umowa z zarządem/członkiem zarządu

Zarząd sprawowany przez zatrudnioną przez wspólnotę osobę fizyczną lub prawną.
Także administrator zatrudniony do pomocy zarządowi właścicielskiemu.
Wiadomość
Autor
irenalo
moderator
moderator
Posty: 8402
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: umowa z zarządem/członkiem zarządu

#7 Post autor: irenalo » 15-06-2021, 13:20

Lepiej dla wspólnoty, żeby miał to ubezpieczenie.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5315
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: umowa z zarządem/członkiem zarządu

#8 Post autor: piotrusb » 15-06-2021, 22:32

Zgodnie z poniższymi zapisami powinien moim zdaniem mieć polisę OC.
Jeśli zawiera umowę i odpłatnie świadczy usługi z zakresu zarządzania/administrowania nieruchomością (a w przypadku gdy jedna osoba jest zarówno członkiem jednoosobowego zarządu, jak i administratorem, to nie da się oddzielić administrowania od zarządzania), to prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie i spełnia kryterium z art. 184a ugn.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Art. 184a. Zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Art. 186.
3. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
3a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością stanowi załącznik do tej umowy. Zarządca nieruchomości niezwłocznie informuje stronę umowy o zarządzanie nieruchomością o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.
3b. Jeżeli zarządca nieruchomości nie dopełnił obowiązków, o których mowa w ust. 3a, strona umowy o zarządzanie nieruchomością, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej zarządcy nieruchomości do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę o zarządzanie nieruchomością ze skutkiem natychmiastowym.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości:
§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością.
§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8402
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: umowa z zarządem/członkiem zarządu

#9 Post autor: irenalo » 16-06-2021, 07:08

Pomieszanie pojęć.
Skoro ma być wybrany zarząd, to zarząd wykonuje czynności zarządcze i jest za nie odpowiedzialny. A nie zatrudniony do pomocy administrator.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8402
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: umowa z zarządem/członkiem zarządu

#10 Post autor: irenalo » 16-06-2021, 07:11

Firmy administrujące nie mają obowiązku wykupienia OC, bo to nie o nich mowa w ugn.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8402
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: umowa z zarządem/członkiem zarządu

#11 Post autor: irenalo » 16-06-2021, 07:23

Zwracam uwagę na konflikt interesów. Członek zarządu będzie nadzorował administratora czyli siebie samego. Źle to się skończy.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5315
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: umowa z zarządem/członkiem zarządu

#12 Post autor: piotrusb » 16-06-2021, 10:21

Istotnie jest tu pewne pomieszanie pojęć, bo a aktach prawnych (uwl, ugn) nie ma w ogóle pojęcia administrator, administrowanie nieruchomością, a jedynie zarządca i zarządzanie nieruchomością. Przy tym zarządca w sensie uwl (art. 18), to nie to samo co zarządca w sensie ugn (art. 184a i 184b).
irenalo pisze:
16-06-2021, 07:11
Firmy administrujące nie mają obowiązku wykupienia OC, bo to nie o nich mowa w ugn.
Tu jestem odmiennego zdania. Zgodnie z art. 184b ugn:
Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:
1) właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
2) bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
3) właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa
energetycznego;
4) bieżące administrowanie nieruchomością;
5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej
przeznaczeniem;
6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
W świetle powyższego oraz zapisu art. 184a ugn uważam, że osoba, która na bieżąco administruje nieruchomością i zawiera umowę o odpłatnym świadczeniu usług z tego zakresu (a więc prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie) jest w świetle ugn - zarządcą i obowiązuje ją obowiązek posiadania OC.

W dodatku w analizowanym przypadku zarząd sprawuje (jako członek jednoosobowego zarządu) oraz administruje nieruchomością jedna i ta sama osoba, więc rozdzielenie jej decyzji w jednej i drugiej funkcji może być bradzo trudne, jeśli nie wręcz niemożliwe.

Natomiast abstrahując od powyższych rozważań w życiu nie zatrudniłbym we wspólnocie administratora nie posiadającego polisy OC.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Zarządca i administrator”