Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

Czyli kodeks cywilny i inne ustawy, rozporządzenia oraz przepisy
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

#49 Post autor: piotrusb » 26-06-2018, 15:56

W dniu dzisiejszym rząd przyjął projekt ustawy.

Własność gruntów w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie ustalana na podstawie zaświadczenia wydawanego przez organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli gruntów - Skarb Państwa oraz gminy. Wpisy mają być wolne od opłat sądowych.

Proponuje się także wprowadzenie przepisu likwidującego możliwość ustanawiania od 1 stycznia 2019 roku nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

#50 Post autor: piotrusb » 27-06-2018, 10:20

Od momentu wejścia w życie ustawy organy, które dotąd pobierały opłatę za użytkowanie wieczyste, będą miały 12 miesięcy na wydanie z urzędu zaświadczenia potwierdzającego uwłaszczenie, a cztery miesiące, jeśli zainteresowany sam złoży wniosek. W dokumencie znajdą się m.in. informacje o wysokości i okresie wnoszenia opłat przekształceniowych. Sądy po otrzymaniu zaświadczenia dokonają odpowiednich wpisów w księgach wieczystych.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

#51 Post autor: piotrusb » 20-07-2018, 22:41

W dniu dzisiejszym Sejm przyjął ustawę. Podczas posiedzenia komisji infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej do projektu zgłoszono liczne poprawki redakcyjne i nie było żadnych poprawek merytorycznych
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8313
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

#52 Post autor: irenalo » 21-07-2018, 11:43

http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/AD ... NewByIndex

Można się zapoznać z projektem.

A głosowano ponad podziałami politycznymi.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

#53 Post autor: piotrusb » 21-07-2018, 12:24

Odnośnie trwających procedur zaskarżania podwyżek opłat do SKO i sądów istotne są następujące zapisy ustawy:
Art. 20. 1. Do postępowań w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji lub ustalenia stawek procentowych tych opłat, dotyczących prawa użytkowania wieczystego wszczętych przed dniem przekształcenia i niezakończonych przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 21. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 1 i ust. 3, opłatę wnosi się w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeżeli w wyniku aktualizacji lub zmiany stawki procentowej ustalona zostanie nowa wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, opłata przekształceniowa wnoszona jest w nowej wysokości wynikającej z tej aktualizacji i obowiązuje od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Właściwy organ zawiadamia na piśmie właściciela, w przypadku nadpłaty, o zaliczeniu na poczet przyszłych opłat nadwyżki wniesionej opłaty, a w przypadku niedopłaty, o dopłacie opłaty przekształceniowej odpowiadającej różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a nową wysokością opłaty.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 1, opłata łączna odpowiada iloczynowi opłaty w wysokości obowiązującej przed zakończeniem postępowania w sprawie aktualizacji oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu, o którym mowa w art. 3 ust. 6.
4. Jeżeli w wyniku postępowań, o których mowa w art. 20, zostanie ustalona nowa wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, właściwy organ zawiadamia na piśmie właściciela o dopłacie do wniesionej opłaty, a w przypadku nadpłaty właściwy organ zwraca właścicielowi nadwyżkę wniesionej opłaty łącznej.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

#54 Post autor: piotrusb » 13-08-2018, 16:51

10 sierpnia prezydent podpisał ustawę. Podstawowe zapisy:
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/u ... ystego.rtf
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „LEX - prawo w działalności wspólnot mieszkaniowych”