PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W 2021 ROKU: OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. ON-LINE 29.03.

To dział do zamieszczania ofert dla wspólnot i ich członków. Można zamieszczać dane kontaktowe.
Ogłoszeń nie weryfikujemy i nie odpowiadamy za ich treść.
Regulamin forum
Regulamin działu OGŁOSZENIA:
1. W tym dziale obowiązuje REGULAMIN FORUM i NETETYKIETA.
2. Administracja forum zamieszczanych tu ogłoszeń nie weryfikuje i nie odpowiada za ich treść.
3. Treść ogłoszenia musi być związana ze wspólnotami mieszkaniowymi.
4. Ogłoszenia zamieszczane wielokrotnie, w tym jednocześnie w obu działach: OGŁOSZENIA-OFERUJĘ i OGŁOSZENIA-POSZUKUJĘ, będą kasowane.
5. Ogłoszenia są usuwane automatycznie po upływie 6 miesięcy od ich zamieszczenia.
Wiadomość
Autor
Meeting Factory
.
.
Posty: 27
Rejestracja: 14-02-2011, 11:51

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W 2021 ROKU: OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. ON-LINE 29.03.

#1 Post autor: Meeting Factory » 18-03-2021, 16:20

TERMIN: 29.03.2021 r.
GODZINA: 9.00-13.00

SZKOLENIE ON-LINE

PROWADZĄCY: Agnieszka MASŁOWSKA-GĄDEK
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno-budowlanego.

PROGRAM:
1. Źródła prawa normującego przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego.
2. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - zagadnienia podstawowe:
a) decyzje środowiskowe
b) ponowna ocena oddziaływania na środowisko
c) ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
d) gatunki chronione, art. 56 ustawy o ochronie przyrody
e) zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
f) ochrona gruntów rolnych i leśnych
g) omówienie art. 546 ust. z 20.07.2017 r. Prawo wodne i jego wpływu na inwestycje budowlane po 1.01.2018 r.
h) pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, ocena wodnoprawna
3. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
4. Skutki uchwalenia miejscowego planu - renta planistyczna, odszkodowania.
5. „Kodeks reklamowy”.
6. Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) różnice między tymi decyzjami
b) wymogi formalne wniosku
c) przesłanki uzyskania decyzji
d) cesja decyzji o warunkach zabudowy
e) wygaszenie decyzji o warunkach zabudowy
7. Omówienie przepisów przejściowych do dużej nowelizacji Prawa budowlanego z 19.09.2020 r.
8. Proces inwestycyjno - budowlany a przepisy dot. COVID.
9. NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO W 2021 R.
10. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.).
11. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego - podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola.
12. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego.
13. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem.
14. Zasady udzielania pozwoleń na budowę - procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.
15. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania - zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa.
16. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę - kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania - omówienie art. 36a Pr.bud.
17. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa - omówienie art. 37 Pr.bud.
18. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę - omówienie art. 40 Pr.bud., pytania, dyskusja.
19. Roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
20. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu.
21. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
22. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje - art.48 i nast. Pr.bud.- procedura legalizacji samowoli budowlanej- w tym uproszczone postępowanie legalizacyjne, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.


CENA: 450 netto + 23% VAT

https://meetingfactory.pl/training/349/


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń na stronie internetowej www.meetingfactory.pl
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Meeting Factory sp. z o. o.
tel. 12 292 64 84
meetingfactory.pl

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Ogłoszenia - oferuję”