Lokal użytkowy?

Czyli wszystko o księgowości, rozliczeniach z Właścicielami i usługodawcami oraz o zarządzaniu finansami Wspólnot.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5021
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Odp.: lokal użytkowy?

#19 Post autor: piotrusb » 04-12-2012, 18:23

Orzecznictwo jest tu sprzeczne. WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 213/10, stwierdza, że zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową, niezależnie od tego, czy wspólnota obejmuje lokale mieszkalne, czy użytkowe, należy kwalifikować jako pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, podlegające zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., pod warunkiem ich przeznaczenia na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
Przeciwnie - WSA w Rzeszowie wyrok z dnia 14.10.2008 r., sygn. akt: I SA/Rz 247/08.

W związku z powyższymi rozbieżnościami wyjaśnienie MF.
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację Posła Krzysztofa Jurgiela, nr 20655 w sprawie stosowania i interpretacji art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdującego się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np.: strychy, klatki schodowe, windy, garaże.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zasoby mieszkaniowe, o których mowa w ww. przepisie, nie obejmują jednak lokali użytkowych. Lokale tego rodzaju nie mają zarówno charakteru lokali mieszkalnych, jak również ich usytuowanie w budynku mieszkalnym nie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców budynku mieszkalnego. Wszelkie dochody uzyskiwane z tego tytułu nie mogą być zatem kwalifikowane jako dochody pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Źródłem ich pochodzenia nie są bowiem zasoby mieszkaniowe. Oznacza to, że nawet w przypadku przeznaczenia dochodu z tego tytułu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych dochód ten - w świetle postanowień przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. - nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego.

Dotyczy to zarówno dochodu uzyskanego od lokali użytkowych będących własnością wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej, jak i od lokali użytkowych stanowiących własność członków wspólnoty mieszkaniowej oraz od lokali użytkowych objętych spółdzielczymi prawami majątkowymi.

Stanowisko takie prezentowane jest także w interpretacji ogólnej ministra finansów z dnia 5 marca 2008 r., nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. Jest ono zbieżne ze stanowiskiem zaprezentowanym w załączonym wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 14 października 2008 r., sygn. akt I SA/Rz 247/08.

Ministerstwo Finansów nie znajduje uzasadnienia zmiany tego stanowiska. Nie podziela tym samym poglądu zaprezentowanego przez WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 213/10
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

cdn
.
.
Posty: 372
Rejestracja: 08-07-2012, 20:57

Odp.: lokal użytkowy?

#20 Post autor: cdn » 04-12-2012, 23:55

piotrusb pisze:No to musisz tę uwagę zgłosić Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie
No przecież zgłaszam, publicznie.
piotrusb pisze:przychody wspólnoty z wynajmu zasobów mieszkaniowych osobom trzecim (nie będącym członkami wspólnoty) nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego.
Czy podano podstawę prawną tej tezy, czy to swobodna nadinterpretacja urzędników? W ustawie opdop takich podstaw nie ma.

Polska specjalność: niezdefiniowane prawnie, ale funkcjonujące w obrocie prawnym pojęcia, interpretowane mgliście, ale rozszerzająco przez urzędników podatkowych, w wyniku których rodzą się zobowiązania podatkowe obywateli i podmiotów gospodarczych, nieprzewidziane w ustawie, chociaż tylko ustawą (podobno) mogą być nałożone. Państwo prawa po polsku.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5021
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Odp.: lokal użytkowy?

