Nie będzie zmiany stawki podatku od nieruchomości dla garaży podziemnych

Czyli kodeks cywilny i inne ustawy, rozporządzenia oraz przepisy
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5603
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Nie będzie zmiany stawki podatku od nieruchomości dla garaży podziemnych

#1 Post autor: piotrusb » 03-08-2022, 14:23

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do MF w sprawie stawki podatku od garaży podziemnych, gdyż od dłuższego czasu otrzymuje skargi w sprawie podatku od nieruchomości od podziemnych garaży/miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych. Gdy stanowisko garażowe jest odrębną nieruchomością (ma odrębną księgę wieczystą), obowiązuje wyższa stawka podatku. W przypadku posiadania jednej księgi wieczystej na mieszkanie i miejsce postojowe w tym samym budynku, podatek może być niższy.

Stosowanie dwóch różnych stawek jest usankcjonowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. W uchwale w składzie siedmiu sędziów NSA uznał, że garaż stanowiący odrębną własność podlega innemu (wyższemu) opodatkowaniu, niż garaż przynależny do lokalu.

Obywatele nie mogą jednak pogodzić się ze stanem, który w ich ocenie narusza zasadę sprawiedliwości podatkowej. W skargach do RPO wyrażają sprzeciw wobec prawodawstwa, które pozwala na opodatkowanie odmiennymi stawkami. Podkreślają, że niezależnie, czy garaż jest nieruchomością odrębną, czy nie, w rzeczywistości pełni tę samą funkcję. Wskazują, że to do dewelopera należy decyzja, czy miejsce postojowe będzie stanowiło lokal mieszkalny jako pomieszczenie przypisane do lokalu mieszkalnego, czy też jako udział we współwłasności garażu stanowiącego odrębną nieruchomość. Skarżących niepokoi również fakt, że jest to kolejny przykład sprawy, która od dawna oczekuje na rozstrzygnięcie w Trybunale Konstytucyjnym.

Problemem jest także brak definicji garażu oraz regulacji przewidującej określenie stawki w podatku od nieruchomości dla tej kategorii obiektów. W poprzednich latach podejmowano próby ujednolicenia stawek co do garaży. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewidywał, że za garaż uznano by budynek lub jego część do przechowywania lub niezawodowej obsługi samochodów osobowych – w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Cały problem był już sygnalizowany Ministerstwu Finansów za poprzedniej kadencji RPO. Wówczas resort wyszczególnił listę przeszkód wobec jednolitej stawki dla garaży. Sugerował, że problem mógłby zostać rozwiązany w kontekście uprawnień gmin w zakresie ustalania stawek podatkowych w ramach ich autonomii. MF podawało też, że z uwagi szeroki wydźwięk społeczny sprawy, w przypadku prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, kwestia ta zostanie ponownie przeanalizowana we współpracy ze stroną samorządową.

Rzecznik zwrócił się zatem do MF o stanowisko, w tym o dane co do realizacji samodzielnej polityki podatkowej przez gminy w tym zakresie.
Na wystąpienie odpowiedział Artur Soboń, sekretarz stanu w MF.
Odnosząc się do wskazanego w wystąpieniu kierunku zmian w upol w zakresie opodatkowania garaży, polegającego na wprowadzeniu jednolitej stawki podatku od nieruchomości dla miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, właściwej dla budynków mieszkalnych, wskazać należy, że proponowane rozwiązanie skutkowałoby ubytkiem dochodów gmin, dla których wpływy z podatku od nieruchomości stanowią źródło dochodów własnych. W takim przypadku konieczne byłoby wprowadzenie rozwiązań gwarantujących gminom dotychczasowy poziomu dochodów własnych, gdyż w związku z wywodzącymi się z art. 167 i 168 Konstytucji RP zasadami: samodzielności finansowej i autonomii podatkowej gmin, spadek dochodów gmin wymaga bądź rekompensaty z innego źródła, bądź ewentualnego zmniejszenia zakresu zadań publicznych, do realizacji których jest zobowiązana gmina. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania wymagałoby zatem przeprowadzenia kompleksowej zmiany w systemie opodatkowania podatkiem od nieruchomości - w celu zrównoważenia zmniejszenia wpływów do budżetów gmin spowodowanego wprowadzeniem jednolitej, niższej niż obecnie, stawki podatku od nieruchomości dla miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.

