Światlowód Uchwała

C.O., woda, wentylacja, gaz itp., czyli porady techniczne.
Wiadomość
Autor
Jandom
.
.
Posty: 3
Rejestracja: 15-11-2023, 12:03

Światlowód Uchwała

#1 Post autor: Jandom » 22-11-2023, 11:42

Witam wszystkich.Nowy operator światłowodów PLAY zwraca się do nas do zarządcy budynku z prośną o umożliwienie wykonania na naszej nieruchomości instalacji telekomunikacyjnej wraz z umożliwieniem doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku, polegającej na budowie instalacji w najnowszej technologii światłowodowej ( FTTH) wraz z doprowadzeniem sieci do nieruchomości.

Moje pytanie brzmi, czy w związku z tym faktem powinna zostać podjęta uchwała?

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 6022
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Światlowód Uchwała

#2 Post autor: piotrusb » 22-11-2023, 17:43

Nie. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675):
1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości,
niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku
oraz punktu styku, polegający na:
1) zapewnieniu możliwości wykorzystywania istniejącego przyłącza
telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku,
jeżeli powielenie takiej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub
technicznie niemożliwe,
2) umożliwieniu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu
styku,
3) umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli:
a) nie istnieje instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do
dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s lub
b) istniejąca instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do
dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s nie jest dostępna lub nie
odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
4) umożliwieniu korzystania z punktu styku,
5) umożliwieniu utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu
przyłącza telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej budynku
będących własnością tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
6) umożliwieniu wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie
niezbędnym do korzystania z dostępu, o którym mowa w pkt 1–5 i ust. 3
– w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

1a. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, uważa się za spełniony
w szczególności, gdy:
1) właściciel instalacji telekomunikacyjnej budynku nie podejmuje negocjacji
z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w sprawie dostępu do tej instalacji;
2) właściciel instalacji telekomunikacyjnej budynku odmawia przedsiębiorcy
telekomunikacyjnemu dostępu do tej instalacji;
3) oferowane warunki dostępu do instalacji są dyskryminujące lub
uniemożliwiają przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu oferowanie
użytkownikom końcowym konkurencyjnych warunków świadczenia usług,
w tym cenowych i jakościowych;
4) przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczy usługi w innej technologii niż
instalacja telekomunikacyjna w budynku.
1b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest niezależny od tego, czy budynek
został ukończony i czy rozpoczęto jego użytkowanie, choćby w budynku istniała
lub była wykonywana inna instalacja telekomunikacyjna.

1c. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do korzystania
z dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla
właściciela, użytkownika wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa
do nieruchomości, z uwzględnieniem przeznaczenia budynku oraz jego stanu
technicznego i estetycznego, a także do przywrócenia nieruchomości do stanu
poprzedniego niezwłocznie po doprowadzeniu przyłącza telekomunikacyjnego,
wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej budynku, doprowadzeniu kolejnego
kabla telekomunikacyjnego do budynku lub umieszczeniu takiego kabla
w istniejącej kanalizacji kablowej.

3a. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 i 3 jest nieodpłatny.
3b. W przypadku uzyskania dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3,
przedsiębiorca telekomunikacyjny ponosi koszty:
1) związane z udostępnieniem nieruchomości w celu wykorzystywania
istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji
©Kancelaria Sejmu s. 47/80
2023-09-21
telekomunikacyjnej budynku albo doprowadzenia do budynku przyłącza
telekomunikacyjnego lub wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
w tym przywrócenia stanu pierwotnego;
2) utrzymania udostępnionego przyłącza telekomunikacyjnego, instalacji
telekomunikacyjnej budynku lub całości lub części kabla
telekomunikacyjnego.
4. Warunki dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, określa umowa zawarta
między przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a odpowiednio właścicielem,
użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości, właścicielem kabla
telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub przyłącza
telekomunikacyjnego. Zawarcie umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
stanowi czynność zwykłego zarządu.
W związku z tym konieczność umożliwienia przedsiębiorcy dostępu budynku w celu instalacji okablowania telekomunikacyjnego wynika wprost z ustawy i nie jest uzależniona od wyrażenia zgody przez wspólnotę. Istotne są jedynie ustalenia techniczne dotyczące instalacji mieszczą się one jednak w zakresie zwykłego zarządu. Również podpisanie umowy z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym jest czynnością zwykłego zarządu i w tym zakresie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych stanowi lex specialis w stosunku do art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o własności lokali.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8836
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Światlowód Uchwała

#3 Post autor: irenalo » 22-11-2023, 22:52

Jeśli są już inni dostawcy to niekoniecznie jest to zakres zwykłego zarządu, zwłaszcza gdy wiąże się to z ryciem ścian, przekopami, przewiertami.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 6022
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Światlowód Uchwała

#4 Post autor: piotrusb » 23-11-2023, 10:30

Moim zdaniem ustawa jest tu absolutnie jednoznaczna. I właśnie jednym z uzasadnień do wprowadzenia przytoczonych zapisów było przeciwdziałanie ograniczaniu konkurencji poprzez odmowy zgody na instalację, jeśli w budynku było już okablowanie innego dostawcy. A koszty wszelkich prac zobowiązany jest w całości pokrywać przedsiębiorca telekomunikacyjny.

Natomiast w przypadku gdy powielenie istniejącej infrastruktury byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe ustawa przewiduje zapewnienie możliwości wykorzystywania istniejącego przyłącza. I tu jednak moim zdaniem jest to decyzja leżąca w zakresie zwykłego zarządu, bo dotyczy kwestii ściśle technicznej, a nie wyrażenia formalnej zgody.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Pozostałe sprawy techniczne”