Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego nie powoduje wygaśnięcia prawa własności lokalu

Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5021
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego nie powoduje wygaśnięcia prawa własności lokalu

#1 Post autor: piotrusb » 28-08-2017, 09:40

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 11/17.

Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym odpowiadając na pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich (znak pisma IV.7210.6.2017.AW):
Czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek wielolokalowy, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu w tym budynku (art. 235 § 2 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. z 2015 r. poz. 1892)?
zgodził się z argumentacją RPO i stanowiskiem Prokuratora Prokuratury Krajowej i orzekł:
Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.
Do tej pory brak było jednoznacznego określenia, jakie są losy prawa odrębnej własności lokalu w wypadku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu. W orzecznictwie sądowym zarysowały się dwa rozbieżne poglądy na temat bytu prawnego odrębnej własności lokalu w takiej sytuacji. Jeden dopuszczał wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokali w budynku wielolokalowym po upływie terminu, na który ustanowione zostało użytkowanie wieczyste gruntu - to zaś skutkowało utratą przez dotychczasowego właściciela prawa własności mieszkania, ponieważ prawo własności miało przechodzić na podmiot będący właścicielem gruntu (Skarb Państwa bądź gmina). Taki pogląd wyraził m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 3 września 2009 r., sygn. akt I CSK 6/09, stwierdzając, że prawo własności lokali jest ograniczone w czasie, ponieważ jego istnienie nie może przekraczać czasu trwania własności nieruchomości wygasającej razem z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Według drugiego poglądu, prawo własności lokalu jest prawem wiodącym, które nie może wygasnąć na skutek upływu terminu użytkowania wieczystego nieruchomości. Tak np. SN w postanowieniu z 30 października 2008 r., sygn. akt IV CSK 234/08, rozważając relację między prawem odrębnej własności lokali a prawem użytkowania wieczystego stwierdził, iż art. 3 uwl wyznacza dominującą rolę prawa odrębnej własności lokalu, z którym związane jest zarówno prawo do części wspólnych budynków, jak i do gruntu. Upływ terminu, na jaki ustanowiono prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje więc wygaśnięcia prawa własności lokali na tej nieruchomości. Ponieważ udział w prawie użytkowania jest przymusowo związany z lokalem, to dopóki trwa własność, dopóty musi istnieć także użytkowanie wieczyste. Trwałość prawa własności jest jedną z podstawowych jego cech.

SN rozstrzygnął tę kwestię, nie podając jednak co się stanie po wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego. Właściciel lokalu będzie miał bowiem wówczas udział w budynku, ale w gruncie już nie, bo budynek będzie stał na cudzej działce. Być może właściciel będzie musiał wówczas zawrzeć umowę dzierżawy lub płacić za bezumowne korzystanie z gruntu. Ta kwestia pozostaje otwarta.

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages ... nia_prawne
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

elmaz
.
.
Posty: 3102
Rejestracja: 21-10-2008, 22:25

Re: Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego nie powoduje wygaśnięcia prawa własności lokalu

#2 Post autor: elmaz » 28-08-2017, 20:52

"SN rozstrzygnął tę kwestię, nie podając jednak co się stanie po wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego."

I to są właśnie polskie sądy. Wydać uchwałę "do połowy" i zostawić obywateli z takim kukułczym jajem.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8315
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego nie powoduje wygaśnięcia prawa własności lokalu

#3 Post autor: irenalo » 28-08-2017, 22:05

To nie jest uchwała "do połowy".
Sądy nie stanowią prawa. Od tego jest parlament.
Są dwie ustawy , gdzie mowa o użytkowaniu wieczystym.
Kodeks cywilny i ustawa o gospodarce nieruchomościami.
Kc.
Art. 236. § 1. Oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste następuje na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. W wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści.
§ 2. W ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu wieczysty użytkownik może żądać jego przedłużenia na dalszy okres od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat; jednakże wieczysty użytkownik może wcześniej wystąpić z takim żądaniem, jeżeli okres amortyzacji zamierzonych na użytkowanym gruncie nakładów jest znacznie dłuższy aniżeli czas, który pozostaje do upływu zastrzeżonego w umowie terminu. Odmowa przedłużenia jest dopuszczalna tylko ze względu na ważny interes społeczny.
§ 3. Umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania powinna być zawarta w formie aktu notarialnego
Nie ma jeszcze uzasadnienia . Ale domniemywam, że ta uchwała SN może chronić prawa właścicieli lokali w przypadku, gdy inni właściciele lokali w tej nieruchomości nie chcieliby przedłużyć użytkowania wieczystego.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5021
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego nie powoduje wygaśnięcia prawa własności lokalu

#4 Post autor: piotrusb » 29-08-2017, 09:39

Wystąpienie RPO do SN dnia 6 lutego 2017 r., znak IV.7210.6.2017.AW, z obszernym uzasadnieniem prawnym wniosku:

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl ... 965182.pdf
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8315
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego nie powoduje wygaśnięcia prawa własności lokalu

#5 Post autor: irenalo » 29-08-2017, 14:07

Zasada "czyj grunt tego własność" po wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego po tej uchwale SN nie powinna mieć zastosowania . Poza tym jeśli okres użytkowania wieczystego dobiegnie końca, a właściciel gruntu będzie miał inne plany co do gruntu (np. budowa drogi), to sądzę, że będzie mógł wywłaszczyć właścicieli lokali . Ale proces wywłaszczeniowy wiąże się z zapłatą odszkodowania za lokal. .

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo Sądu Najwyższego”