#21 Post autor: piotrusb » 05-12-2012, 11:25

cdn pisze:Czy podano podstawę prawną tej tezy, czy to swobodna nadinterpretacja urzędników? W ustawie opdop takich podstaw nie ma.
Podano nawet obszernie, ale sęk w tym, że w ustawie zapis jest bardzo ogólny i może podlegać interpretacjom.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym (od 1 stycznia 2007) brzmieniem art. 17 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów - z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
I teraz powstaje pytanie co to są zasoby mieszkaniowe. W pracy Ewy Bończak-Kucharczyk "Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz", LEX, 2012 mamy kilkustronnicową analizę z taką konkluzją (str. 604):
W związku z takim brzmieniem przepisu pojawiły się problemy z interpretowaniem, czym są zasoby mieszkaniowe, a tym samym, co składa się na gospodarkę tymi zasobami. Mimo zmieniających się stanowisk Ministra Finansów odnoszących się do tej kwestii nie jest możliwe sformułowanie właściwych odpowiedzi. Przede wszytskim dlatego, że nie ma prawnej definicji zasobów mieszkaniowych (dysponujemy jedynie definicjami budynków mieszkalnych, dwiema zasadniczo różnymi definicjami lokalu mieszkalnego oraz definicjami zasobu mieszkaniowego gminy i publicznych zasobów mieszkaniowych). Żadna z tych definicji nie pozwala na ustalenie czym jest zasób mieszkaniowy.
W związku z takim stanem rzeczy musimy bazować na orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych, ale trzeba pamiętać, że dotyczą one bardzo konkretnych spraw i tylko w zakresie tych spraw i podmiotów wnioskujących są obowiązujące. Dlatego też moja wspólnota taką interpretację uzyskała i mamy pełną podstawę prawną do takiego, a nie innego rozliczania i odprowadzania podatków.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5021
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Odp.: lokal użytkowy?

#22 Post autor: piotrusb » 05-12-2012, 11:29

irenalo pisze:A GZM (jak sama nazwa wskazuje - mieszkaniowymi) dotyczy też lokali użytkowych?
W uzupełnieniu interpretacji MF, którą podałem powyżej.
Takie stanowisko zostało poparte wyrokiem NSA z dnia 2 lutergo 2011 r. (II FSK 1651/09), w którym sąd stwierdził, że pojęcie zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowycm od osób prawnych, nie obejmuje stanowiących własność członków wspólnoty lokali użytkowych.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8315
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Odp.: Lokal użytkowy?

#23 Post autor: irenalo » 05-12-2012, 17:00

Wspólnota nie gospodaruje ani lokalami użytkowymi ani mieszkalnymi. Gospodaruje tylko:
również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdującego się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np.: strychy, klatki schodowe, windy, garaże.
Nasi niedouczeni interpretatorzy nie rozróżniają WM od spółdzielni. I to spółdzielni sprzed kilku lat, gdy były tylko lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych i mieszkalnych.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

krzysia
.
.
Posty: 78
Rejestracja: 28-05-2012, 16:17

Odp.: Lokal użytkowy?

#24 Post autor: krzysia » 13-10-2015, 12:21

Witam!Pociągnę jeszcze temat, ponieważ aktualnie US jest w trakcie przeprowadzania czynności sprawdzających w mojej wspólnocie w celu wykazania że uchyliłam się od płacenia podatku przez 2 lata. Poprzedni zarządca płacił podatek od wszystkich przychodów lokali użytkowych w tej wspólnocie (2 lokale) z co wydało mi się jakimś absurdem i nie zapłaciłam nic. US zauważył brak wpływów i sprawdzają mnie. Pani z kontroli na początku była zdania,że muszę płacić od wszystkich przychodów- nie zgodziłam się, doczytała i obecnie stoi już na pewnym stanowisku że płacić tylko od dochodu z tyt. funduszu remontowego. Czyli mam każdemu właścicielowi udziałami przypisać koszty za dany rok z FR i nadpłatę która wyjdzie na lokalach użytkowych opodatkować. Czy Pani z kontroli ma rację? Do tej pory zdarzało mi się przeksięgowywać nawet np. odszkodowania na FR żeby nie płacić podatku, a tu takie stanowisko....Proszę o pomoc bo mam czas do końca tygodnia....:-(

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Księgowość, rozliczenia, zarządzanie finansami Wspólnoty”