Zarządca uprawniony do reprezentowania wspólnoty w sądzie

Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Zarządca uprawniony do reprezentowania wspólnoty w sądzie

#7 Post autor: piotrusb » 10-04-2018, 11:49

I jeszcze jedno - osobiście absolutnie nie zgadzam się z poglądem zaprezentowanym przez Sąd Najwyższy ponieważ:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 a contrario oraz art. 22 ust. 2 uwl właściciele lokali podejmują uchwały w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną. A zatem (niemal) każda sprawa o uchylenie uchwały będzie, w myśl interpretacji SN, przekraczać ten zakres i wymagać upoważnienia dla zarządu do reprezentowania wspólnoty w takiej sprawie.

2. Powyższe oznaczałoby więc, że w bardzo wielu sprawach wspólnota, zwłaszcza duża, może z podjęciem uchwały udzielającej takiego upoważnienia nie zdążyć w zakreślonym przez sąd terminie, a zatem może przegrać sprawę walkowerem z powodu uchybienia formalnego, nawet mając 100% słuszność merytoryczną. Alternatywnie należałoby więc do każdej uchwały dodawać punkt o upoważnieniu zarządu do reprezentowania wspólnoty w sądzie w przypadku jej zaskarżenia.

3. Skoro wspólnota podjęła określoną uchwałę, to zarząd ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, stosownie do art. 21 ust. 1 reprezentowania wspólnoty w kwestii obrony tej uchwały.

4. Skoro wspólnota podjęła określone decyzje wyrażone w uchwale, to podejmowanie kolejnej uchwały upoważniającej zarząd do obrony tejże uchwały oznacza de facto ponowne podejmowanie decyzji w tej samej sprawie - wyrażenie woli - "tak chcemy utrzymać tę uchwałę".

5. Według wielu opinii w doktrynie i orzecznictwie (np. ostatnio viewtopic.php?f=37&t=10484) właściciele lokali są zobowiązani do udzielenia zarządowi pełnomocnictwa (jako oświadczenia woli odrębnego od podjęcia decyzji w danej sprawie) wyłącznie w kwestiach wyraźnie określonych w uwl:
...należy wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 u.o.w.l., zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. W myśl art. 22 ust. 2 u.o.w.l., do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 3 u.o.w.l., zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w powołanym wyżej art. 22 ust. 2, składa oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6 ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.
Zatem w sprawach czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu oświadczenia woli zarządu powinny być poprzedzone stosowną uchwałą właścicieli lokali wyrażającą zgodę na dokonanie tych czynności, a w sprawach wskazanych w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6 także udzieleniem stosownego pełnomocnictwa do zawarcia umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Z wzajemnego powiązania art. 22 ust. 2 z art. 21 ust. 3 wynika, iż wspólnota może udzielić zarządowi pełnomocnictwa do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, ze skutkiem dla wszystkich właścicieli, tylko w sprawach o jakich mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6. Powyższe stanowisko zgodne jest z poglądami Sądu Najwyższego wyrażonymi w uchwale z 5 lutego 2010 roku w sprawie III CZP 127/09 oraz poglądami doktryny (tak m.in. G. Bieniek, Z. Marmaj w: Własność lokali, Komentarz, wydanie 7, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008r.).
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

Joanna
.
.
Posty: 768
Rejestracja: 12-05-2008, 23:39

Re: Zarządca uprawniony do reprezentowania wspólnoty w sądzie

#8 Post autor: Joanna » 10-04-2018, 12:09

Oba wymienione tu orzeczenia SN faktycznie dotyczą reprezentowania wspólnoty przez zarządcą zaś zarząd pojawia się tylko w uzasadnieniach. Zarządca nie jest organem wspólnoty a działa jak prokurent.
Ale faktycznie umorzenie postępowania bez wyroku może być problemem. Może wtedy sąd uzna, że przed końcem roku od zawieszenia można powołać kuratora na podstawie art 69 kpc bo jest już sprawa nie cierpiąca zwłoki?

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu


piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Zarządca uprawniony do reprezentowania wspólnoty w sądzie

#10 Post autor: piotrusb » 21-08-2018, 14:18

I jest kontynuowana. Por. viewtopic.php?f=37&t=10642
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Zarządca uprawniony do reprezentowania wspólnoty w sądzie

#11 Post autor: piotrusb » 27-08-2018, 12:11

Choć nie w każdym przypadku do reprezentowania wspólnoty w postepowaniu dotyczącym uchylenie uchwały zarząd będzie musiał mieć pełnomocnictwo. Patrz: viewtopic.php?f=37&t=10652
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo Sądu Najwyższego”