zgodnie z przeglądem instalacja mogłaby być jeszcze eksploatowana przez rok. Gdyby jednak po upływie tego czasu okazało się, że trzeba dokonać wymiany instalacji, odbyłoby się to w trybie nagłym. Prowadzenie polityki planowej przez Wspólnotę, w sytuacji, w której istniały przesłanki techniczne do przeprowadzenia remontu, należy jako w pełni uzasadnione.

W związku z tym zaskarżona uchwała odpowiada prawu, a apelacja jako niezasadna uległa oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -07-01_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”