Strona 1 z 1

Droga do uzgodnienia stanu zapisanego w KW z rzeczywistym stanem prawnym

: 29-04-2021, 14:43
autor: piotrusb
Sąd Najwyższy odpowie na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie (postanowienie z dnia 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt VI ACa 284/18):
​Czy domniemanie zgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece może być obalone wyłącznie w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 u. k.w.h.), czy też w każdym innym postępowaniu, jako przesłanka rozstrzygnięcia?
Sygn. akt III CZP 28/21

https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zaga ... nia_prawne