Przedstawiona w wystąpieniu propozycja mogłaby ponadto wzbudzić wątpliwości z punktu widzenia jej zgodności z konstytucyjnymi zasadami: sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa. Rozwiązanie to oznaczałoby bowiem niczym nieuzasadnione, uprzywilejowane traktowanie na gruncie upol, podatników posiadających miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych w budynkach wielorodzinnych, w przeciwieństwie do podatników, którzy posiadają pozostałe garaże, np. garaże wolnostojące, zarówno przy zabudowie jednorodzinnej, jak i takie, do których członkom spółdzielni mieszkaniowych przysługuje własnościowe prawo do lokalu. Tym samym wprowadzenie zaproponowanego rozwiązania przyczyniłoby się do jeszcze większego pogłębienia niezadowolenia społecznego z powodu stosowania odmiennych zasad w opodatkowaniu garaży, będącego wynikiem ich zróżnicowanego statusu prawnego.

Przedstawiając wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej realizacji samodzielnej polityki podatkowej gmin w zakresie opodatkowania garaży, uprzejmie informuję, że w 2022 r. pojęcie garażu jako oddzielnej kategorii opodatkowania wyróżniają 302 gminy - z czego 230 gmin rozróżnia specjalnie ustanowioną stawkę obejmującą jedynie garaże. W związku z brakiem zdefiniowanego pojęcia garażu, stawki te mogą dotyczyć również garaży wielostanowiskowych.

Wśród 243 przypadków (w 230 gminach) wyróżnienia specjalnej stawki dla garaży, występują 231 przypadki zróżnicowania stawki (95% przypadków ogółem) dotyczące budynków pozostałych. Jednocześnie zdarza się różnicowanie stawki podatku od budynków mieszkalnych (6 przypadków), budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (4 przypadki), gruntów pozostałych (1 przypadek) oraz budowli (1 przypadek). Jednocześnie w zakresie zróżnicowania stawki dla budynków pozostałych 23 przypadki (ok. 10%) dotyczyły uchwalenia stawki dla garaży na maksymalnym poziomie, tj. 8,68 zł. Pozostałe 208 przypadków związane było z obniżeniem stawki dla garaży.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że rozpatrzenie złożonej do Trybunału Konstytucyjnego skargi dotyczącej przepisów upol w kontekście opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży, spowoduje konieczność zmiany obowiązujących przepisów upol, w celu zachowania ich zgodności z Konstytucją RP - w razie uznania, że zaskarżone regulacje naruszają zawarte w niej normy.

Z uwagi na powyższe aktualnie nie są planowane prace nad wprowadzeniem jednolitej stawki w podatku od nieruchomości dla garaży i miejsc postojowych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych.
Wystąpienie RPO z 2 lipca 2022 r. znak: V.511.386.2019.EG
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/f ... 7.2022.pdf

Odpowiedź MF na wystąpienie w sprawie opodatkowania garaży, znak sprawy: DSP13.055.2.2022
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/f ... 7.2022.pdf
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

elmaz
.
.
Posty: 3139
Rejestracja: 21-10-2008, 22:25

Re: Nie będzie zmiany stawki podatku od nieruchomości dla garaży podziemnych

#2 Post autor: elmaz » 03-08-2022, 16:17

Albo czegoś nie rozumiem, albo dawno większych bzdur jak to wyjasnienie nie słyszałem...
Chociaż, w sumie.... Codziennie słyszy się podobne...

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „LEX - prawo w działalności wspólnot mieszkaniowych”