Uchwała o montażu podzielników

Pomagamy i wspieramy w potrzebie użytkowników forum i wspólnoty mieszkaniowe
Wiadomość
Autor
spek
.
.
Posty: 17
Rejestracja: 17-02-2023, 17:30

Re: Uchwała o montażu podzielników

#7 Post autor: spek » 22-06-2023, 08:14

piotrusb pisze:
25-09-2021, 22:09
Nie dotyczy to kilku wyjątków ujętych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym kiedy uchwała dotyczy obciążenia nieruchomości (np. wzięcia przez wspólnotę kredytu, czy ustanowienia służebności na nieruchomości wspólnej). W takich sprawach konieczne jest oddanie zgodnego głosu przez oboje małżonków.
Czy może Pan rozwinąć zagadnienie? Z czego wynika, że przy uchwale dotyczącej służebności na nieruchomości wspólnej oboje małżonkowie muszą się podpisać?
Jakieś orzeczenie na potwierdzenie tezy?

Z góry dziękuję za wyjaśnienie

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5898
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Uchwała o montażu podzielników

#8 Post autor: piotrusb » 22-06-2023, 10:10

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro), w zakresie głosowania małżonków na uchwałę wspólnoty stanowi lex specialis w stosunku do uwl i kc. I tak stosownie do art. 36 § 2 kro, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów należących do tego majątku, w tym czynności zmierzających do jego zachowania. Każdy ze współmałżonków może zatem dokonywać wszelkich czynności, zarówno leżących w zakresie zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, jak i przekraczających zwykły zarząd, o ile tylko czynność ta nie mieści się w katalogu wyłączeń zawartych w art. 37 § 1 kro (m. in. czynność prawna prowadząca do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadząca do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków; czynność prawna prowadząca do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal; darowizna z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych). Służebność jest formą obciążenie nieruchomości.

Do powyższych czynności niezbędna jest więc zgoda obydwojga małżonków. Gdyby więc np. głosy zbierane były pod uchwałą o obciążeniu nieruchomości wspólnej hipoteką, albo w sprawie ustanowienie służebności na nieruchomości wspólnej, małżonkowie powinni zagłosować zgodnie lub małżonek głosujący we wspólnym imieniu powinien mieć zgodę drugiego współmałżonka w postaci odpowiedniego pełnomocnictwa. Ważność czynności prawnej, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej w ustawie zgody drugiego, zależy od potwierdzenia tej czynności przez drugiego małżonka. Wspólnota może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda na oddanie głosu nad uchwałą jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia (art. 37 § 3 kro). Natomiast jednostronna czynność prawna (a więc np. oddanie głosu na tego typu uchwałę) dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna (art. 37 § 4 kro), a więc taki głos nie może zostać zaliczony. Ponadto jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie określonej czynności (art. 39 kro). Jednak, co do zasady, każdy z małżonków może samodzielnie wykonywać (poza ww. enumeratywnie wymienionymi w ustawie wyjątkami) prawo głosu i – co za tym idzie, głosowanie na uchwałę wspólnoty przez współmałżonka nie wymaga wykazywania pełnomocnictwa od drugiego małżonka, chyba że ten sprzeciwi się dokonaniu takiej czynności (art. 361 § 1 kro) i powiadomi o tym fakcie zarząd/zarządcę przed jej dokonaniem, czyli przed podjęciem uchwały.

Odmiennie będzie natomiast wyglądała sytuacja, gdy lokal we wspólnocie stanowi własność tylko jednego z małżonków, czyli wchodzi w skład jego majątku osobistego, a także jeśli małżonkowie podpisali umowę o rozdzielności majątkowej (t.zw. intercyzę) - wówczas małżeńska wspólność majątkowa przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych.

Orzecznictwo w tej sprawie: wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z 18 grudnia 2012 r., sygn. akt I C 415/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 maja 2013 r., sygn. akt VI ACa 477/13, wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 31 lipca 2014 r., sygn. akt I C 186/14, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 13 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 771/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w z 10 lutego 2016 r., sygn. akt I ACa 434/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 22 lutego 2017 r., sygn. akt I ACa 617/16, wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 20 maja 2022 r., sygn. akt I C 292/20, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 kwietnia 2022 r., sygn. akt V ACa 518/21.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

spek
.
.
Posty: 17
Rejestracja: 17-02-2023, 17:30

Re: Uchwała o montażu podzielników

#9 Post autor: spek » 22-06-2023, 10:17

Bardzo dziękuję za szczegółowe wytłumaczenie.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomagamy i wspieramy”