PIT-8C

Czyli wszystko o księgowości, rozliczeniach z Właścicielami i usługodawcami oraz o zarządzaniu finansami Wspólnot.
Wiadomość
Autor
Asinta
.
.
Posty: 94
Rejestracja: 10-05-2010, 11:28
Lokalizacja: podkarpackie
Kontakt:

Odp.: PIT-8C

#13 Post autor: Asinta » 09-01-2012, 09:57

Ja od kilku miesięcy zajmuję się rozliczaniem mojej wspólnoty i napisałam jak teraz powinno to wyglądać :hahaha: jest dużo art. na ten temat na necie......poza tym to co napisałam wcześniej potwierdza KIP

Jeden z art. w poniższym linku
Źródło: http://www.e-podatnik.pl/artykul/poradn ... IT_8C.html

Jakie świadczenia musimy wykazać w PIT-8C

".....Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące wypłaty należności lub świadczeń zaliczanych do tzw. innych źródeł przychodów (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT), od których nie mają obowiązku poboru zaliczki na podatek lub podatku zryczałtowanego, są zobowiązane po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca lutego, sporządzić informację według określonego wzoru i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Ta zasada dotyczy podatników mających miejsce zamieszkania w Polsce, natomiast w przypadku podatników niemających miejsca zamieszkania w kraju informację wysyła się podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej nie są zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C, gdy wypłaciły należności lub zrealizowały świadczenia, które są zwolnione z opodatkowania (na podstawie art. 21, 52 i 52a ustawy o PIT), albo gdy dotyczy to dochodów, od których zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej. W przypadku podmiotów zagranicznych, w większości przypadków, organ podatkowy nawet posiadając stosowną informacje PIT-8C, nie będzie w stanie wyegzekwować od cudzoziemców zapłaty podatku, dlatego w praktyce jest to mało przydatne dla fiskusa narzędzie w walce o większe wpływy do budżetu.

WAŻNE
PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym, to jedynie informacja, która jest wystawiana przez dokonujące wypłat jednostki i ma być pomocna w wypełnieniu stosownych formularzy PIT i rozliczeniu podatku. Formularz PIT-8C, który otrzymują podatnicy, stanowi informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W praktyce PIT-8C stanowi więc podstawę do wypełnienia dwóch różnych zeznań podatkowych.

Będzie to odpowiednio PIT-36 (przychody z innych źródeł) lub PIT-38 (odpłatne zbycie papierów wartościowych). Podatnik, który otrzymał informację PIT-8C, niezależnie od tego, czy w będzie w niej wykazana strata czy dochód, ma obowiązek takie zeznanie złożyć.
W praktyce podatnicy nie bardzo wiedzą, kiedy powinni wystawić ten druk. Wynika to z dość lakonicznego brzmienia zarówno art. 42a, jak i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Katalog przychodów z innych źródeł określony w art. 20 ust.1 ustawy o PIT ma bowiem charakter otwarty. Mówi o przychodach z tzw. innych źródeł, wymieniając przykładowo ich rodzaje, m.in. kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 ustawy o PIT (np. stosunek pracy czy działalność gospodarcza). Natomiast art. 42a zamiast kazuistycznego wyliczenia przypadków, w których na podatniku ciąży obowiązek wystawienia informacji, odwołuje się jedynie do art. 20 ust. 1.

INNE ŚWIADCZENIA W PIT-8C
Pozostałymi świadczeniami, które wskazują organy podatkowe, jako te, które podatnicy powinni wykazać w PIT-8C, są m.in. odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za zniszczone w trakcie budowy linii telekomunikacyjnych uprawy, odsetki od środków finansowych zgromadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe na kontach bankowych, które zostały przekazane członkom wspólnoty, wypłacane przez szkołę kwoty zwrotu kosztów przejazdu rodzicom dziecka niepełnosprawnego, odszkodowanie z tytułu klauzuli konkurencyjnej wypłacane osobie, która była wcześniej zatrudniona nie na podstawie umowy o pracę, ale na podstawie umowy cywilnoprawnej, upominki wręczane kontrahentom, również zagranicznym, i inne nieodpłatne świadczenia o charakterze promocyjno-reklamowym (o ile ich wartość przekracza 100 zł), wartość kredytu bankowego spłaconego przez poręczyciela; wynagrodzenie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, którzy nie zawarli umów o pracę czy umów cywilnoprawnych, odsetki za zwłokę w wypłacie honorariów autorskich spadkobiercom, zasiłki chorobowe wypłacone zleceniobiorcom czy w końcu świadczenia rzeczowe z ZFŚS wydane przez pracodawcę użytkownika pracownikom z agencji pracy tymczasowej...."


Dagmara Rutkowska

PODSTAWA PRAWNA
- art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 68a, art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

lucy
.
.
Posty: 1
Rejestracja: 07-09-2020, 19:02

Re: PIT-8C

#14 Post autor: lucy » 07-09-2020, 19:12

Witam serdecznie,
Odświeżam temat. Przejęłam Wspólnoty po innych księgowych. One wykazywały przychody członków zarządu w Pit-11. Czy to ich błąd czy coś się zmieniło?

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Księgowość, rozliczenia, zarządzanie finansami Wspólnoty”