Wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wiadomość
Autor
marekrobert
.
.
Posty: 208
Rejestracja: 14-09-2013, 22:21

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

#1 Post autor: marekrobert » 18-10-2015, 11:09

Dzień dobry,
Natknąłem się ostatnio w prasie na następujący artykuł. Na początku miesiąca października, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że możliwość wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z żądaniem przymusowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych nie narusza konstytucyjnych gwarancji ochrony praw majątkowych. Oznacz to, że spółdzielnie mają prawo wystawić na sprzedaż mieszkanie, jeżeli jego właściciel zalega z opłatami na rzecz spółdzielni.
Na początku miesiąca października TK zajął się skargą mężczyzny, który w ten sposób straci swoje mieszkanie. W 1994 r. ów mężczyzna stał się członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego. Przez 10 lat mężczyzna zalegał za opłatami za mieszkanie. Spółdzielnia uznała to za uporczywe uchylanie się od uiszczania należności za eksploatację i utrzymanie lokalu i wykluczyła go z grona członków spółdzielni. Pod koniec 2009 r. rada nadzorcza spółdzielni upoważniła zarząd do wystąpienia do sądu z żądaniem przymusowej sprzedaży zadłużonego mieszkania. Kilka miesięcy temu spółdzielnia otrzymała pierwszy wyrok pozwalający na sprzedaż lokalu. Odwołanie dłużnika okazało się bezskuteczne, bo sąd apelacyjny podtrzymał wyrok w pierwszej instancji. Mężczyzna złożył skargę do TK. Podstawą wniosku o uznanie przepisów o przymusowej licytacji mieszkania był argument, że takie rozwiązanie narusz konstytucyjną ochronę prawa własności. Ponadto skarżący podnosił, że spółdzielnia może wystąpić z powództwem o zapłatę, a następnie wyegzekwować wyrok, zatem przymusowa sprzedaż mieszkania nie jest konieczna.
TK nie podzielił tych wątpliwości. Uznał, ze przepis ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w zakresie, w jakim przewiduje możliwość wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat jest zgodny z Konstytucją RP. Rozpoznając sprawę TK uwzględnił okoliczność, że analogiczne rozwiązanie prawne przewidujące przymusową sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu w razie długotrwałej zaległości z zapłatą należnych opłat było już przedmiotem orzekania przez TK. W wyroku z 29 lipca 2013 r. TK uznał takie rozwiązanie za zgodne z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony własności i innych praw majątkowych. TK zwrócił uwagę, że uiszczanie opłat eksploatacyjnych należy do podstawowych obowiązków osób uprawnionych do lokali będących własnością spółdzielni. Długotrwałe zaleganie z zapłatą przerzuca ciężar ponoszenia kosztów eksploatacji u utrzymania na spółdzielnię, a w dalszej kolejności na pozostałe osoby uprawnione do lokali spółdzielczych.
„Długotrwałe zaniechanie realizacji przez osobę uprawnioną do lokalu swoich obowiązków finansowych może stanowić tym samym zagrożenie nie tylko dla stabilności finansów spółdzielni, ale także dla praw majątkowych pozostałych osób korzystających z lokali spółdzielczych”.
TK uznał, że ustawodawca miał prawo do wprowadzenia przymusowej sprzedaży mieszkania spółdzielczego.
Moja prośba do osób posiadających dostęp do orzecznictwa i biegle się w tym poruszających. Czy mógłbym prosić o jakąś sygnaturę wyroków sądu i TK w opisanej powyżej sprawie, gdyż w artykule nie były niestety przytoczone.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
marekrobert

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu


marekrobert
.
.
Posty: 208
Rejestracja: 14-09-2013, 22:21

Odp.: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

#3 Post autor: marekrobert » 18-10-2015, 12:58

Serdecznie Pani dziękuję i gorąco pozdrawiam

marekrobert

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Zarządzanie nieruchomościami spóldzielczymi”