Współwłasność mieszkania, a opłaty do WM

Czyli wszystko o księgowości, rozliczeniach z Właścicielami i usługodawcami oraz o zarządzaniu finansami Wspólnot.
Wiadomość
Autor
Lazar
.
.
Posty: 4
Rejestracja: 04-07-2020, 08:53

Współwłasność mieszkania, a opłaty do WM

#1 Post autor: Lazar » 04-07-2020, 10:57

Przepraszam jeśli nie ten dział.

Jestem współwłaścicielem (w równych częściach) lokalu mieszkalnego. W mojej wspólnocie pojawił się problem. Od nabycia lokalu wnosilem (wnoszę) proporcjonalnie do udziału, opłaty czynszowe (administracja eksploatacja woda śmieci etc), jak przyjmuję zgodnie z art. 207 kc. O partycypowaniu we wszelkich kosztach. W skrócie - płacę połowę od wszystkiego.
Drugi ze współwłaścicieli nie płaci swojej części, również z niej nie korzystając (choć ma do tego możliwość).
I tak, wspólnota arbitralnie przyjęła, że po nabyciu udziału muszę płacić... Całość czynszu.
Gdy to zakwestionowałem, uznano, że powinienem płacić połowę kosztów zarządu, funduszu etc. Zaś zużycie wody, ogrzewania, śmieci muszę płacić całość z uwagi na to, że lokal uzytkuję samodzielnie.

1. Jak wg Waszej wiedzy, orzecznictwa wygląda ta kwestia? Czy WM ma rację? Również dobrze mógłbym nie mieszkać w tym lokalu, zaś byłby ogrzewany w celu uniknięcia chociażby zawilgocenia. Wydaje mi się że dochodzi do tu do arbitralnych przyjęć i nadużyć przez Wspólnotę, która błędnie interpretuje art. 207 kc.

Drugi współwłaściciel może praktycznie korzystać ze swojego udziału, lecz tego nie robi. Umowa quoad usum nie była nigdy zawierana. W związku z czym wydaje się, że jeśli nie ma sprzeciwu odnośnie sposobu korzystania z przedmiotowego lokalu to drugi ze współwłaścicieli akceptuje stan obecny.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5102
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Współwłasność mieszkania, a opłaty do WM

#2 Post autor: piotrusb » 10-07-2020, 11:50

Istotne jest czy jesteś członkiem małej (do 3 lokali), czy dużej wspólnoty. Jeśli zachodzi ten drugi przypadek, to poruszone przez Ciebie kwestie reguluje nie kodeks cywilny, ale ustawa o własności lokali. Zgodnie z jej art. 13 ust. 2:
Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.
Zgodnie natomiast z art. 1a:
Ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu lokalu, należy przez to rozumieć także współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych.
W związku z tym koszty zarządu nieruchomością wspólną każdy współwłaściciel lokalu ponosi stosownie do swego udziału w nieruchomości wspólnej (całej wspólnoty). Zgodnie z art 3 ust. 3a uwl:
3a. Na potrzeby stosowania ustawy przyjmuje się, że udział w nieruchomości wspólnej współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych odpowiada iloczynowi wielkości jego udziału we współwłasności lokalu iwielkości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej przypadającej na ten lokal.
Tak więc nie ma znaczenia czy współwłaściciel mieszka w swoim lokalu, czy nie. Ponosi on koszty nie z tytułu korzystania, ale z tytułu własności.

