POLITYKA GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMIN W OBLICZU ZMIAN PRAWA. WSKAZÓWKI METODYCZNE. ON-LINE 27.07.

To dział do zamieszczania ofert dla wspólnot i ich członków. Można zamieszczać dane kontaktowe.
Ogłoszeń nie weryfikujemy i nie odpowiadamy za ich treść.
Regulamin forum
Regulamin działu OGŁOSZENIA:
1. W tym dziale obowiązuje REGULAMIN FORUM i NETETYKIETA.
2. Administracja forum zamieszczanych tu ogłoszeń nie weryfikuje i nie odpowiada za ich treść.
3. Treść ogłoszenia musi być związana ze wspólnotami mieszkaniowymi.
4. Ogłoszenia zamieszczane wielokrotnie, w tym jednocześnie w obu działach: OGŁOSZENIA-OFERUJĘ i OGŁOSZENIA-POSZUKUJĘ, będą kasowane.
5. Ogłoszenia są usuwane automatycznie po upływie 6 miesięcy od ich zamieszczenia.
Wiadomość
Autor
Meeting Factory
.
.
Posty: 33
Rejestracja: 14-02-2011, 11:51

POLITYKA GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMIN W OBLICZU ZMIAN PRAWA. WSKAZÓWKI METODYCZNE. ON-LINE 27.07.

#1 Post autor: Meeting Factory » 21-07-2021, 15:27

TERMIN: 27.07.2021 r.
GODZINA: 9.00-14.00

SZKOLENIE ON-LINE

PROWADZĄCY: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomości, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych. Autorka wielu publikacji i książek, m.in. "Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane", wykładowca na studiach podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościami. Posiada doświadczenie w audycie gospodarki nieruchomości uczelni.

PROGRAM:
1. Nowe zadania i możliwości gminy w związku z ustawą z dnia 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Narodowy Program Mieszkaniowy.
1.1. Rola gmin w procesie przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych.
1.2. Programy osłonowe i interwencyjne według ustaw.
2. Baza wyjściowa i jak krok po kroku przygotować nowy program gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy?
3. Zasady gospodarki "dużymi" lokalami mieszkalnymi. Czy najemcy ze "starych" umów najmu lokali mieszkalnych są chronieni przez prawo? Czy znasz przepisy przejściowe?
4. Polityka czynszowa gminy od lokali wynajmowanych i od lokali podnajmowanych. Kalkulacja kosztów utrzymania nieruchomości i kalkulacja czynszów. Co to jest "uzasadniona podwyżka" czynszu w świetle orzecznictwa?
5. Baza informacji o zasobach jako punkt wyjścia do nowej polityki remontowej budynków.
5.1. Kwantyfikacja obiektów gminnych a obowiązki gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego, po zmianie prawa.
5.2. Działania bieżące gminy i polityka długofalowa gmin.
6. Planistyka gminy gospodarującej budynkami.
6.1. Bilans potrzeb remontowych gminnych budynków - czy gmina musi obowiązkowo sporządzać zestawienie potrzeb remontowych dla poszczególnych budynków?
6.2. Plan remontów roczny i wieloletni dla potrzeb programu gminy. Czy znasz przepisy w tej sprawie?
6.3. Planowanie remontów dla poszczególnych budynków - krok po kroku. Czy gmina musi sporządzać prognozy oraz plany remontów dla poszczególnych budynków?
7. Wykorzystanie "bazy" do działań bieżących i długofalowych.
7.1. Przeglądy techniczne budynków i ich składowych, w tym instalacji i urządzeń, obowiązujących według prawa budowlanego i innych ustaw. Wzory protokołów kontroli okresowych.
7.2. Kwantyfikacja zasobu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania budynków.
7.3. Polityka poprawy bezpieczeństwa pożarowego - podstawa do programu gospodarowania.
8. Polityka eksploatacji zasobów do wynajmu a obowiązki najemcy według umowy.
8.1. Umowy a warunki użytkowania lokali mieszkalnych według przepisów. Kierunek zmiany umów.
8.2. Czy najemca lub inny "posiadacz zależny" jest odpowiedzialny z mocy prawa za stan używanego lokalu?
9. Kontrola legalności użytkowania lokali narzędziem w rękach gminy. Nowe spojrzenie na treść umów najmu. Studium przypadków.
9.1. Odpowiedzialność za wykonanie zaleceń pokontrolnych, kto jest ich adresatem, w warunkach samowoli budowlanej lub nielegalnej zmianie sposobu użytkowania.
9.2. Czy najemca może być adresatem zaleceń pokontrolnych wydanych podczas przeglądów technicznych? Co zrobić, gdy najemca zamontował w lokalu butlę na propan butan? Kto ponosi odpowiedzialność za stan i użytkowanie, w tym w warunkach nielegalnych przeróbek i zmiany sposobu użytkowania w lokalach?
9.3. Co zrobić, gdy najemca nielegalnie zmienił sposób użytkowania lub przeznaczenia lokalu?
9.4. Co zrobić, gdy najemca prowadzi w lokalu escape room lub inne podobne? Czy znasz nowe przepisy, w tym pożarowe?
9.5. Jak postępować, gdy najemca zamierza wykonać w lokalu roboty budowlane, w tym przebudowy, adaptacje?

CENA: 490 netto + 23% VAT

https://meetingfactory.pl/training/poli ... e-on-line/

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń na stronie www.meetingfactory.pl
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Meeting Factory sp. z o. o.
tel. 12 292 64 84
meetingfactory.pl

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Ogłoszenia - oferuję”