Nowe podejście Sądów do prywatnej włassności

Czyli kodeks cywilny i inne ustawy, rozporządzenia oraz przepisy
Wiadomość
Autor
marekrobert
.
.
Posty: 193
Rejestracja: 14-09-2013, 22:21

Nowe podejście Sądów do prywatnej włassności

#1 Post autor: marekrobert » 24-08-2021, 19:46

https://www.money.pl/gospodarka/spoldzi ... 7872a.html

Orzecznictwo sądów w kwestii blokad nie jest zupełnie jednolite
Wbrew pozorom niedawne orzeczenia dwóch katowickich sądów nie zamykają sprawy stosowania blokad przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty. Wcześniejsze orzecznictwo nie jest bowiem jednolite. Niektórzy zarządcy budynków mogą np. powoływać się na Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 lipca 2015 r. (sygn. akt I ACa 274/15).

Wspomniany sąd stwierdził, że założenie blokady na koła jest dopuszczalne, o ile właściciel pojazdu został wcześniej poinformowany o możliwości zastosowania takiej sankcji. Niekorzystny dla kierowców okazał się także wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt I ACa 918/18). To orzeczenie potwierdziło, że właściciel prywatnego parkingu może zakładać blokady na koła bez narażenia się na zarzut naruszania prawa do wolności kierowcy.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5347
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Nowe podejście Sądów do prywatnej włassności

#2 Post autor: piotrusb » 24-08-2021, 21:54

To bardzo ważne orzeczenia (I ACa 274/15 i I ACa 918/18), ale zobaczymy, czy nie będą odosobnione. Jak na razie wiele składów orzekających stawało na stanowisku, że zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (art. 130a ust. 8 i 9), blokady mogą zakładać wyłącznie służby uprawnione do stosowania takiej formy przymusu bezpośredniego, czyli Policja oraz straż gminna/miejska, przy czym służby te mają prawo interweniować tylko na terenie dróg publicznych, stref ruchu oraz stref zamieszkania.

Co więcej RPO podzielając powyższy pogląd zwracał się w tej sprawie kilkakrotnie do Komendanta Głównego Policji, który przyznał, że tego typu działania są bezprawne, gdyż wyczerpują znamiona wykroczenia z art. 124 kodeksu wykroczeń:
Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
oraz ewentualnie przestępstwa z art. 288 § 1 i 2:
§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
W takich przypadkach policja powinna interweniować na korzyść pokrzywdzonego w tym wypadku kierowcy zablokowanego pojazdu.

Analogiczny pogląd reprezentuje prokuratura. Np. Prokuratura Okręgowa w Katowicach w 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego Katowice–Wschód pozew o ustalenie nieważności zapisów umowy, pozwalających spółce zakładać blokady na koła pojazdów parkujących niezgodnie z zapisami regulaminu spółdzielni. Zgodnie z wnioskiem prokuratury i orzeczeniem sądu:
Żaden przepis prawa nie pozwala spółdzielniom mieszkaniowym, czy też wynajętym przez nie osobom fizycznym lub prawnym, na stosowanie blokad na koła pojazdu. Uprawnienia takie posiada tylko policja i straż miejska
W związku z tym nadal trzeba się liczyć z tym, że zakładanie blokad może się dla wspólnoty skończyć koniecznością zapłaty odszkodowania, a dla osób bezpośrednio za to odpowiedzialnych nawet sprawą karną. I nie ma pewności, którą linię orzeczniczą zaprezentuje wtedy sąd, skoro nawet w obrębie jednej apelacji mamy kompletnie różne wyroki.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

marekrobert
.
.
Posty: 193
Rejestracja: 14-09-2013, 22:21

Re: Nowe podejście Sądów do prywatnej włassności

#3 Post autor: marekrobert » 25-08-2021, 09:46

Też uważam, ze jest to wyrok o fundamentalnym znaczeniu. W mojej ocenie dotychczasowe wyroki w podobnych sprawach były niesprawiedliwe i żenujące. Całkowicie pozbawiona została ochrony własność prywatna, natomiast ochrona dóbr osobistych wyniesiona została do granic absurdu. Założenie blokady nie niszczyło, nie uszkadzało i nie czyniło pojazdu niezdatnym do użytku. Powodowało jego czasowe unieruchomienie w związku z ze złamaniem regulaminu parkowania na prywatnym terenie. Na Policję i Straż Miejską nie ma co liczyć. Nie przyjadą, bo realizują znacznie ważniejsze zadania w strategicznych punktach miasta. Odmawiają - łamiąc prawo - interwencji na terenie prywatnym i np. w zatokach parkingowych choć ewidentnie nakazuje tego Art. 1 Ust.2 w Ustawie Prawo o ruchu drogowym:
Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych !!!!

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „LEX - prawo w działalności wspólnot mieszkaniowych”