Natomiast odnośnie kosztów lokalowych współwłaściciele powinni to uzgodnić między sobą, a jeśli nie zdołają tego zrobić, to powinni się zwrócić do sądu. Generalnie koszty wody, ścieków i śmieci powinna pokrywać osoba, która korzysta z lokalu. Natomiast odnośnie kosztów co, to w zakresie ogrzewania do takiej temperatury, aby nie doszło do przemrożenia i zawilgocenia lokalu powinni porywać współwłaściciele lokalu proporcjonalnie do swoich w nim udziałów; powyżej - osoba, która mieszka w lokalu.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

Lazar
.
.
Posty: 4
Rejestracja: 04-07-2020, 08:53

Re: Współwłasność mieszkania, a opłaty do WM

#3 Post autor: Lazar » 05-08-2020, 08:14

Dziękuję. Sytuacja jest o tyle problematyczna, że z drugim współwłaścicielem nie ma w ogóle kontaktu. Lokal został nabyty z egzekucji (udział drugiego z byłych współmałżonków) i jest w oczekiwaniu na egzekucję
pozostałego udziału. Podczas mojej nieobecności dochodzi do zużycia wody/ścieków czym arbitralnie Wspólnota stara się obciążyć mnie. Prawdopodobnie z powodu tego, iż jestem uchwytny, jest ze mną kontakt.
Permamentnie odmawia mi się wydania zaświadczenia o niezaleganiu z czynszem za swój udział, gdyż "na lokalu wciąż są zaległości". :)

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5102
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Współwłasność mieszkania, a opłaty do WM

#4 Post autor: piotrusb » 05-08-2020, 10:17

Orzecznictwo nie jest tu całkowicie jednolite, ale większość sądów staje na stanowisku, zgodnie z którym odpowiedzialność współwłaścicieli lokalu z tytułu kosztów eksploatacyjnych (woda, śmieci, ogrzewanie) nie jest solidarna. Zgodnie z art. 369 kc zobowiązanie jest solidarne, jesli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. Brak jest natomiast przepisu ustawy lub czynności prawnej, z których wynikałby solidarny charakter zobowiązania współwłaścicieli lokalu. Ustawa o własności lokali nie zawiera przepisu, który nakładałby na współwłaścicieli w częściach ułamkowych lokalu odpowiedzialność solidarną wobec wspólnoty z tytułu wydatków związanych z utrzymaniem tego lokalu. Nie ma tu też zastosowania art. 370 kc bo zobowiązanie do zapłaty zaliczek nie wynika z wynika z czynności prawnej dokonanej przez współwłaścicieli lokalu, lecz z przepisów ustawy o własności lokali.

Tak więc wspólnota powinna dochodzić roszczenia od tego właściciela, który faktycznie generuje koszty. W praktyce jest to jednak bardzo trudne, bo wspólonota najczęściej nie ma wiedzy i nie ma możliwości wykazać, który z właścicieli stwarza i w jakiej części kosty eksploatacyjne. Dlatego w praktyce najczęściej wspólnoty dochodzą tych kosztów od wszystkich współwłaścicieli, ale też często od tego współwłaściciela, z którym można się skontaktować.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8330
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Współwłasność mieszkania, a opłaty do WM

#5 Post autor: irenalo » 05-08-2020, 13:44

Przed zmianą ustawy o własności lokali pozywało się (jednych pozwem) wszystkich współwłaścicieli . Teraz pozywa się każdego z osobna.

Koszty mediów powinien ponosić osoba, która lokal użytkuje. Orzecznictwa jeszcze po zmianie ustawy nie ma ale jest zapis w kodeksie cywilnym:

Art. 5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia
społecznego
. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8330
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Współwłasność mieszkania, a opłaty do WM

#6 Post autor: irenalo » 05-08-2020, 13:57

Skoro przejąłeś lokal, to nim władasz w całości. Nie ma żadnego dowodu na to, że drugi współwłaściciel może z niego korzystać swobodnie.

Zeznania członków wspólnoty na temat , kto korzysta z lokalu też się w sądzie liczą.
Skoro nie masz pojęcia, gdzie się znajduje drugi współwłaściciel , to na pewno nie ma go w mieszkaniu. Skoro, go tam nie ma nie zużywa mediów.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Księgowość, rozliczenia, zarządzanie finansami Wspólnoty”