Zarząd nie może blokować przedstawienia projektów uchwał na walnym zgromadzeniu

Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5314
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Zarząd nie może blokować przedstawienia projektów uchwał na walnym zgromadzeniu

#1 Post autor: piotrusb » 13-12-2018, 11:13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 czerwca 2018 r., sygn. akt V ACa 1277/17.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia mają prawo zgłaszać zarząd, rada nadzorcza i członkowie spółdzielni mieszkaniowej (co najmniej 10 członków). Tak stanowi art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W wielu spółdzielniach zarządy oceniają, czy sprawy zgłaszane przez mieszkańców będą rozpoznawane przez walne zgromadzenie, czy też w ogóle nie zostaną mu przedstawione. Zgodnie z wyrokiem uprawnione do oceny tego, czy jakąś uchwałę można podjąć, czy nie, jest samo walne zgromadzenie jako organ najwyższego rzędu, a nie zarząd. Jeśli zaś walne rzeczywiście przyjęłoby uchwałę niedającą się pogodzić z prawem spółdzielczym lub ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, to także zarząd – zgodnie z art. 42 par. 4 prawa spółdzielczego – jest uprawniony do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały.
W przypadku wystąpienia przez podmioty wymienione w § 83 ust. 5 Statutu z wnioskami o objęcie ich porządkiem obrad, po stronie Zarządu Spółdzielni powstaje bezwzględny obowiązek nadania im biegu poprzez przygotowanie projektów pod względem formalnym i przedstawienie ich pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, poprzedzając to zamieszczeniem stosownej informacji w zawiadomieniu o terminie Walnego Zgromadzenia. W tym kontekście należy podzielić zapatrywanie Sądu Okręgowego, iż Zarząd Spółdzielni nie ma prawa do dokonywania oceny przedłożonych przez członków wniosków i podejmowania arbitralnej decyzji co do tego czy zostaną one przedstawione pod głosowanie Walnego Zgromadzenia czy też nie. Brzmienie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zapisów Statutu jest jednoznaczne i nie pozostawia Zarządowi żadnego marginesu na ocenę wniosków pod względem merytorycznym.
Wprawdzie brak jest jednocześnie regulacji dotyczących skutków niedochowania opisanych przepisów, w konsekwencji tego rodzaju sytuacja powinna być poddana ocenie pod kątem wpływu uchybienia na proces podejmowania przez członków spółdzielni decyzji znajdujących wyraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia, jak również interesów członków spółdzielni.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, nie nadanie biegu skutecznie zgłoszonym projektom, a więc nie poddanie ich pod osąd członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2016r., niewątpliwie stanowiło uchybienie proceduralne na etapie podejmowania uchwały nr (...), naruszające zarówno przepisy Statutu, jak i godzące w prawa powodów jako członków Spółdzielni Mieszkaniowej w P. do aktywnego udziału w życiu Spółdzielni i wpływu na prowadzoną przez nią działalność. W tym kontekście nie można zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, że zaniechanie przedłożenia projektów uchwał nie miało żadnego wpływu na ukształtowanie porządku obrad przyjętego przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2016r., a naruszenie praw członków nie zostało udowodnione. Po pierwsze powyższe stanowisko pomija całkowicie okoliczność, iż oprócz wniosków i projektów Rady Osiedla były też wnioski i projekty grupy ponad 10 członków. W związku z tym już samo założenie, które legło u podstaw przywołanej przez skarżącego argumentacji jest więc wadliwe. Po drugie, należy podzielić stanowisko powodów, że brak przedłożenia zgłoszonych przez nich wniosków i uchwał pod głosowanie Walnego Zgromadzenia w oczywisty sposób wpłynęło na treść uchwały ustalającej porządek obrad, bowiem w konsekwencji nie miały one jakichkolwiek szans by znaleźć się w tym porządku. Po trzecie wreszcie, naruszenie praw członków w tym przypadku wiąże się z ignorowaniem inicjatywy z jaką wystąpili zgodnie z przysługującymi im prawami i nie dopuszczaniem do przedstawienia ich wniosków na forum Walnego Zgromadzenia. W tym kontekście uchybienie proceduralne na etapie podejmowania Uchwały Walnego Zgromadzenia nr (...) niewątpliwie miało wpływ na ostatecznie nadaną jej treść, a sama uchwała, której przedmiotem było określenie porządku obrad, zapadła z pokrzywdzeniem powodów jako członków Spółdzielni Mieszkaniowej, co warunkuje skuteczność powództwa opartego na treści art. 42 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2016.21).
http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/details ... -06-20_002
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

color.one
.
.
Posty: 4
Rejestracja: 02-02-2020, 02:09

Re: Zarząd nie może blokować przedstawienia projektów uchwał na walnym zgromadzeniu

#2 Post autor: color.one » 02-02-2020, 02:36

Temat zawiły ale odgrzebię i zapytam w pewnej kwestii...
Walne zgromadzenie w spółdzielni mieszkaniowej ; w statutowym terminie złożyłem projekty uchwał (z wymaganą ilością podpisów) z żądaniem przedłożenia na wzcz i umieszczenia w porządku obrad. Przychodzi termin posiedzenia wzcz, projekty uchwał znajdują się w materiałach na wzcz (opublikowane) lecz dochodzi do sytuacji, że przewodniczący wzcz poddaje pod głosowanie (zanim został przyjęty porządek obrad) czy złożone przeze mnie projekty uchwał powinny znaleźć się w porządku obrad. Radca prawny przytaczając zapis ze statutu (że wzcz może skreślić z porządku obrad jeden lub kilka punktów) stwierdza, że jest to zgodne z prawem. No ale... aby coś skreślić z porządku obrad to musi "to coś" się tam najpierw znajdować. Tym sposobem nawet nie mogłem zabrać głosuiu uzasadnić dlaczego uchwały powinny być głosowane (brak możliwości dyskusji co do meritum).

Co o tym sądzić ? I czy jest podstawa do zaskarżenia wzcz (porzadek obrad przyjęty z naruszeniem) ?

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Prawo w spółdzielni”